IV Forum Wizja Rozwoju przewiduje więcej dyskusji

„Dokąd zmierza polska gospodarka?” – to ważne i ciekawe pytanie, na które poszuka odpowiedzi kilkuset ekspertów, panelistów, przedsiębiorców, ekonomistów, naukowców i przedstawicieli ministerstw podczas IV Forum Wizja Rozwoju. Organizatorzy planują wydarzenie na 26-27 sierpnia 2021 roku.

„Trzy lata doświadczeń i i zdobyta w tym czasie renoma Forum Wizja Rozwoju pozwoliła na zbudowanie program programu w 2021 roku zgodnie z najważniejszymi i najbardziej aktualnymi wyzwaniami polskiej gospodarki.” – Wyjaśnia dr Andrzej Michalak – prezes Fundacji Wizja Rozwoju. – „Zmianą jest optymalizacja czasu trwania paneli, w których przewidujemy więcej przestrzeni na dyskusje, które są potrzebne, a co więcej przynoszą wiele pożytku. Podczas poprzednich edycji Forum Wizja Rozwoju powstały pomysły, które obecnie z powodzeniem stosowane są w życiu publicznym, w tym m.in. rozwiązania w dziedzinie e-gospodarki i informatyzacji służby zdrowia, niezwykle przydatne w czasie pandemii.” – Ujawnia dr Andrzej Michalak – prezes Fundacji Wizja Rozwoju.

IV Forum Wizja Rozwoju będzie koncentrować uwagę na energetyce, w tym źródłom wytwarzania energii poczynając od elektrowni atomowej po biogazownie i morską energetykę wiatrową.

Sesje plenarne mają być poświęcone też gospodarce morskiej, inwestycjom obszarowym na wybrzeżu, ograniczeniom w przemyśle stoczniowym i perspektywom rozwoju portów. Zaplanowane są też panele dyskusyjne dotyczące inwestycji, transportu oraz geopolityki.

Tradycyjnie, IV Forum Wizja Rozwoju zajmie się też sprawami srebrnej gospodarki, czyli przestrzenią aktywności seniorów, którzy stanowią znaczącą część uczestników rynku.

Oczywiście tematami dyskusji będą najbardziej aktualne sprawy taki jak Nowy Ład proponowany przez rząd oraz największe inwestycje takie jak Centralny Port Komunikacyjny i przekop Mierzei Wiślanej. Uczestnicy specjalnego panelu będą także debatować o dywersyfikacji produkcji i jej uniezależnienia gospodarki od państw azjatyckich, przede wszystkim Chińskiej Republiki Ludowej.

Nowością programową IV Forum Wizja Rozwoju będzie blok „3W”: czyli węgiel-woda-wodór realizowany we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Będzie on poświęcony m.in. możliwościom wykorzystania węgla nie jako paliwa, ale surowca produkcyjnego. Planowane są też sesje poświęcone zależnościom gospodarki i polityki: miejscu Polski w gospodarce Europy i świata, kryzysowi wartości europejskich i jego oddziaływaniu na krajową ekonomię, czy wpływu mediów na procesy gospodarcze. Podczas wielu paneli poruszane będą zagadnienia statusu i rozwoju polskiej gospodarki w kontekście pandemii.

Forum Wizja Rozwoju to bardzo ważne, ciekawe, a co najważniejsze inspirujące wydarzenie gospodarcze.” – Uważa Miłosz Manasterski – Redaktor Naczelny Agencji Informacyjnej, wielokrotny uczestnik Kongresu. – „Uczestnicy chcą debatować, tematy są interesujące, a co najistotniejsze mają do powiedzenia konkretne i ważne sprawy. Forum Wizja Rozwoju to to coś w rodzaju gigantycznej „burzy mózgów”, więc jest to wartościowe i pożyteczne wydarzenie.” – Wyjaśnia Miłosz Manasterski – Redaktor Naczelny Agencji Informacyjnej.

Premier Mateusz Morawiecki podczas Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Fot. Renata Dąbrowska.

Podobnie, jak w latach ubiegłych Forum Wizja Rozwoju, honorowy patronat nad kongresem obejmie premier Mateusz Morawiecki.

Swój udział w kongresie zadeklarowały już ministerstwa kompetencyjnie związane z tematyką paneli. Partnerem medialnym IV Forum Wizja Rozwoju jest Agencja Informacyjna.

Agencja Informacyjna , Gospodarka /DEC/ 11.03.2021

Fot. Renata Dąbrowska.