Arkadiusz Pączka: Polski eksport ma perspektywy

 

Struktura obrotów towarowych jest od lat praktycznie niezmienna i wynika z niej, że ok. 75 proc. towarów Polska eksportuje do państw Unii Europejskiej. Największym partnerem handlowym jest Republika Federalna Niemiec. Jest tak w związku z łańcuchami produkcji. Udział Europy Środkowo-Wschodniej, to zaledwie 6 proc. eksportu i tyle samo importu. Polscy eksporterzy cały czas mają problem z rozwinięciem oferty do państw rozwijających się. Jest to nadal mniej niż 15 proc. całego eksportu.

 

Perspektywy i kierunki sprzedaży polskich produktów w najbliższych latach

 

Polscy eksporterzy powinni zainteresować się stworzeniem oferty na państwa pozaeuropejskie i rozwijające się, w szczególności na duże (i trudne z wielu powodów) rynki takie jak chociażby Republika Indii, Republika Indonezji, Federacyjna Republika Brazylii, Meksykańskie Stany Zjednoczone, Arabska Republika Egiptu czy Republika Południowej Afryki. Łatwo się to mówi z perspektywy biura w Warszawie, a każde z tych państw ma swoje poważne problemy (bezrobocie, ubóstwo, niepokoje na tle etnicznym czy religijnym, słabość administracji, a nawet narkoterroryzm) oraz przedstawia trudności w postaci barier administracyjnych i politycznych na wejście na te rynki – lecz jest tam potencjał ludnościowy oraz jednak, mimo wszystko, zwiększającą się siła nabywcza, a także – w poszczególnych sektorach – wzrost gospodarczy, z którego mogą skorzystać eksporterzy.

 

W wyżej wymienionych państwach potrzebne wsparcie ze strony administracji, instytucji takich jak Polska Agencja Inwestycji i Handlu czy Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz polityczne zaangażowanie. Decydenci odpowiedniego szczebla mają możliwość otwierania określonych „drzwi”. Bardzo cenne jest uczestnictwo w targach, misjach handlowych, delegacjach rządowych i podobnych wydarzeniach – dobrze zaplanowane, przemyślane i przygotowane mogą przynieść spore korzyści. Pewne jest, że kompleksowe wsparcie na rynkach państw rozwijających się jest konieczne.

 

W przypadku Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki szlaki są przetarte, bariery rozpoznane, a w dużej mierze o sukcesie decyduje cena bądź znalezienie właściwej niszy. Nadal warto te kierunki eksplorować, gdyż nawet mimo wolniejszego wzrostu, to tutaj jest dużo zamożnych konsumentów oraz kontrahentów biznesowych na wysokim poziomie.

 

10 lat Instytutu Biznesu

 

Mając na uwadze problemy z logistyką i surowcami, skracanie łańcuchów dostaw, można dostrzec potencjał do rozwijania mocy produkcyjnych w Polsce, do szerszego włączenia się w odzysk, recykling i ponowne wykorzystanie (gospodarkę obiegu zamkniętego), zastąpienie pozaunijnych dostawców i zwiększenie w ten sposób bezpieczeństwa gospodarczego całej Unii Europejskiej.

 

Arkadiusz Pączka

 

Arkadiusz Pączka jest panelistą debaty „Perspektywy i kierunki sprzedaży polskich produktów w najbliższych latach” podczas V kongres Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, które odbędzie się w dniach 20-21 czerwca 2022 r. Patronat honorowy nawy darzeniem objął Mateusza MorawieckiegoPrezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej. W czasie dwóch dni V kongres Forum Wizja Rozwoju w Gdyni odbędzie się ponad 60 debat. Wystąpi w nich ponad 250 dyskutantów. W całym wydarzeniu, szacuje się, że weźmie udział ponad 2.000 osób. Partner Generalny: Polski Koncern Naftowy Orlen. Partner Strategiczny: BGK Bank Gospodarstwa Krajowego. Partner Główny: Fundacja KGHM Polska Miedź, Totalizator Sportowy, Lotos, Energa. Partner+: KGHM Polska Miedź, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Fundusz Rozwoju, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, PKP Polskie Linie Kolejowe, Węglokoks. Jednym z partnerów medialnych jest Agencja Informacyjna.

 

Arkadiusz Pączka jest Wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Ukończył Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie oraz programu Master of Business Administration w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

 

V Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

 

Od 2010 roku, związany z organizacjami przedsiębiorców w Polsce. Wcześniej przez wiele lat pracował w administracji rządowej m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Pracy, Ministerstwie Gospodarki. Sekretarz Rady Dialogu Społecznego, członek Zespołu ds. deregulacji gospodarki przy Ministrze Rozwoju. Uczestnik procesu legislacyjnego na etapie rządowym, konsultacji społecznych  oraz  prac komisji sejmowych i senackich.

 

Arkadiusz Pączka jest autorem licznych publikacji i komentarzy eksperckich dot. zagadnień społecznych i gospodarczych w Polsce. Współautor raportów dotyczących monitoringu przebiegu procesu legislacyjnego w Polsce, dialogu społecznego czy analiz branżowych, regulacyjnych.

 

Agencja Informacyjna, opinie, 15.06.2022