Elektryki zmieniają ład gospodarczy

 

Przejście na pojazdy elektryczne z napędem akumulatorowym oznacza zmianę zasad gry na europejskim rynku motoryzacyjnym.

Sprzedaż pojazdów napędzanych energią alternatywną osiągnęła w 2022 roku rekordowo wysoki poziom 4.400.000 sztuk, co stanowi 47 proc. wszystkich rejestracji nowych pojazdów w Europie. Liderem były pojazdy elektryczne z napędem akumulatorowym (BEV), których sprzedaż wzrosła o +28 proc. i stanowiła 12 proc. wszystkich rejestracji nowych pojazdów. Wraz ze zbliżającym się terminem wycofania silników spalinowych (ICE) w 2035 roku, sektor motoryzacyjny stoi u progu poważnego wstrząsu w związku z koniecznością transformacji bazy dostawców, zmieniającymi się potrzebami klientów, konkurencją ze strony nowych podmiotów oraz rzeczywistości, w której społeczeństwo w mniejszym stopniu uzależnione jest od korzystania z samochodów.

Izera będzie poduszkowcem!

Zagrożeniem numer jeden jest jednak Chińska Republika Ludowa, która 15 lat temu dostrzegły potencjał pojazdów elektrycznych, zainwestowała ogromne środki w budowę konkurencyjnego ekosystemu pojazdów elektrycznych. W rezultacie, Chińska Republika Ludowa jest obecnie liderem globalnego segmentu pojazdów elektrycznych (EV);w 2022 roku, państwo to sprzedało ponad dwukrotnie więcej pojazdów BEV niż Unia Europejska i Stany Zjednoczone Ameryki razem wzięte, a także utrzymuje przewagę konkurencyjną w niemal wszystkich aspektach łańcucha wartości pojazdów elektrycznych z napędem akumulatorowym (BEV).

Ponieważ chińskie marki odpowiadają za ponad 80 proc. sprzedaży pojazdów elektrycznych na wewnętrznym rynku, ich udział w rynku wzrósł z mniej niż 40 proc. w 2020 roku do blisko 50 proc. w 2022 roku, podczas gdy bilans handlowy kraju w branży motoryzacyjnej zwiększył się w tym samym okresie z -31.000.000.000 dolarów deficytu do +7.000.000.000 dolarów nadwyżki. Jednocześnie już w 2022 roku 3 z najlepiej sprzedających się marek BEV w Europie były importowane z Chińskiej Republiki Ludowej. W miarę jak pojazdy BEV będą docelowo odpowiadały za całą sprzedaż nowych samochodów w Europie, samochody produkowane w Europie będą prawdopodobnie zastępowane przez te produkowane w Azji – niezależnie od tego, czy będą one wytwarzane przez przedsiębiorstwo chińskie, amerykańskie czy europejskiej.

Napięcie w motoryzacji

Do 2030 roku, europejscy producenci samochodów mogą łącznie tracić ponad 7.000.000.000 euro rocznego zysku netto. Jeśli do 2030 chińscy producenci zwiększą udział w rynku wewnętrznym do 75 proc., całkowita sprzedaż w Chińskiej Republice Ludowej realizowana przez europejskich producentów samochodów spadłaby o -39 proc., a lokalna produkcja zmniejszyłaby się z szacowanych 4.400.000 sztuk do 2.700.000 w 2030 roku.

Eksperci Allianz Trade uważają, że jeśli europejski import samochodów produkowanych w Chińskiej Republice Ludowej osiągnie 1.500.000 sztuk w 2030 roku, co odpowiada 13,5 proc. produkcji Unii Europejskiej z 2022 r., wówczas w 2030 roku wpływ wartości dodanej na gospodarkę europejską wyniesie 24.200.000/000 euro dla sektora motoryzacyjnego, co odpowiada 0,15 proc. PKB regionu w 2022 roku. Jednak uzależnione od przemysłu motoryzacyjnego gospodarki Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Słowacji i Republiki Czech mogłyby odczuć jeszcze większy cios (0,3 do 0,4 proc. PKB).

Izera z ElectroMobility Poland

Co mogą zrobić decydenci? Biorąc pod uwagę strategiczne znaczenie sektora motoryzacyjnego dla gospodarki europejskiej, decydenci mogliby dążyć do uzyskania równoważnych warunków handlowych z Chińską Republika Ludową i Stanami Zjednoczonymi Ameryki, a także promować wdrożenie BEV poprzez poprawę infrastruktury ładowania. Ponadto dopuszczenie chińskich inwestycji, w lokalny montaż samochodów, mogłoby spowodować wytworzenie większej wartości dodanej w regionie, natomiast zwiększenie samowystarczalności, w zakresie surowców, niezbędnych do produkcji akumulatorów oraz inwestycje w technologie akumulatorów nowej generacji, dodatkowo pomoże europejskiemu sektorowi motoryzacyjnemu przygotować się na wyzwania przyszłości.

Agencja Informacyjna, gospodarka, /DEC/ 15.05.2023