Żabka Polska kołem zamachowym polskiej nauki

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nawiązał współpracę z największą sieci sklepów w Polsce Żabka Polska. Przedsiębiorstwo wspólnie Wydziałem Matematyki i Informatyki tej uczelni i VIII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu będzie się dzielić wiedzą merytoryczną oraz inspirować uczniów i studentów do rozwoju i jeszcze lepszego poznania biznesu. To już 26 uczelnia z którą współpracuje sieć.

Żabka Nano – na największych targach na świecie w Nowym Jorku

„Synergia działań biznesu i nauki jest konieczna, aby dwie strony mogły wyznaczać kierunki rozwoju, wdrażać innowacje, wzmacniając jednocześnie swoją pozycję i konkurencyjność. Żabka, jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie, dostrzega zmiany i wyzwania na rynku pracy. Dlatego też stawia na rozwój własnych zespołów i budowanie zaangażowania pracowników.” – Wyjaśnia Marta Wrochna-Łastowska – członek zarządu ds. finansowych Grupy Żabka. – „Jesteśmy dumni, że Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu wybrał Żabkę, aby wspólnie docierać do studentów, którzy chcieliby związać swoją przyszłość właśnie z nami. Pierwszy etap naszej współpracy z Uczelnią będzie obejmował dedykowane zajęcia dla studentów na kierunku „Analiza i przetwarzanie danych”, a w dalszej perspektywie planujemy objąć działaniami także inne kierunki. – Wyjaśnia Marta Wrochna-Łastowska – członek zarządu ds. finansowych Grupy Żabka.

Na podstawie umowy zawartej z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu studenci będą między innymi mogli odbywać praktyki w Żabka Polska, czyli jednej z najbardziej zaawansowanych technologicznie sieci handlowej, a najlepsi absolwenci mają szansę rozpocząć tutaj swoją karierę zawodową. Obie instytucje zobowiązały się również do wymiany doświadczeń oraz współpracy naukowej.

Modern convenience stało się trwałym trendem

„Gdy rozmawiam ze swoimi studentami, często słyszę, jak ważne jest dla nich, żeby pozyskane w czasie studiów kompetencje były przydatne w pracy.” – Opowiada dr Bartłomiej Przybylski – Data Science & Analytics Product Owner, Żabka Polska. – „Dlatego cieszę się, że będziemy mogli wspierać studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, które pozwolą im budować kariery, w przedsiębiorstwach, podejmujących decyzje oparte na danych, takich jak Żabka. Współpraca z Uczelnią sięga jednak o wiele dalej. Już dziś widać potencjał do współpracy naukowej, dzięki której będzie można wykorzystywać innowacyjne metody do radzenia sobie z problemami analitycznymi, które przyniesie przyszłość.” – Przekonuje dr Bartłomiej Przybylski – Data Science & Analytics Product Owner, Żabka Polska.

Dzięki umowie o współpracy tzw. Rada Pracodawców Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, czyli ciało konsultacyjno-doradcze Uczelni, została formalnie poszerzona i wzmocniona o kolejnego partnera – Żabkę Polska. Wzmocnienie Rady będzie miało realny wpływ na kształtowanie polityki edukacyjnej Wydziału oraz na dostosowanie i upraktycznienie programów studiów.

 „Celami każdej takiej współpracy realizowanej przy Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu są wymiana informacji i doświadczeń z obszaru działalności obydwu środowisk (nauki i praktyki), inicjowanie działań leżących we wspólnym interesie oraz identyfikacja możliwych pól współpracy.” – Uważa dr Tomasz Kowalski – pełnomocnik ds. współpracy z podmiotami zewnętrznymi, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w Poznaniu. – „Mamy nadzieję na realizację wspólnych projektów naukowo-badawczych, realizację wzajemnej działalności doradczej, konsultacyjnej oraz udzielanie innych form wsparcia w rozwiązywaniu konkretnych problemów. Dzięki współpracy z Żabka Polska umiejętności absolwentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu będą w jeszcze większym stopniu zgodne z oczekiwaniami rynku pracy.” – Objaśnia dr Tomasz Kowalski – pełnomocnik ds. współpracy z podmiotami zewnętrznymi, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Eksperci AZiR doradzają jak wybrać zawód?

Żabka Polska chętnie wspiera inicjatywy edukacyjne. W ramach projektu „Drogi do biznesu”, realizowanego wspólnie z VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przedsiębiorstwo objęło patronat nad ekonomiczną klasą akademicką i wspólnie z jej uczniami pracuje nad projektem „Równe bejmy” promującym społecznie równość wynagrodzeń.

Przedsięwzięcie obejmuje także „Przedsiębiorcze czwartki”, czyli cykliczne spotkania z przedstawicielami Żabka Polska, którzy podzielą się z uczniami swoją wiedzą i doświadczeniem, nakreślą także ścieżkę rozwoju zawodowego. W planach jest też „Dzień przedsiębiorczości z Żabką”, w ramach którego uczniowie wezmą udział w warsztatach zorganizowanych w centrali Żabka Polska i odwiedzą jedno z centrów logistycznych. Eksperci Spółki od digital i IT będą się także opiekowali grupą uczniów pasjonatów realizujących projekty cyfrowe. Współpracując z uczelniami wyższymi i szkołami, Żabka Polska buduje wizerunek społecznie odpowiedzialnego lidera oraz bezustannie dociera do osób chętnych i gotowych związać z nią swoją przyszłość zawodową.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (łac. Universitas Studiorum Mickiewicziana Posnaniensis lub Alma Mater Posnaniensis, skr. UAM) – polski publiczny uniwersytet z siedzibą w Poznaniu, jeden z najstarszych funkcjonujących uniwersytetów w Polsce. Od 2019 jest jedną z dziesięciu polskich uczelni posiadających status uczelni badawczej.

Obiektyw Gospodarczy dla Instytutu Biznesu

Poznański uniwersytet powstał 4 kwietnia 1919 roku dzięki staraniom członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, lecz jego historia sięga XVII wieku i jest utożsamiana z działalnością Akademii Lubrańskiego oraz posiadającego status uniwersytetu Kolegium Jezuickiego, które utworzono na mocy przywileju królewskiego Zygmunta III Wazy z 28 października 1611 roku. W czasie okupacji niemieckiej studenci i wykładowcy Uniwersytetu Poznańskiego współtworzyli podziemny Uniwersytet Ziem Zachodnich z siedzibą w Warszawie.

Struktura Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu składa się z pięciu szkół dziedzinowych, w ramach których funkcjonuje dwadzieścia wydziałów, szkoły doktorskiej oraz czterech filii w Słubicach (współprowadzona z Europejskim Uniwersytetem Viadrina), Gnieźnie, Pile i Kaliszu. Na 80. dostępnych kierunkach studiów i ponad 200. specjalnościach studiuje ponad 37.000 studentów.

VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (pot. „Ósemka”) – liceum znane głównie z profili matematyczno-fizyczno-informatycznych (autorski projekt Informatyczna Klasa Akademicka), matematyczno-fizycznych oraz biologiczno-chemicznych. W 1923 ks. Czesław Piotrowski otworzył szkołę przygotowawczą, dla której rok później uzyskał koncesje na prowadzenie niższych klas gimnazjum. 10 maja 1927 roku szkoła rozszerzyła swoją ofertę na wszystkie klasy gimnazjum (do maturalnej włącznie). W latach 1939–1945 zajęcia zawieszono z powodu wojny. Zostały wznowione 1 września 1945 r. W 1970 otworzono pierwszą klasę o profilu matematycznym, a później także profil biologiczno-chemiczny. W latach 1983–1987 w szkole odbywała się silna działalność konspiracyjna (organizacje Szkolne Koła Oporu Społecznego i Rokosz i Rokosz), wielu nauczycieli i uczniów było przesłuchiwanych i przetrzymywanych w aresztach. W 1989 otwarto profil informatyczny oraz pierwszą pracownię informatyczną.

Akademia Zarządzania i Rozwoju odpowiedzią na wyzwania czasu

VIII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu realizuje współpracę z miejskimi uczelniami, które obejmują swoimi patronatami poszczególne klasy. Długa współpraca skutkuje osiąganiem przez uczniów bardzo wysokich wyników w ogólnopolskich olimpiadach.

Żabka – sieć niewielkich sklepów spożywczych (typu convenience), działających w Polsce, na zasadzie franczyzy, utworzona w 1998 roku.. W lutym 2017 roku właścicielem sieci Żabka jest fundusz CVC Capital Partners – jedno z największych przedsiębiorstw private equity i doradztwa inwestycyjnego na świecie. Sieć sklepów Żabka liczy ponad 8.700 sklepów, które prowadzone są przez przeszło 7.000 franczyzobiorców. Ocenia się, że oferty sieci Żabka korzysta ponad 15.500.000 konsumentów w Polsce. Mieszkają oni  w promieniu 500 m od najbliższego sklepu sieci.

Agencja Informacyjna, gospodarka /KAM/ 4.02.2023