Ostrów Wielkopolski

Teraz Polska – teraz samorząd!

 

Nagrody XXVIII  Konkursu Promocyjnego „Teraz Polska” przyznawane są również samorządom: w kategii gmina wiejska i gmina miejska.  Zadaniem konkursu jest wyłonienie najlepszych pod względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców gminy w Polsce.

Konkurs „Teraz Polska” rokrocznie wyłania on najlepsze produkty, usługi, przedsięwzięcia innowacyjne i gminy. W tegorocznej XXVIII edycji konkursu Kapituła nagrodziła Godłem „Teraz Polska” 12 produktów, 10 usług, 2 innowacje oraz 2 gminy.

Teraz Polska dwudziesty ósmy raz

„- Nagroda nie ma charakteru masowego. W tym roku została przyznana jedynie 2 gminom. W ten sposób wyróżniamy wyłącznie najlepszych” – mówił Michał Lipiński, dyrektor konkursu „Teraz Polska”. „– Tegoroczni laureaci Konkursu są potwierdzeniem, że odpowiednie zarządzanie i przyjęcie właściwej strategii rozwoju skutkuje stworzeniem dobrych warunków do rozwoju przedsiębiorczości oraz życia mieszkańców.”

Samorządy ubiegające się o Godło „Teraz Polska” oceniane są przez pryzmat wszystkich zadań, które powinny być realizowane przez gminy. Analizie podlegają zagadnienia związane z polityką inwestycyjną, dostępnością do infrastruktury technicznej oraz realizacja polityki społecznej.

– Godło „Teraz Polska” stało się świadectwem potwierdzającym nowoczesność i walory jednostek samorządu lokalnego, a także stanowi oryginalne narzędzie budujące markę oraz prestiż gmin. Nagroda ta promuje gminę, podkreślając jej wszechstronną atrakcyjność. Godło „Teraz Polska” pełni rolę magnesu przyciągającego do wyróżnionej nim gminy nowe inwestycje i mieszkańców – mówi Krzysztof Przybył, prezes zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Ostrów Wielkopolski i Suwałki to laureaci XXVIII edycji konkursu „Teraz Polska” w kategorii Gminy.

– Godło „Teraz Polska” traktujemy jako potwierdzenie profesjonalizmu i wysokich standardów. Dlatego w naszych nieustannych dążeniach do samodoskonalenia, tak prestiżowa nagroda to niewątpliwie docenienie dotychczasowych osiągnięć, a jednocześnie wspaniały asumpt do kolejnych aspiracji i odważnych przedsięwzięć. W ich centrum najważniejsi są zawsze mieszkańcy, a także osoby planujące związać swoją przyszłość z Ostrowem Wielkopolskim. To właśnie z myślą o nich tworzymy nowoczesne, atrakcyjne, komfortowe i przyjazne miasto – mówi Beata Klimek, Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas Gali „Teraz Polska” 18 czerwca br. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej.

Agencja InformacyjnaAgencja Informacyjna, Smart City /tekst MAN/, 19.06.2018

Na zdjęciu Ostrów Wielkopolski – Fot. By mistickoszalin, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53727129