Wiersz Roku

Wiersz Roku 2019 poszukiwany

 

Kto wskaże „Wiersz Roku 2019”? Organizatorzy konkursu czekają na propozycje do 8 marca 2019 roku.

 

Już po raz trzeci z okazji Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO). Decyzję jaki utwór zostanie wybrany na „Wiersz Roku 2019” zadecyduje Kapituła Konkursu. Jednak propozycje mogą zgłaszać Czytelnicy i wielbiciele poezji.

 

Każdego dnia, na świecie ludzie piszą mnóstwo wierszy. Tylko nieliczne z tych utworów zyskują aplauz. Konkurs „Wiersz Roku” ma zadanie popularyzację poezji najwyższej próby oraz promocję najbardziej wartościowych utworów. Organizatorzy czekają na zgłaszanie wierszy o szczególnych walorach artystycznych, odnoszących się do wartości humanistycznych i chrześcijańskich. Nagroda ma charakter honorowy.

 

Dwa lata temu za „Wiersz Roku” uznano poemat „Corrida” Juliusza Erazma Bolka. Rok temu tytuł przypadł „Bogurodzicy”. Jak widać rozrzut preferencji jest ogromny.

 

Oznacza to, że każda propozycja może okazać się trafiona. Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres biuro@zpk.org.pl . Propozycja powinna zaiwerać rekomendowany utwór wraz z uzasadnieniem. W Kapitule Konkursu zasiadają Miłosz Manasterski (Przewodniczący gremium, pisarz, dziennikarz Prezes Związku Pisarzy Katolickich) Tomasz Wybranowski (poeta i dziennikarz), Jerzy Mosoń (publicysta), Zbigniew Wacław Kowalewski (dokumentalista i pisarz) i Juliusz Erazm Bolek (poeta i laureat nagrody).

 

Organizatorem konkursu WIERSZ ROKU jest Związek Pisarzy Katolickich, który nawiązuje do tradycji przedwojennej organizacji o tej samej nazwie. Wiedza o jej istnieniu, działalności i twórcach została praktycznie zniszczona przez system komunistyczny PRL po II wojnie światowej. Obecnie Związek stara się odtworzyć historię przedwojennego Związku. Jednocześnie zajmuje się promocją i popularyzacją literatury o wartościach chrześcijańskich i humanistycznych. Jednym z przejawów tej działalności jest przyznawanie tytułu WIERSZ ROKU utworowi literackiemu o szczególnych walorach artystycznych. W planach jest organizacja Festiwalu Literatury Chrześcijańskiej.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaKultura /DEC/ 19.02.2019