Sektor jądrowy atrakcyjny dla polskich studentów

W ambasadzie Republiki Francuskiej w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Międzynarodowym Instytutem Energii Jądrowej (I2EN), Politechniką Warszawską i Uniwersytetem Warszawskim. Trzecie porozumienie, z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, zostanie zawarte w najbliższych dniach. Kształcenie przyszłych kadr, to klucz do sukcesu polskiego programu atomowego. – Oceniają eksperci.

 

Gospodarzem wydarzenia był Frédéric Billet ambasador Republiki Francuskiej w Polsce, a podpisy na dokumentach złożyli: Karen Daifuku dyrektor Międzynarodowego Instytutu Energii Jądrowej, prof. Mariusz Malinowski – prorektor ds. nauki Politechniki Warszawskiej oraz prof. Sambor Grucza – prorektor ds. współpracy i spraw pracowniczych Uniwersytetu Warszawskiego. Porozumienia o współpracy dotyczą ram dla wspólnych działań Międzynarodowego Instytutu Energii Jądrowej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, związanych z ukazywaniem atrakcyjności sektora jądrowego. Celem jest zwrócenie uwagi i zainteresowanie kandydatów do podjęcia studiów, na kierunkach związanych z energetyką jądrową, a następnie podjęcia pracy w sektorze badawczym, organach regulacyjnych lub przemyśle jądrowym.

„Mam nadzieję, że te porozumienia o współpracy pomiędzy Międzynarodowym Instytutem Energii Jądrowej, Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Warszawskim i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie,  przyczynią się do dalszego pogłębienia francusko-polskich stosunków akademickich.” Wyraził nadzieję Frédéric Billet ambasador Republiki Francuskiej w Polsce. – „Chciałbym również powiedzieć, że polscy studenci zainteresowani przemysłem jądrowym są mile widziani we Republice Francuskiej, zarówno jeśli chodzi o studia, jak i staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach sektora jądrowego czy udział w szkoleniach w obiektach jądrowych.” – Wskazał Frédéric Billet ambasador Republiki Francuskiej w Polsce.

Międzynarodowy Instytut Energii Jądrowej powstał w 2010u przez rząd republiki Francuskiej. Jest organizacją branżową, która reprezentuje i koordynuje francuski sektor jądrowy we Francji i za granicą we wszystkich sprawach związanych z budowaniem potencjału ludzkiego w dziedzinie energii jądrowej.

Zrzesza 15 partnerów z francuskiego przemysłu jądrowego i 35 członków stowarzyszonych takich jak: uczelnie, producenci, organizacje badawcze oraz agencje i ministerstwa. Zadaniem tej organizacji jest ułatwienie dostępu do szkoleń dla studentów zagranicznych.

Międzynarodowy Instytut Energii Jądrowej przyjmuje i analizuje wnioski o szkolenie jądrowe z innych państw, w szczególności za pośrednictwem francuskiego rządu i kanałów przemysłowych. Odpowiedzi, których udziela, w porozumieniu z partnerami, opierają się na jego dogłębnej znajomości francuskiego systemu edukacji. Aby wypełnić swoje misje, I2EN prowadzi wyczerpującą bazę danych francuskich formacji jądrowych. Międzynarodowy Instytut Energii Jądrowej analizuje poziom edukacji francuskiej pod kątem standardów międzynarodowych, przekazując swoją wiedzę ministerstwu odpowiedzialnemu za szkolnictwo wyższe. I2EN organizuje seminaria i debaty społeczne dla francuskich i zagranicznych specjalistów w dziedzinie energetyki jądrowej na tematy techniczne, naukowe i socjologiczne związane z rozwojem energetyki jądrowej.

Międzynarodowy Instytut Energii Jądrowej skupia wszystkie zainteresowane strony (ośrodki badawczo-rozwojowe, przemysł, organy regulacyjne i środowiska akademickie), I2EN służy jako pojedynczy punkt kontaktowy dla państw pragnących rozwijać programy kształcenia i szkolenia w dziedzinie energii jądrowej oraz korzystać z francuskiego doświadczenia w budowaniu potencjału ludzkiego w tej dziedzinie.

Relacje między Międzynarodowym Instytutem Energii Jądrowej a polskimi uczelniami rozwijane są od ponad 10 lat. Rok 2022 stanowi ich punkt zwrotny po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i ze względu na harmonogram polskiego programu jądrowego.

Przewidywane w ramach podpisanych porozumień, pomiędzy Międzynarodowym Instytutem Energii Jądrowej, Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Warszawskim i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, działania obejmują wsparcie w tworzeniu specjalistycznych kursów z dziedziny energetyki jądrowej, tworzenie programów podwójnego dyplomu i wymian z francuskimi uniwersytetami i uczelniami technicznymi oraz organizację seminariów, na których studenci będą mogli się zapoznać z licznymi możliwościami rozwoju zawodowego w sektorze energii jądrowej.

„Aby polski program jądrowy zakończył się sukcesem, różne podmioty działające w tym sektorze muszą dążyć do osiągnięcia wspólnego celu.” – Uważa Karen Daifuku dyrektor Międzynarodowego Instytutu Energii Jądrowej. – „Uczelnie, z którymi Międzynarodowego Instytutu Energii Jądrowej zawarł porozumienia kształcą przyszłych ekspertów w dziedzinie energetyki jądrowej i pozwalają im na zdobycie wielu innych umiejętności, które będą koieczne do realizacji ambicji Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie rozwoju energii atomowej. Jako partner francuski mamy nadzieję przyczynić się do sukcesu programu jądrowego w Polsce.” – Zadeklarował Karen Daifuku dyrektor Międzynarodowego Instytutu Energii Jądrowej

Agencja Informacyjna, Gospodarka, /ART/ 2.05.2022