Co się stanie z mostem Krzywoustego?

Most im. Bolesława Krzywoustego w Pile to jeden z ważniejszych obiektów komunikacyjnych zespołu miejskiego. Od 13 lat jego utrzymanie leży w gestii miasta Piła, które rokrocznie otrzymuje od Starostwa Powiatowego 2.000.000 złotych z czego połowa powinna być wykorzystana na remonty. Stan mostu wskazuje na to, że konieczna może okazać się jego rozbiórka i budowa nowego. Powiat Pilski i Gmina Piła nie mogą dojść do porozumienia w kwestii podziału kosztów robót budowlanych.

Historia Mostu Krzywoustego w Pile sięga okresu przedwojennego, kiedy to Przedmieście Bydgoskie i ul. 11 listopada, rozdzielone rzeką Gwdą, która przepływa przez centrum miasta, łączył drewniany most zwany wówczas Smoczym Mostem.

W latach 1924-1925, dzięki pomocy dr Karla Krausego – nadburmistrza Piły, drewniany most zastąpiono żelbetowym łukowym mostem drogowym zwanym na cześć włodarza „Karl-Krause-Brücke”. Obiekt istniał aż do roku 1945 kiedy to, w trakcie działań II wojny światowej, został wysadzony. Zachowały się tylko jego przyczółki, które stały aż do budowy mostu Waryńskiego (obecnie Bolesława Krzywoustego) czyli 1968 roku.

Istniejący od ponad 50 lat most im. Bolesława Krzywoustego w Pile jest jednym z ważniejszych obiektów miasta.

Mimo, że most należy do Powiatu pilskiego jego utrzymanie leży w rękach Miasta i Gminy Piła.

„13 lat temu Powiat Pilski uzgodnił z Gminą Piła na przekazywanie 2.000.000 zł na drogi powiatowe znajdujące się w mieście Pile. 1.000.000 zł jest przekazywany na inwestycje natomiast drugi milion złotych przekazywany jest na remonty. Między innymi z tych pieniędzy przekazywanych na remonty mógł być remontowany most Bolesława Krzywoustego, który znajduje się w ciągu ulicy 11 listopada.” – Uważa Arkadiusz KubichWicestarosta Pilski. Patrząc na opłakany stan, w jakim znajduje się obiekt, można wywnioskować, że Gmina z umowy się nie wywiązała.

W styczniu 2021 roku za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook Piotr Głowski – Prezydent Miasta Piły napisał, że zdaje sobie sprawę, że most Bolesława Krzywoustego wymaga remontu.

By obiekt odciążyć od nadmiernej eksploatacji wprowadzono ograniczenie prędkości oraz tzw. bramownice, które uniemożliwiały wjazd pojazdów powyżej 3,5 tony. Te działania okazały się jednak niewystarczające. W lipcu 2020 roku Zarząd Dróg i Zieleni w Pile zlecił ekspertyzę techniczną obiektu. Wykazała ona po pierwsze, że do budowy mostu użyto betonu o zaniżonej klasie co wpłynęło na trwałość konstrukcji. Po drugie potwierdziła ona zły stan techniczny obiektu, który wedle szacunków wytrzyma  jeszcze tylko 2 lata.  Gmina Piła przedstawiła ofertę, która uwzględnia dwa warianty ratowania mostu Bolesława Krzywoustego. Pierwszy z nich obejmowałby wymianę środkowego przęsła, która wydłużyłaby życie obiektu o 5-15 lat i kosztowałoby 5.000.000 zł a drugi zakłada całkowitą rozbiórkę obecnego mostu i budowę nowego obiektu za 12.000.000 zł. Władze Gminy Piła przychylają się do drugiej opcji.

Jak pisał we wspomnianym poście Piotr Głowski – Prezydent Miasta i Gminy Piła jeszcze w grudniu 2020 roku wystąpił do Zarządu Powiatu Pilskiego z prośbą o współfinansowanie inwestycji:

„Oczekuję wsparcia w wysokości 50 proc. kosztów inwestycji oraz szybkiego podjęcia decyzji w tej sprawie. Ulica 11 Listopada jest drogą powiatową, więc most Bolesława Krzywoustego – który znajduje się w jej ciągu – jest również własnością powiatu” – Uzasadniał w poście włodarz Miasta Piła.

Piotr Głowski dodał również, że w przypadku odmowy ze strony Powiatu Pilskiego, Miasto i Gmina sfinansuje inwestycje samodzielnie jednak będzie domagała się zwrotu całości poniesionych kosztów przez Starostwo Powiatowe w Pile.

– „Sąd wskazał, że to Prezydent Miasta Piły przejął zarządzanie drogami powiatowymi. To prezydent zobowiązał się do zarządzania obiektami mostowymi i przepustami leżącymi w ciągach dróg powiatowych.” – Przypominał Arkadiusz Kubich – Wicestarosta pilski.

W odpowiedzi Arkadiusz Kubich – Wicestarosta Pilski zaznaczył, że nie widzi podstaw prawnych dla współfinansowania inwestycji przez Powiat Pilski.

Powołał się na porozumienie jakie obowiązuje między Gminą a Powiatem od 13 lat oraz na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

– „Sąd wskazał, że to Prezydent Miasta Piły przejął zarządzanie drogami powiatowymi. To prezydent zobowiązał się do zarządzania obiektami mostowymi i przepustami leżącymi w ciągach dróg powiatowych.” – Przypominał Arkadiusz Kubich – Wicestarosta pilski.

Samorządowiec zapewnił też, że Starostwo Powiatowe zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami podtrzymuje decyzje o przekazaniu na remont mostu 1.000.000 zł rocznie przez kolejne 3 lata oraz rozważy przydzielenie Miastu i Gminie Piła kwoty 250.000 zł na dokumentację projektową związaną z rozbiórką mostu.

Agencja Informacyjna, Gospodarka /WAC/ 30.03.2021