Polska jako atrakcja dla zagranicznych inwestorów?

 

„Czy Polska jest atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych inwestorów? – Na to pytanie, między innymi, będą szukać odpowiedzi eksperci w czasie III edycji Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Zaproszeni goście porozmawiają o najważniejszych i najbardziej aktualnych zagadnieniach i trendach w ramach jednego z bloków tematycznych.

Eksperci będą dyskutować o planowanych i realizowanych inwestycjach o istotnym znaczeniu dla gospodarki w Polsce. Rozmówcy skupią się na inwestycjach wymagających miliardowych nakładów finansowych oraz długiego czasu planowania i wykonania. W dwudniowym programie III edycji Forum Wizja Rozwoju w Gdyni znalazło się 8 paneli dyskusyjnych, które przybliżą najbardziej istotne inwestycje, ważne z punktu widzenia Polski, Europy i świata.

„Pandemia dokonała poważnej rewizji koncepcji gospodarczych. Zerwane łańcuchy dostaw, chaos logistyczny, wzrost niepewności oraz potrzeba dywersyfikacji ryzyka sprawia, że inwestorzy rozważają zmiany w podejściu do lokowania kapitału”. – Zauważa Juliusz Bolek, przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu, prezes Towarzystwa Gospodarczego i ekspert Forum Wizja Rozwoju. – „W ramach tej weryfikacji Polska może znaleźć się w obszarze zainteresowania. Do duża szansa. Dobrze było ją należycie wykorzystać. Taka okazją może się prędko nie powtórzyć.” – Twierdzi Juliusz Bolek, przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

Podczas III edycji Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, w bloku „Inwestycje”, eksperci będą dyskutować o takich inwestycjach jak Centralny Port Komunikacyjny czy przekop Mierzei Wiślanej. Omówią także również istotne kwestie takie jak inwestycje we wschodniej części Polski czy wykorzystanie rzeki Wisły jako przykłady działań ważnych dla krajowej gospodarki. Jeden z paneli dyskusyjnych będzie poświęcony znaczeniu obwodnic miast dla mieszkańców i lokalnego biznesu – zarówno ze względu na poprawę jakości transportu, wzrostu bezpieczeństwa i oceny ich wartości społecznej.

„Przekop Mierzei Wiślanej, budowa szlaku transportowego Via Carpatia oraz dalsza realizacja prac związanych z powstawaniem obwodnic dużych i średnich miast w Polsce, dają zielone światło dla wzrostu inwestycji na poziomie nawet 3,5% w perspektywie najbliższego roku.” – Uważa dr inż. Andrzej Michalak, prezes zarządu Fundacja Wizja Rozwoju.

Pierwszego dnia III edycji Forum Wizja Rozwoju w Gdyni przewidziano panel „Rozwój automatyzacji i robotyzacji przemysłu oraz procesów biznesowych jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej”. Jednym z prelegentów będzie Konrad Michniewicz – Prezes Fundacji Rozwoju Innowacji i Technologii, ekspert Przemysłu 4.0 i wynalazca, na co dzień współpracujący ze środowiskiem start-up’ów. Osobny panel został poświęcony realizacji założeń tzw. „Białej Księgi Transportu”, dokumentu Komisji Europejskiej z 2011 r., który określa wizję rozwoju kolei w przyszłości. Wśród założeń pojawia się teza, że w 2050 r. większość przewozów na średnie odległości będzie odbywać się za pomocą kolei. Temat ten zostanie rozwinięty w czasie panelu „Polska kolej z potencjałem – kierunki rozwoju”, w którym uczestniczyć będą eksperci z Zakładu Dróg Kolejowych i Przewozów w Instytucie Kolejnictwa.

III edycja Forum Wizja Rozwoju odbędzie się w Gdyni w Akademii Marynarki Wojennej w dniach 24-25 sierpnia 2020 r. Wstęp na wszystkie panele dyskusyjne jest bezpłatny.Warunek uczestnictwa stanowi uprzednia rejestracja za pośrednictwem strony: https://rejestracja.wizjarozwoju.pl . Wszystkie panele dyskusyjne będą dodatkowo transmitowane online, a ich zapisy zostaną na stałe umieszczone na stronie www.wizjarozwoju.pl.

Honorowy patronat nad III edycją Forum Wizja Rozwoju w Gdyni objął Premier Mateusz Morawiecki. Oficjalnie potwierdzonymi Partnerami są: Partner Generalny – PKN ORLEN, Partnerzy Strategiczni: KGHM Polska Miedź i BGK Bank Gospodarstwa Krajowego, Partner Główny – Totalizator Sportowy, Partner plus – Węglokoks. oraz Partnerzy: Fundacja Promocji Rozwoju oraz SAP Polska. Patronat merytoryczny potwierdzili: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – pani Marlena Maląg, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Patronat medialny nad III edycjąi Forum Wizja Rozwoju w Gdyni objęła m. in. Agencja Informacyjna.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna / Magdalena Olejnik /gospodarka/ 24.07.2020