Atomowa wizja rozwoju w Polsce

Polityka Energetyczna Polski w najbliższych latach będzie przedmiotem wielu dyskusji na IV Forum Wizja Rozwoju, zaplanowanym na 26-27 sierpnia 2021 roku w Gdyni. W ostatnim miały miejsce dwa ważne wydarzenia: zamknięcie budowy elektrowni w Ostrołęce oraz decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (ang. Court of Justice of the European Union), w skrócie TSUE – instytucji sądowniczej Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, z siedzibą w Luksemburgu, która nakazała Rzeczpospolitej Polskiej zaprzestanie wydobywania węgla brunatnego w kopalni odkrywkowej w Turowie.

Według założeń rządu Rzeczpospolitej Polskiej w 2033 roku powinien ruszyć pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy od 1 do 1,6 GW. Pierwszą Elektrownię Jądrową w Żarnowcu rozpoczęto budować w 1982 roku. Prace postępowały, z powodów finansowych, bardzo powoli. Budowa została przerwana 17 grudnia 1990 roku w wyniku decyzji rządu Tadeusza Mazowieckiego. Jej konstrukcje do dziś straszą kaszubski krajobraz.

Negatywną atmosferę do energii pozyskiwanej z dzięki technice jądrowej wywołała Katastrofa Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej na terenie ówczesnego Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich (obecnie Ukraina) w 1986 roku. Sceptycyzm wobec tych pomysłów wśród Polaków nadal jest choć  pomiędzy sondażami 2008 roku i 2020 roku zmalał o 12 proc.

Przedstawiciele polskiego rządu i Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda  prowadzili rozmowy z władzami Stanów Zjednoczonych na temat zakupu technologii atomowych.

– „Znaleźliśmy prawie 350 polskich przedsiębiorstw, które potencjalnie mogą uczestniczyć w projekcie budowy elektrowni jądrowej. Razem z polskim rządem będziemy z nimi pracować, jeśli – będą tego potrzebować – pomóc osiągnąć im jakość i standardy, wymagane w przemyśle jądrowym.” – Oświadczył dla portalu cire.pl David Durham – prezes amerykańskiej przedsiębiorstwa Energy Systems and Environmental Services Westinghouse. W tej samej rozmowie David Durham przekonywał, że jego organizacja może dać Polsce „(…) najbezpieczniejszą technologię reaktora na świecie”.

Jeżeli projekt Polskiej Energetyki Jądrowej rzeczywiście przejdzie z fazy planów do etapu realizacji, pozostanie tylko przekonać do niego mieszkańców okolicy wytypowanej na lokalizację pierwszej polskiej elektrowni jądrowej i ekologów, którzy już dziś zapowiadają protesty.

I o tym jak to zrobić, jakich użyć argumentów i czy tak naprawdę energia atomowa jest tym czego Polska potrzebuje, będą dyskutować eksperci, ekonomiści i politycy podczas IV Forum Wizja Rozwoju w Gdyni w dniach 26-27 sierpnia 2021 roku, które jest największym wydarzeniem gospodarczym latem w Polsce.

Nad IV Forum Wizja Rozwoju patronat objął Mateusz Morawiecki prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej. Kongres zajmuje się najważniejszymi wyzwaniami stojącymi przed polską gospodarką, m. in. związanymi z szeroko pojętym bezpieczeństwem, energetyką, gospodarką morską, troską o lokalną tożsamość i rozwój społeczności lokalnych. Wydarzeniem towarzyszącym tegorocznej edycji Forum będzie organizowany wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Kongres 3W – WĘGIEL, WODA, WODÓR.

Swoją kontynuację, w trakcie IV Forum Wizja Rozwoju, będzie miało Pomorskie Forum Kół Gospodyń Wiejskich oraz cieszący się coraz większym zainteresowaniem Hackathon, którego partnerem został GovTech, oraz IV Kongres Srebrnej Gospodarki. Szczegóły i zapisy: www.wizjarozwoju.pl

Agencja Informacyjna, Gospodarka /DEC/ 9.06.2021

Zdjęcie autorstwa Markus Distelrath z Pexels