V Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

 Trwają przygotowania do V Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Jest to jednemu z największych kongresów gospodarczych w Polsce. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Mateusza Morawieckiego – prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej. W panelach i dysputach Forum Wizja Rozwoju w Gdyni uczestniczą przedsiębiorcy, menadżerowie, politycy, naukowcy i dziennikarze.

https://agencja-informacyjna.com/10-lat-instytutu-biznesu/

V Forum Wizja Rozwoju w Gdyni zaplanowano w dniach 20-21 czerwca 2022 r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Podczas wydarzenie uczestnicy będą rozmawiać  o najważniejszych wyzwaniach stojącymi przed polską gospodarką, m.in. związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, energetyką, małych elektrowniach wodnych (MEW), gospodarką morską, troską o lokalną tożsamość i rozwój społeczności lokalnych.

Oczywiście dyskusje będą też odnosić się do militarnej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i wynikających z tego skutkach. Wiele państw wprowadziło surowe restrykcje na agresora, co spowodowało przerwanie wielu procesów biznesowych. Stale rosną ceny paliw energetycznych, głównie ropy naftowej i gazu. Wojna może spowodować, że Ukraina, której produkcja rolna pozwala na wyżywienie 600.000.000 ludzi w 2022 roku tego nie zrobi co może negatywnie wpłynąć na produkcję rolna w Europie i zapewnienie żywności. Nawozy sztuczne podrożały 800 razy. Będą rosnąć koszty produkcji rolnej. To będzie wpływać w znaczący sposób na wzrost inflacji.

W wyniku wojny na Ukrainie do Polski w ciągu miesiąca przybyło 3.000.000 uciekinierów. Oznacza to, że przybyło około 8 proc. ludzi, w większości dzieci i kobiet. Z tego wynika gwałtowna zmiana demograficzna co najmniej w krótkoterminowym okresie. Nagle potrzeba 3.000.000 łóżek około 1.500.000 nowych miejsc w szkołach, stworzenia systemu edukacyjnego dla rzeszy ludzi, którzy nie znają języka polskiego oraz stworzenia pracy dla nowoprzybyłych Ukraińców. Rząd Polski podjął decyzję o wypłacaniu rekompensat za opiekę nad uciekinierami, a wszystkie dzieci, którym nadano paszport będą otrzymywać świadczenie 500 zł miesięcznie. W tym samym czasie polski rynek pracy, główne z z sektora budowlanego i przemysłowego Polskę opuściło 200.000 Ukraińców, którzy wrócili do ojczyzny, aby walczyć o jej wolność. To wszystko to gigantyczne wyzwania dla polskiej gospodarki i społeczeństwa. O tych sprawach również będzie się rozmawiać podczas V Forum Wizja Rozwoju w Gdyni.

https://agencja-informacyjna.com/obiektywy-agencji-informacyjnej/

Na V Forum Wizja Rozwoju w Gdyni swoją kontynuację będzie miało Forum Kół Gospodyń Wiejskich, Kongres Srebrnej Gospodarki oraz cieszący się coraz większym zainteresowaniem Hackathon. Udział w konferencji umożliwi wymianę doświadczeń biznesowych oraz poszukiwanie wspólnych projektów gospodarczych.

„W kongresie gospodarczym Forum Wizja Rozwoju uczestniczę od samego początku.” – Wyznaje Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. – „Zaciekawiła mnie ta idea, ponieważ jest organizowanych w Polsce już kilka kongresów gospodarczych i byłem ciekaw czym będzie się różnić ta organizowana w Gdyni. Okazało się, że organizatorzy wymyślili formułę, która różni się od pozostałych. W czasie Forum Wizja Rozwoju dzieje się wiele spraw, które potem są implementowane przez życie gospodarcze, co oznacza, że to wydarzenie jest bardzo pożyteczne.” – Ocenia Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

Podczas uroczystej Gali V Forum Wizja Rozwoju w Gdyni zostaną wręczone Nagrody Gospodarcze dla najlepszych przedsiębiorstw wyłonionych przez Kapitułę. Nagroda Gospodarcza Forum Wizja Rozwoju w 2022 roku zostanie przyznana po raz czwarty. Wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystej gali, która odbędzie się 24 czerwca 2022 r. Nagroda Gospodarcza Forum Wizja Rozwoju ma charakter honorowy, a jej głównym celem jest promowanie polskich przedsiębiorstw za znaczące osiągnięcia gospodarcze, wpływające na rozwój narodowej gospodarki.

Agencja Informacyjna, Gospodarka /DEC/ 8.04.2022