Naczelna Izba Aptekarska dokonała linczu

19 kwietnia 2021 r., Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że Naczelna Izba Aptekarska dopuściła się naruszenia dóbr osobistych właściciela aplikacji „ReceptaGemini”. To bardzo poważny wyrok.

Inkryminowany komunikat Naczelna Izba Aptekarska opublikowała 1 lipca 2020 r. Według Sądu Okręgowego w Warszawie miał on „karygodną treść” i był przejawem „linczu na przedsiębiorcy”. GeminiApps, podmiot zależny od Gemini Polska, w 2020 roku złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko Naczelnej Izbie Aptekarskiej (NIA) o ochronę dóbr osobistych i zaprzestanie rozpowszechniania niesprawdzonych, nieprawdziwych informacji na temat aplikacji „ReceptaGemini”.

Sąd Okręgowy w Warszawie przyznał rację GeminiApps, że formułowanie przez Naczelną Izbę Aptekarską niesprawdzonych zarzutów pod adresem aplikacji, bez podjęcia jakiejkolwiek próby ich wcześniejszej weryfikacji, jest naruszeniem podstawowych standardów profesjonalizmu obowiązujących samorządy zawodowe.

Publikując zniesławiające komunikaty, Naczelna Izba Aptekarska poważnie wykroczyła poza swoje kompetencje na polskim rynku farmaceutycznym, działała bez rozwagi i bez świadomości konsekwencji, jakie wiążą się dla członków rynku farmaceutycznego z niesprawiedliwymi osądami tak poważnej jak ona instytucji.

Informacje rozpowszechnione przez Naczelną Izbę Aptekarską stały się podstawą do publikacji wielu materiałów prasowych przez ogólnopolskie media. Efekt „śnieżnej kuli” był bardzo dotkliwy dla GeminiApps, bo jak się okazało sprawą zainteresowała szerogi krąg osób. Upraszczając można powiedzieć, że kłamliwy komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej na temat działalności GeminiApps wprowadził w błąd opinię publiczną.

„Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie na temat komunikatu Naczelnej Izby Aptekarskiej jest doniosły. Pokazuje on że każdy uczestnik profesjonalnego rynku musi działać w sposób szczególnie odpowiedzialny, biorąc pod uwagę jakie są fakty.” – Komentuje mecenas Maciej Ślusarek z kancelarii LSW. – „Tutaj Sąd Okręgowy w Warszawie bardzo wyraźnie wskazał, że działanie Naczelnej Izby Aptekarskiej było nie profesjonalne i skandaliczne. Wydanie komunikatu, który Sąd w swoim uzasadnieniu określił jako „lincz na przedsiębiorcy”, uznał tego typu działanie za naruszenie dóbr osobistych i w tym kontekście nakazał natychmiastowe usunięcie komunikatu, i co istotne wpłatę na cele charytatywne, na hospicjum wskazane przez Spółkę GeminiApps. To ważny wyrok, bo pokazujący również tego rodzaju instytucjom jak Naczelna Izba Aptekarska, że nie mogą wykraczać poza ramy swojego funkcjonowania. Wyrok potwierdza zatem, że jakiekolwiek negatywne twierdzenia Naczelnej Izby Aptekarskiej pod kątem aplikacji „Recepta Gemini” są całkowicie nieprawdziwe. Sąd wytknął również, że ponad rok bez żadnych orzeczeń organów ścigania i Urzędu Ochrony Danych Osobowych najwyraźniej potwierdza fakt, że nie ma zarzutów w stosunku do tej aplikacji. Jest to wyrok I instancji.” – Zauważył mecenas Maciej Ślusarek z kancelarii LSW.

„Bezprawne działania Naczelnej Izby Aptekarskiej, przynoszą negatywne dla GeminiApps konsekwencje: są m.in. powodem dalszego rozpowszechniania przez organy administracyjne oraz podmioty publiczne nieprawdziwych zarzutów formułowanych przez Naczelną Izbę Aptekarską, obniżają zaufanie nie tylko organów administracji publicznej, ale przede wszystkim pacjentów do działalności Spółki. Niszczą wypracowaną przez lata dobrą renomę marki „Gemini” na rynku farmaceutycznym, a także wzbudzają wątpliwości inwestorów oraz kontrahentów odnośnie do prawidłowości zarządzania Gemini.” – Wskazuje Artur Łakomiec – prezes Gemini Polska. – „Samorząd aptekarski w Polsce kompletnie nie spełnia swojej roli, wykracza poza rolę, poza standardy, które są przestrzegane w innych krajach lub choćby w Polsce, demonstrowane przez Naczelną Izbę Lekarską czy samorząd adwokacki. Ci ludzie kompletnie nie rozumieją swojej roli i to, co się dzisiaj stało potwierdza tylko jedną rzecz nam w firmie, że oszczerstwo jest sposobem funkcjonowania korporacji aptekarskiej w Polsce. Ci ludzie kompletnie mylą rolę nie reprezentując farmaceutów, tylko reprezentując naszych konkurentów.” – Stwierdza Artur Łakomiec – prezes Gemini Polska.

GeminiApps podkreśla, że aplikacja „Recepta Gemini” działa w sposób transparentny i zgodny z przepisami prawa. Natomiast żaden z zarzutów sformułowanych przez Naczelną Izbę Aptekarską w Komunikatach nie znajduje uzasadnienia w rzeczywistości.

Agencja Informacyjna gospodarka /ART/ 19.04.2021