Przemysław Przespolewski

Przemysław Przespolewski: Trzecia Droga dla Warszawy – bezpieczna dla wszystkich

Agencja Informacyjna – Opinie | Przemysław Przespolewski: Postanowiłem kandydować na radnego miasta Warszawy. Chcę, abyśmy wspólnie walczyli o Warszawę bezpieczną dla wszystkich.

Przemysław Przespolewski: Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo – to jest priorytet. Bezpieczeństwo to brak przestępczości i zagrożeń zewnętrznych oraz poczucie stabilności, spokoju i dobrobytu. To możliwość realizacji swoich marzeń i planów bez obaw o przyszłość. To także dbałość o środowisko, zdrowie i jakość życia.

Obecna władza miasta nie gwarantuje nam takiego bezpieczeństwa. Zaniedbuje infrastrukturę, edukację, kulturę i sport. Nie dba o rozwój gospodarczy i społeczny. Nie słucha głosu mieszkańców i nie bierze pod uwagę ich potrzeb i oczekiwań. Nie współpracuje z innymi samorządami i instytucjami. Nie ma wizji ani strategii na przyszłość.

Dlatego postanowiłem wystartować w wyborach i zmienić ten stan rzeczy. Jestem człowiekiem, który ma doświadczenie, kompetencje i pasję. Mam już doświadczenie zawodowe jako osoba zarządzająca w kilku przedsiębiorstwach i organizacjach. Znam się na zarządzaniu, finansach i prawie. Jestem aktywny społecznie i zaangażowany w różne inicjatywy. Mam rodzinę, przyjaciół i hobby. Jestem człowiekiem, który żyje w Warszawie i kocha to miasto.

Moim celem jest stworzenie Warszawy bezpiecznej dla wszystkich. Chcę, aby Warszawa była miastem nowoczesnym, otwartym i przyjaznym. Chcę, aby Warszawa była miastem zrównoważonym, ekologicznym i efektywnym. Chcę, aby Warszawa była miastem solidarnym, tolerancyjnym i demokratycznym.

Aby to osiągnąć, proponuję następujące działania:

Przemysław Przespolewski: Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego 

Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego poprzez zwiększenie liczby i wyposażenia policji, straży miejskiej i służb ratowniczych. Wprowadzenie systemu monitoringu i oświetlenia na ulicach i w parkach. Poprawa współpracy z sąsiednimi gminami i województwami w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń. 

Według danych z 2023 roku, Warszawa miała ponad 40.000 przestępstw, co daje średnio ponad 100 dziennie. To za dużo, aby czuć się bezpiecznie w naszym mieście. Dlatego chcę zwiększyć liczbę funkcjonariuszy o 20 proc., podnieść ich pensje o 15 proc. i wyposażyć ich w nowoczesny sprzęt i szkolenia. Chcę także zainstalować 10.000 kamer i 5.000 lamp na najbardziej niebezpiecznych obszarach. Chcę również nawiązać stałą współpracę z innymi jednostkami samorządowymi i wojewódzkimi, aby wymieniać informacje i koordynować działania w razie kryzysu.

Przemysław Przespolewski: Zwiększenie bezpieczeństwa socjalnego

Jest potrzeba zwiększenia bezpieczeństwa socjalnego, można to osiągnąć poprzez podniesienie standardu życia mieszkańców. Ważne jest zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji, kultury i sportu, wsparcie dla rodzin, seniorów, osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem. Uważam, że potrzebne jest stworzenie systemu pomocy i integracji dla imigrantów i uchodźców. 

Według raportu Banku Światowego, Warszawa jest jednym z najmniej zrównoważonych miast w Europie, pod względem społecznym i gospodarczym. To musi się zmienić, aby każdy miał równe szanse i możliwości. Dlatego chciałbym zwiększyć budżet na ochronę zdrowia o 25 proc., na edukację o 20 proc., na kulturę i sport o 15 proc.. Chcę także stworzyć 10.000 nowych miejsc w żłobkach i przedszkolach, 5.000 nowych mieszkań socjalnych i 2.000 nowych miejsc w domach opieki. Pragnę także wprowadzić programy wsparcia i integracji dla imigrantów i uchodźców, takie jak kursy językowe, doradztwo zawodowe i pomoc prawna i znajdowanie i tworzenie miejsc pracy.

Przemysław Przespolewski: Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego

Za bardzo ważne uważam zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Narzędziami do tego mogą być: rozwój odnawialnych źródeł energii, zwiększenie efektywności energetycznej i oszczędność energii, modernizacja sieci ciepłowniczej, gazowej i elektrycznej oraz promowanie elektromobilności i transportu publicznego. Trzeba dążyć do redukcji emisji zanieczyszczeń i hałasu. 

Według danych z 2023 roku, Warszawa była jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce i Europie. Zanieczyszczenia negatywnie wpływają zdrowie i jego jakość mieszkańców Warszawy. Ma to także ujemny wpływ na stołeczną gospodarkę i reputację miasta. To nie jest Warszawa, w której chce się żyć. Dlatego chciałbym zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym miasta do 30 proc. poprzez budowę 100 wiatraków, 50 elektrowni słonecznych i 10 biogazowni.

Będę dążył do zmodernizowania sieci ciepłowniczej, gazowej i elektrycznej, aby były bardziej niezawodne, bezpieczne i efektywne. Chcę również promować elektromobilność i transport publiczny, poprzez zakup 500 autobusów elektrycznych, 100 tramwajów i 50 pociągów, a także budowę 200 stacji ładowania i 100 km nowych torowisk. Należy także dążyć do redukcji emisję zanieczyszczeń i hałasu, poprzez wprowadzenie stref niskoemisyjnych, ograniczenie ruchu samochodowego i wprowadzenie opłat za wjazd do centrum.

Przemysław Przespolewski: Zwiększenie bezpieczeństwa cywilnego

Za istotne uważam zwiększenie bezpieczeństwa cywilnego poprzez rozwój partycypacji i dialogu społecznego, ułatwienie dostępu do informacji i danych publicznych, wzmocnienie roli rad dzielnic i organizacji pozarządowych. Potrzebna jest poprawa jakości i przejrzystości zarządzania miastem, zapewnienie niezależności i kontroli nad mediami i instytucjami publicznymi. 

Według sondażu z 2023 roku, ponad 60 proc. mieszkańców Warszawy nie ufa aktualnym włodarzom miasta i nie czuje się reprezentowana przez nią. To nie jest Warszawa, w której chcemy żyć. Dlatego chciałbym zwiększenia poziomu partycypacji i dialogu społecznego, poprzez organizację regularnych konsultacji, ankiet, debat i referendów na tematy ważne dla miasta. Chcę także ułatwienia dostęp do informacji i danych publicznych, poprzez stworzenie portalu internetowego, na którym każdy będzie mógł znaleźć wszystkie potrzebne informacje o budżecie, projektach, decyzjach i działaniach władz miasta.

Chciałbym wzmocnić rolę rad dzielnic i organizacji pozarządowych, poprzez przyznanie im większych kompetencji, środków i wpływu na sprawy lokalne. Pragnę również poprawić jakość i przejrzystość zarządzania miastem, poprzez wprowadzenie zasad etyki, odpowiedzialności i kontroli nad działalnością urzędników i polityków. Jest także potrzeba zapewnienia niezależności i kontroli nad mediami i instytucjami publicznymi, poprzez zapobieganie monopolizacji, cenzurze i naciskom na dziennikarzy i pracowników.

To są moje priorytety i moje obietnice. Wiem, że są to trudne zadania, ale uważam je za potrzebne i możliwe do zrealizowania. Potrzebuję jednak współpracy i zaangażowania wszystkich, którzy chcą lepszej Warszawy tak jak ja. Liczę na wsparcie mojej kandydatury i promowanie przedstawionego programu. Wspólnie można zbudować Warszawę bezpieczną dla wszystkich.

Przemysław Robert Przespolewski – kandydat do Rady Miasta Warszawy

Przemysław Robert Przespolewski – 32 lata, kawaler, z urodzenia Warszawiak, studiował informatykę, którą zajmuje się od prawie 25 lat, twórca aplikacji i oprogramowania. Pracował jako osoba zarządzająca w kilku przedsiębiorstwach i organizacjach. Obecnie prowadzi jeden z najbardziej innowacyjnych portali internetowych na świecie. Miłośnik zwierząt – właściciel psa i dwóch kotów. Zaangażowany w działalność charytatywną. Jest człowiekiem, który ma doświadczenie, kompetencje i pasję.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji z działu Opinie, które znajdziesz tutaj. Agencja Informacyjna.

AI Opinie /dec/, 30.03.2024