Andrzej Michalak - fot.

Wizja Rozwoju na miarę marzeń  i potrzeb

Chcielibyśmy żeby podczas Forum Wizja Rozwoju zapadały strategiczne decyzje dotyczące inwestycji w polskiej gospodarce. Tak działo się podczas poprzednich edycji  jak np. podpisanie porozumienia przez przedsiębiorstwa z branży energetycznej, a także przedstawicieli nauki o rozpoczęciu prac nad Polskim e-Vanem – mówi dr inż. Andrzej Michalak – Prezes Zarządu Fundacji Wizja Rozwoju.

 

Agencja Informacyjna: III odsłona Forum Wizja Rozwoju w Gdyni przed nami. Jest to konferencja na stałe wpisująca się w kalendarz największych wydarzeń gospodarczych w Polsce. Skąd pomysł na organizację takiego przedsięwzięcia?

dr inż. Andrzej Michalak – Prezes Zarządu Fundacji Wizja Rozwoju: Największe konferencje gospodarcze odbywały się na południu Polski, m. in. w Krynicy, Katowicach i od kilku lat w Jasionce. Brakowało na mapie Polski miejsca w północnej Polsce, gdzie eksperci w najważniejszych obszarach gospodarki mogliby rozmawiać nad stanem obecnym oraz przyszłością rozwoju. Stąd pomysł, żeby takim miejscem stała się Gdynia określana jako Polskie miasto powstałe z marzeń.

Czy wydarzeniu przyświeca jakaś idea? Jakie stawiają sobie Państwo cele?

Forum Wizja Rozwoju jest największym gospodarczym wydarzeniem w Polsce północnej podczas którego praktycy, naukowcy, przedsiębiorcy, finansiści, dziennikarze, wizjonerzy, a także krytycy przez dwa dni rozmawiają o wizji rozwoju polskiej gospodarki. Oceniają dotychczasowy stan w różnych sektorach i wskazują najnowocześniejsze rozwiązania które przyczynią się do osiągnięcia światowego poziomu produktów wytwarzanych przez Polskie przedsiębiorstwa. Ideą Forum Wizja Rozwoju jest wypracowywanie wizji i kierunków rozwoju polskiej gospodarki.

Z czego są Państwo szczególnie dumni w odniesieniu do poprzednich dwóch edycji?

Najbardziej dumni jako organizatorzy jesteśmy z tego, że eksperci oraz uczestnicy Forum Wizja Rozwoju podkreślają wysoki poziom merytoryczny dyskusji w poszczególnych panelach. Cieszymy się również z dużej obecności gości, a także polskich mediów, które są bardzo potrzebne żebyśmy mogli wspólnie kreować rozwój polskich produktów, usług, przedsiębiorstw i całej polskiej gospodarki.

Czy Forum Wizja Rozwoju stanowi przestrzeń, gdzie oprócz przekazywanej wiedzy zapadają strategiczne w kontekście rodzimej gospodarki decyzje, porozumienia?

Chcielibyśmy żeby podczas Forum Rozwoju Rozwoju zapadały strategiczne decyzje dotyczące inwestycji w polskiej gospodarce. Tak działo się podczas poprzednich edycji  jak np. podpisanie porozumienia przez przedsiębiorstwa z branży energetycznej, a także przedstawicieli nauki o rozpoczęciu prac nad Polskim e-Vanem. Kolejne innowacyjne i duże projekty, które będą realizowane w Polsce były i będą omawiane podczas kolejnych edycji Forum.

Kilkadziesiąt różnorodnych paneli dyskusyjnych, setki ekspertów z różnych dziedzin. Kto odpowiada za dobór prelegentów? Skąd czerpią Państwo inspirację w procesie tworzenia agendy?

Tematy omawiane podczas Forum Wizja Rozwoju dotyczą aktualnych wyzwań stojących przed polską gospodarką. Agenda przygotowywana jest przez organizatorów oraz podczas wielu spotkań i dyskusji ekspertów zajmujących się różnymi branżami. Wykorzystywana jest wiedza komentatorów gospodarczych. Istotne jest, aby podczas dwóch dni Forum Wizja Rozwoju omawiane były kierunki rozwoju w różnych obszarach w ujęciu kompleksowym, tzn. od projektu do kontroli zrealizowanego przedsięwzięcia. To jest istotne w osiągnięciu efektywnych dyskusji podczas paneli oraz spotkań w kuluarach.

Podczas tegorocznej edycji konferencji stawiacie Państwo duży nacisk na uwypuklenie znaczenia innowacji technologicznych. Jakie mają one znaczenie dla gospodarki?

Podczas tegorocznej edycji Forum Wizja Rozwoju ważnym blokiem tematycznym będą technologie innowacyjne. Informatyzacja przestrzeni zarówno publicznej jak i prywatnej sprawia że wszyscy korzystamy z nowych i usprawniających rozwiązań w codziennym funkcjonowaniu. Istotne jest żebyśmy potrafili wyznaczać wizje zastosowań tych nowych rozwiązań i oceniać w jaki sposób mogą one przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności wytwarzanych towarów. Eksperci porozmawiają o kierunkach i planach związanych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii.

Północna polska to region ściśle związany z gospodarką morską. Czy ten temat poczytujecie Państwo jako swoistą specjalizację konferencji?

Tematyka gospodarki morskiej podczas Forum Wizja Rozwoju ma szczególne znaczenie. Polskie porty morskie i stocznie generują miliardy złotych przychodu do budżetu. Gospodarka morska to gałąź gospodarki, która  odgrywa kluczowe znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, realizując przewozy towarów, produkcję jednostek, obsługę podczas produkcji, serwis i wykonywanie usług. Eksperci podczas Forum zaprezentują silne strony gospodarki morskiej w Polsce i omówią wizję rozwoju z zastosowaniem nowoczesnych technologii, ale także inwestycje w rozbudowę przestrzeni i infrastrukturę portów morskich i stoczni.

Morska Energetyka Wiatrowa to zupełnie nowe zagadnienie będące przedmiotem debat tegorocznego forum. Jakie perspektywy rozwoju niesie za sobą taka inwestycja?

Inwestycja w Morską Energetykę Wiatrową to zmiana rynku energetycznego w Polsce. Realizacja zobowiązań związanych z produkcją energii z odnawialnych źródeł przyczyni się do zwiększenia niezależności energetycznej Polski. Podczas tegorocznego Forum eksperci omówią kolejne etapy całego projektu związanego z inwestycją w Morską Energetykę Wiatrową.

Jeśli mowa o inwestycjach, to jaki Pana zdaniem Polska ma znaczenie na arenie światowej? Czy jesteśmy ciekawym krajem w tym kontekście?

Polska jest dzisiaj postrzegana przez krajowych oraz zagranicznych inwestorów jako atrakcyjne miejsce do inwestycji. Stabilna polityka fiskalna, społeczna, gospodarcza oraz dobrze prowadzona polityka rządu w zakresie wspierania przedsiębiorców sprawia, że Polska staje się liderem gospodarczym, co z kolei przyciąga nowych inwestorów. Widać to choćby przez pryzmat wiodącej roli Polski w projekcie Trójmorza, Grupy Wyszehradzkiej i realizowanych oraz planowanych projektów w tym obszarze m.in. budowy Via Carpatia, Baltic Pipe, Centralnego Portu Komunikacyjnego, czy Przekopu Mierzei Wiślanej. To są projekty, które już zmieniają znaczenie i rolę Polski w Europie i na świecie.

Przed jakimi największymi wyzwaniami stoi obecnie rodzima gospodarka?

Polska gospodarka obecnie skutecznie radzi sobie z pandemią, a najważniejszym wyzwaniem jest zachowanie miejsc pracy. Bardzo szybkie wprowadzenie wsparcia dla przedsiębiorców w postaci kolejnych tarcz antykryzysowych sprawiło że wyniki w przemyśle rok do roku są bardzo dobre, prognozy na rok 2021 to wzrostu PKB o 4 proc.  To sprawia, że patrzymy z dużym optymizmem na polską gospodarkę.

Jak epidemia wpłynęła na rodzimą gospodarkę? Jakie tematy odnośnie sytuacji kryzysowych poruszone zostaną podczas debat?

Sytuacja związana z pandemią spowodowała duże zmiany w gospodarce na całym świecie. Polska gospodarka również odczuła skutki pandemii. Szybkie i skuteczne działania w zakresie wsparcia przedsiębiorców sprawiły że polska gospodarka łagodnie przechodzi ten czas kryzysu. Podczas tegorocznej edycji Forum ważne miejsce zajmuje tematyka dotycząca właśnie wyzwań stojących przed Polską gospodarką. Eksperci porozmawiają na tematy dotyczące znaczenia polskiego kapitału, dywersyfikacji produkcji, czy możliwości przeniesienia produkcji do Polski.

Wiemy, że tradycyjnie również w tym roku przyznane zostaną nagrody gospodarcze. Kogo i za co chcecie Państwo nimi uhonorować?

Podczas każdej edycji Forum Wizja Rozwoju pierwszego dnia wieczorem odbywa się uroczysta gala gospodarcza, podczas której przyznawane są nagrody gospodarcze w 7 kategoriach. Tegoroczna gala odbędzie się 24 sierpnia w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu nadzór sprawuje Kapituła, która spośród  przedsiębiorstw nominowanych przez instytucje, organizacje, urzędy, związki pracodawców ustala te z największą liczbą wskazań i nominuje zwycięzcę. Wyniki są ogłaszane podczas gali. Przyznawana jest również specjalna nagroda gospodarcza przez organizatorów.

Jakie korzyści dla uczestników niesie udział w konferencji? Kogo forum Wizja Rozwoju zachęca do wzięcia w niej udziału? Kiedy i dokąd?

Forum Wizja Rozwoju w Gdyni skierowane jest do wszystkich, którzy zajmują się zawodowo lub interesują polską gospodarką. Bardzo szeroka tematyka w panelach zachęca do przyjazdu i uczestniczenia w Forum wszystkich bez względu na wiek, wykształcenie czy dotychczasowe zainteresowania. Wstęp na Forum Wizja Rozwoju w Gdyni jest bezpłatny na wszystkie panele z udziałem moderatorów i ekspertów. Tegoroczna odsłona konferencji odbędzie się 24-25 sierpnia w siedzibie Akademii Marynarki Wojennej.


dr inż. Andrzej Michalak – Prezes Zarządu Fundacji Wizja Rozwoju. Absolwent Politechniki Łódzkiej, dr nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn oraz inżynieria materiałowa w specjalności ekonomia i organizacja przedsiębiorstw. Magister zarządzania i marketingu oraz inżynier mechanik. Studia podyplomowe „Zarządzanie przedsiębiorstwem”, „Wycena nieruchomości”, „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami”, „BHP”, “Doradztwo zawodowe i edukacyjne”. Pracownik naukowy, wykładowca akademicki wielu uczelni w Polsce. Promotor ponad 200 prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Autor licznych publikacji z zakresu zarządzania produkcją i logistyki; wielu opracowań usprawnień oraz wdrożeń innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Pełnił oraz pełni funkcje kierownicze takie jak: dziekan wydziału na uczelni wyższej, kierownik katedry na wydziale uczelni, kierownik studenckich praktyk zawodowych. Menedżer do spraw marketingu w klubie piłkarskim polskiej ekstraklasy. Trener piłki nożnej z licencją UEFA C.


 

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka / DEC/ 14.08.2020

Fot. Nadia Łanowska