Apteki gotowe na zmiany

2 czerwca odbyła się wideokonferencja prezentująca raport dotyczący opieki farmaceutycznej w Polsce. W trakcie spotkania prelegenci dyskutowali na temat roli farmaceutów w systemie opieki zdrowotnej.

Jak pokazują najnowsze dane, aż 72% Polaków odwiedziło apteki w czasie pandemii koronawirusa. W przypadku osób powyżej 55 roku życia było to aż 82% ankietowanych. Dane te wskazują, jak bardzo potrzebne są apteki oraz pracujący w nich farmaceuci. Według ekspertów uczestniczących w wideokonferencji, apteki doskonale zdały egzamin. Aptekarze starali się, często nawet pomimo własnej niepewności związanej z wybuchem koronawirusa, uspokajać wszystkich innych. Weszli poniekąd w rolę pracowników medycznych, ponieważ kontakt z placówkami medycznymi był utrudniony. Czas pandemii pokazał, że farmaceuci nie są jedynie sprzedawcami leków, ale ich rola jest znacznie ważniejsza w systemie opieki zdrowotnej.

„ Prezentowany raport to praca ekspercka, dlatego że mamy tutaj zespół autorów zasiadający w tym panelu. Gdy zaczynaliśmy pracę, nikt z nas nie był w stanie przewidzieć jak on będzie odnosił się do tych wyzwań, z którymi się dzisiaj zmierzyliśmy.  Farmaceuci nie tylko zdali egzamin, ale byli tak naprawdę systemowym wsparciem w opiece nad pacjentem przez cały ten okres. To pokazuje jak niewykorzystany jest ten potencjał.” powiedział Michał Pilkiewicz, ekspert IQIVA.

W wielu krajach na świecie opieka farmaceutyczna działa już od kilku lat, oczywiście w różnych modelach. Według posiadanych danych w kilkudziesięciu krajach stosuje się jedynie jej podstawowe aspekty. Polska również jest w koszyku początkowym. Istnieją także kraje, które od wielu lat w sposób bardzo przemyślany stosują opiekę farmaceutyczną opartą o regulacje prawne, wsparcie technologiczne i, co istotne, pełną wymianę informacji. Jest to działanie bardzo skoordynowane.

W rozmowach o opiece farmaceutycznej zwraca się uwagę na to, że istnieje bardzo duża grupa zawodowa, której potencjał nie jest w pełni wykorzystywany. Wyzwaniem dla Polski, ale również i dla innych krajów jest liczba lekarzy. W Polsce powinniśmy mieć dwukrotnie więcej lekarzy i pielęgniarek niż jest ich obecnie. Społeczeństwo będzie się starzeć, będzie coraz więcej chorób chronicznych i obecny system nie będzie w stanie tego udźwignąć. W takiej sytuacji farmaceuci, w których kryje się ogromny potencjał, mogliby częściowo odciążyć ten system. Nie mieliby oni zastąpić lekarzy, ale raczej współpracować i wspierać cały system opieki zdrowotnej. Zwłaszcza, ze Polacy, na Tele innych mieszkańców Unii Europejskiej, są wymagający i ich potrzeby zdrowotne nie są w pełni zaspokajane.

Wprowadzenie opieki farmaceutycznej pozwoliłoby także rozwiązać problem jakim jest profilaktyka, a tym samym zoptymalizować wydatki na sektor ochrony zdrowia. Brak rozwiązań systemowych sprawił, że w Polsce profilaktyka ma bardzo duże zaległości, a opieka farmaceutyczna mogłaby się stać mocnym filarem w obszarze profilaktyki i pomagać pacjentom nie chorować. Szybsze wprowadzenie opieki farmaceutycznej to jednocześnie szybsze poprawienie wskaźników i poprawa zdrowia całego społeczeństwa.

Wprowadzenie opieki farmaceutycznej przyniesie zatem wiele korzyści. Zarówno dla całego systemu opieki zdrowotnej, jak i, co istotniejsze, dla pacjentów. Ostatnie miesiące ewidentnie pokazały, że apteki oraz pracujący w nich farmaceuci są w stanie podołać powierzanym im zwiększonym kompetencjom i są gotowi na przyszłe zmiany.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /now/ 05.06.2020