Janina Wierusz Kowalska: „Harfa i cień”

 

„Harfa i cień” to najnowsza wystawa malarki Janiny Wierusz Kowalskiej. Jest ona bardzo interesującą artystką, które pracy znalazły uznanie kolekcjonerów, posiadających jej obrazy w sowich zasobach.

 

Twórczość Janiny Wierusz Kowalskiej stanowi kontynuację tradycji polskiej abstrakcji geometrycznej i minimalizmu. Cechą charakterystyczną tej aktywności plastycznej jest redukowanie środków ekspresji, klarowność kompozycji oraz symetria i operowanie podstawowymi formami geometrycznymi. Artystka wskazuje, jako źródło swoich inspiracji, fascynację naturą, którą postrzega jako zespół dających się wyodrębnić elementów o określonych cechach i uzupełniającej relacji. Ich analiza i przedstawienie w formie dzieła malarskiego staje się drogą do odnalezienia tzw. formy idealnej.

 

„Wielki sen” Janiny Wierusz Kowalskiej

 

Janina Wierusz Kowalska w swoich pracach malarskich korzysta w nieograniczony sposób z wizualnych zasobów świata. Doświadczenia w działaniach artystycznych prowadziły ją długą drogą od analizy do syntezy: od ewidentnej, gwałtownej dynamiki wyrażanej gestem (ten nurt jest jej nadal bliski), do bardziej uporządkowanej i inaczej rozgrywanej technicznie syntezy. Mimo tego w jej syntetycznych pracach dynamika dalej istnieje.

 

 

Janina Wierusz Kowalska w pracy malarskiej stosuje najprostsze narzędzia, czyli pędzle i najpopularniejsze media, czyli farby akrylowe i olejne. Najczęściej jako podłoża używa płótna, ale bardzo lubi pracować też na podłożu tekturowym. Takiego podłoża używa do realizacji mniejszych i bardziej dynamicznych w wyrazie prac.

 

„Harfa i Cień” – tytuł  wystawy inspirowany jest niezwykłą powieścią wielkiego kubańskiego pisarza Alejo Carpentiera. To utwór o głębokim przesłaniu, będący (posługując się terminologią muzyczną), wariacją na temat okrytych mrokiem tajemnic przeszłości. Przywołuje na myśl nieoczywistość wszelkich osądów i różnorodność spojrzeń na jedną i tę samą rzecz. Realizm magiczny, którego prekursorem jest Alejo Carpentier, może wszak dotyczyć metaforycznego ujęcia wszelkiej formy. Janina Wierusz Kowalska ową metaforę postrzegam i realizuję w swoich obrazach, z pominięciem doraźnych i oczywistych związków z aktualnością tego świata, a nade wszystko porzucając wizerunek człowieka, tak bardzo na wszelkie sposoby eksponowany. Formalne rozwiązania, które stosuje malarka wynikają z przeświadczenia o ponadczasowości sztuki, w aspekcie jej duchowego wymiaru.

 

Co ukrywają litery?

 

„Mnie interesują wrażenia potencjalnych odbiorców, ich odczucia, gdy patrzą na obrazy, których treści nie narzucają powszechnego rozumienia i obowiązkowego odczytywania. Sugeruję moim odbiorcom metodę kontemplacyjną.” – Wyznaje Janina Wierusz Kowalska. – „Pragnę raczej żywej reakcji ze strony kogoś patrzącego na kształt, kolor, przesłanie zawarte w tytule… pragnę dialogu pomiędzy widzem, a obrazem. Dlatego wychodzę poza obszar oczywistej rzeczywistości, sięgając głębiej, w jakąś istotę rzeczy…raczej jako czuły obserwator, a nie komentator. Ta koncepcja wiąże się z maksymalną syntezą treści, przy jednoczesnym badawczym podejściu do tkanki, struktury formy. Refleksja nad niepoznanym, ale dostrzeżonym, jest mottem mojej pracy. Sam proces twórczy nadaje obrazowi życia – wlewa życie w niego…Chciałabym, żeby również w odczuciu widza, tak budowana forma obrazu miała w sobie jakiś wewnętrzny puls…i jakieś nietrudne do odgadnięcia znaczenie. Przewodnią myśl tej wystawy ujęłabym tak: jeśli szukasz głębi – a ona tam jest – to ją znajdziesz…” – Wyjaśnia Janina Wierusz Kowalska.

 

 

Wystawa malarstwa „Harfa i cień” Janiny Wierusz Kowalskiej będzie dostępna do zwiedzania od 18 grudnia 2021 roku d 14 stycznia 2022 roku, w Galerii (-1) PKOI – (Centrum Olimpijskie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, Warszawa). Kuratorem ekspozycji jest Kama Zboralska. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Agencja Informacyjna.

 

Janina Wierusz Kowalska – malarka, pedagog; przedstawicielka polskiego abstrakcjonizmu geometrycznego. Jest absolwentka Wydziału Form Przemysłowych i Wydziału Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie studiowała w latach 1976-1984). Dyplom z malarstwa broniła w pracowni Tadeusza Brzozowskiego. W latach 1992-1997 prowadziła autorską pomaturalną Szkołę Sztuki Wizualnej. Pisała autorskie programy, łączące sokratejską ideę twórczego dialogu z uniwersalnym kształceniem interdyscyplinarnym w oparciu o wzory Bauhausu. Wykłada geometryczne podstawy rysunku, rysunek studyjny, malarstwo, podstawy projektowania. Jest autorką licznych opracowań z dziedziny historii sztuki i teorii designu.

 

Kompas Młodej Sztuki – jedenasty raz!

 

Janina Wierusz Kowalska pochodzi z rodziny o tradycjach artystycznych, jej krewnym był Alfred Jan Wierusz Kowalski – wybitny polski malarz, przedstawiciel tzw. Szkoły monachijskiej i honorowy profesor Akademii Monachijskiej. Jest autorką opracowań z dziedziny historii sztuki i teorii design. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, rysunkiem, formami przestrzennymi (tkanina) i fotografią. Przygotowuje też projekty wnętrz. Jej prace malarskie były prezentowane na licznych wystawach m.in. w Buenos Aires (Federacyjna Republika Brazylii), Brukseli (Królestwo Belgii), Paryżu (Republika Francuska), Stanach Zjednoczony Ameryki oraz w kraju: Warszawie, Krakowie, Bielsku-Białej, Ostrowie Wielkopolskim i Żywcu. Wiele prac Janiny Wierusz Kowalskiej znajduje się w licznych kolekcjach prywatnych.

 

Janina Wierusz Kowalska współpracuje z Towarzystwem „Amici di Tworki”, którego działania zostały włączone do Światowego Programu „Schizophrenia – Open the Doors”. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy APATJE z siedzibą w Paryżu.

 

Agencja Informacyjna

Agencja Informacyjna, Kultura /DEC/ 12.12.2021