Społeczna odpowiedzialność biznesu po raz 40.

40. raport społecznej Raport CSR to pierwszy tak duży projekt wydawniczy w Polsce, którego misją jest promowanie dobrych praktyk firmy i instytucji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Dziś mija cztewrdziesta edycja wyróżnień Raportu CSR.

 

CSR to skrót od angielskiego terminu corporate social responsibility w przekładzie na język polski mowa o społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest to praktyka organizacji, które już na etapie budowania strategii uwzględniają interesy pracownicze, społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

 

Pierwszy numer kwartalnika „Raport CSR”, który jest rozpowszechniany jako dodatek do czasopisma „Gazeta Finansowa”, ukazał się w 2009 r. Od tego czasu opublikowano już 40. Edycji. W tym czasie organizatorzy wyróżnili ponad 70. laureatów, którzy w swoich działaniach zwracają szczególną uwagę na społeczną odpowiedzialność biznesu. Raport jest dostępny również w Internecie pod adresem RaportCSR.pl. Dzięki codziennym informacjom z branży serwis buduje kompendium wiedzy o społecznej odpowiedzialności biznesu.

„To medium, które inspiruje i promuje organizacje społecznie odpowiedzialne”. – Mówi Natalia Witkowska, Redaktor Naczelna Raportu CSR Agencji Informacyjnej. – „Redakcja szczególnie przygląda się działaniom w obszarach ekologii, wolontariatu i akcji pomocowych prowadzonych przez największe polskie i europejskie przedsiębiorstwa.

 

W XL. jubileuszowej edycji Raportu CSR redakcja serwisu RaportCSR.pl wyróżniła Grupę Ferrero oraz spółkę PKP Energetyka.

Pierwsza z wyróżnionych w jubileuszowej edycji dodatku, organizacja, w ostatnim czasie opublikowała już po raz dziewiąty Raportu CSR Grupy Ferrero, w którym przedstawiła własne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, ekologii oraz pracowników. Raport Grupy od lat stanowi doskonały przykład raportowania pozytywnych zachowań. Ważną aktywnością kluczowych marek Ferrero jest też akcja promowania „małych porcji”, która pozwala konsumentom dokonywać świadomych wyborów żywieniowych zgodnych z zalecanym przez dietetyków spożyciem tych produktów.

 

Drugim laureatem jest PKP Energetyka, która została wyróżniona za przeprowadzenie udanej transformacji Spółki z poszanowaniem jej zasobów intelektualnych i kapitału ludzkiego. Przedsiębiorstwo decydując się na zmiany w strukturze organizacyjnej i zarządczej postawiło przede wszystkim na współpracę i dialog z pracownikami, co pozwoliło jej zaangażować w proces transformacji całą kadrę i sprawnie poradzić sobie z tym wyzwaniem. W poprzednich edycjach Raportu CSR wyróżnieni zostali m.in. PKN Orlen, Maspex, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, PKP Cargo, Jeronimo Martins Polska, Grupa Lux Med, Fundacja OnkoCafe wraz z Novartis, Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukaszewicza, Diaverum Polska, KGHM Polska Miedź oraz spółka EmiTel.

 

 

W tej edycji Raportu można przeczytać także m.in. o inicjatywie Grupy Lux Med – która wspiera start-upy, Światowym Centrum Słuchu – które organizuje bezpłatne badania, czy też Diaverum wdrażającym innowacyjne rozwiązania służące ochronie zdrowia. Reporterka Dominika Kulczyk pisze o problemie społecznym, jakim jest niewolnictwo w krajach zachodniej Afryki, wskazując działania, które mogą przeciwdziałać temu zjawisku. Raport SCS informuje również o wspólnych działaniach popularnej sieci Biedronka i Caritas na rzecz seniorów, a także szlachetnej inicjatywie Fundacji Trzy Trąby i Fundacji im. Feliksa hr. Sobańskiego na rzecz powstającego Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego. Autorzy kwartalnika dowodzą też, że spory gospodarcze prowadzone przez warszawski Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej mogą być ciekawsze niż skandynawski kryminał! Ponadto Raport CSR porusza kontrowersyjne tematy związane m. in. nowymi cywilizacyjnymi wyzwaniami, takimi jak ideologia czy technologia, które stają przed społeczną odpowiedzialnością biznesu, a także mową nienawiści, zwaną potocznie hejtem, która coraz częściej dominuje w przekazie medialnym. Cały Raport można pobrać ze strony www.raportcsr.pl .

 

Raport jest przygotowywany co kwartał przez serwis RaportCSR.pl i redakcję tygodnika „Gazeta Finansowa”.

Partnerami Raportu jest Kurier365.pl i Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. W każdej edycji wybierane są dwa projekty z zakresu CSR, które wyróżniły się pod względem oryginalności, siły oddziaływania i spójności z polityką oraz strategią firm lub instytucji, które je realizują.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /IWK/ 03.04.19