Perspektywy i kierunki sprzedaży polskich produktów w najbliższych latach

 Wojna rozpętana przez Federację Rosyjską 24 lutego 2022 roku na terenach Ukrainy, reakcja państw demokratycznych na ten haniebny akt wojskowego terroru, sankcje gospodarcze, gwałtowny wzrost cen węglowodorów, surowców, stali nawozów sztucznych, perspektywa braku dostaw pszenicy to tylko wierzchołek góry lodowej zmian, które znacząco wpłyną na zmiany kierunków sprzedaży polskich produktów w najbliższych latach. Do tego należy dodać zjawisko inflacji stagflacji oraz ryzykowna koncepcja zero emisyjności bezrefleksyjnie forsowana przez Unię Europejską.

Powyższe tematy to inspiracja dla panelu „Perspektywy i kierunki sprzedaży polskich produktów w najbliższych latach” przeprowadzanego w bloku Gospodarka, podczas V kongresu Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, we wtorek 21 czerwca 2022 r. pod honorowym patronatem Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej. W dyskusji udział wezmą: Krzysztof Drynda – Prezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Łukasz Kozłowski – Główny Ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, Wiceprezes Centrum analiz legislacyjnych i polityki ekonomicznej, Arkadiusz Pączka – Wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, Marek Kłoczko – Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Marcin Wroński – Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, dr Cezary Sowiński – Manager Public Policy Amazon. Debatę poprowadzi ekspert Juliusz Bolek – przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

Znaczący wpływ na sytuację gospodarczą w Polsce mają m. in. decyzje Unii Europejskiej i oczywiście wojna na Ukrainie. Dramatyczne wydarzenia za wschodnią granicą będą wpływać na dalsze decyzje i działania rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Obecnie handel z Federacją Rosyjską, Ukrainą czy Republiką Białorusi przeszedł ogromne przeobrażenie. Łańcuchy dostaw zostały zerwane. Ograniczeniu uległy tradycyjne drogi transportu towarów z i do Polski przez te państwa. Polscy przedsiębiorcy, których przedsięwzięcia z powyższymi zmianami doznały uszczerbku są zmuszeni do poszukiwania nowych rozwiązań, nowych rynków zbytu.

„Sytuacja gospodarcza w Polsce, w tym wielu przedsiębiorców, w ostatnim okresie, bardzo się zmieniła.” – Ocenia Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu i prowadzący debatę „Perspektywy i kierunki sprzedaży polskich produktów w najbliższych latach”, podczas V Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. – „Trwająca przez 2 lata pandemia koronawirusa SARS-CoV-2, związane z tym kwarantanny narodowe, stałe, mechaniczne podnoszenie minimalnego wynagrodzenia w Polsce, bez względu na ewentualny wzrost wydajności i efektywności, stałe zwiększanie konsumpcji, wojna na Ukrainie, kryzys ekonomiczny, inflacja, stagflacja, rosnące ceny surowców energetycznych, a co za tym idzie, koszty energii, transportu, nawozów sztucznych, muszą wielu przedsiębiorców skłaniać co najmniej do refleksji. Znalezienie nowych nisz gospodarczych oraz nowych rynków zbytu może się okazać najlepszym remedium. Jestem bardzo ciekaw czy podobny pogląd będą mieli uczestnicy debaty „Perspektywy i kierunki sprzedaży polskich produktów w najbliższych latach” podczas V Forum Wizja Rozwoju w Gdyni?” – Zastanawia się Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

 „Wbrew pozorom przed perspektywy i kierunki sprzedaży polskich produktów w najbliższych latach mogą być lepsze niż można się spodziewać.” – Uważa Sławomir Skawiński – szef Centrum Informacyjnego. – „Obecna sytuacja jest z pewnością trudna. Stanowi ona poważne wyzwanie. Jednak jeśli zostane ono podjęte i zrealizowane możoe okazać się sukcesem.” – Przekonuje Sławomir Skawiński – szef Centrum Informacyjnego.

V kongres Forum Wizja Rozwoju w Gdyni odbędzie się w dniach 20-21 czerwca 2022 r. Patronat honorowy nawy darzeniem objął Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej. W czasie dwóch dni V kongres Forum Wizja Rozwoju w Gdyni odbędzie się ponad 60 debat. Wystąpi w nich ponad 250 dyskutantów. W całym wydarzeniu, szacuje się, że weźmie udział ponad 2.000 osób. Partner Generalny: Polski Koncern Naftowy Orlen. Partner Strategiczny: BGK Bank Gospodarstwa Krajowego. Partner Główny: Fundacja KGHM Polska Miedź, Totalizator Sportowy, Lotos, Energa. Partner+: KGHM Polska Miedź, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Fundusz Rozwoju, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, PKP Polskie Linie Kolejowe, Węglokoks. Jednym z partnerów medialnych jest Agencja Informacyjna.

Agencja Informacyjna, Gospodarka /DEC/ 9.06.2022