Na szczyt po zdrowie

 

20 czerwca odbędzie się czwarta edycja kongresu “Szczyt Zdrowie”, którego organizatorami są Instytut Ochrony Zdrowia i Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH. Kongres w tym roku odbywa się pod hasłem: Ekonomia, gospodarka, zdrowie – rola kapitału ludzkiego, jako podstawy rozwoju społeczno-ekonomicznego państwa.

W trakcie kongresu eksperci będą debatować m.in. o kierunku innowacji w służbie ochrony zdrowia oraz współpracy sektora publicznego i prywatnego.

Celem wydarzenia jest wypracowanie strategii skutecznego leczenia Polaków i zabezpieczenie rozwój gospodarczy naszego kraju.

– Kongres Szczyt Zdrowie tworzy płaszczyznę dialogu i komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia. W takiej formule łatwiej jest rozmawiać o problemach. Wszystkie dyskusje będą oparte o doświadczenia zarówno pacjentów, lekarzy jak i osób zarządzających w służbie zdrowia – mówi dr hab. Mariusz Gujski z Instytutu Ochrony Zdrowia.

W kongresie biorą udział menadżerowie, politycy, urzędnicy, przedstawiciele sektora publicznego, świata biznesu oraz organizacji pozarządowych.

Wśród najważniejszych tematów poruszanych przez uczestników Szczytu będą m.in. miejsce zdrowia w innowacyjnej gospodarce państwa, znaczenie modeli epidemiologicznych i ekonomicznych w procesie podejmowania decyzji, innowacje w zdrowiu oraz sektor prywatny, sektor publiczny – miejsce i znaczenie w nowoczesnym systemie ochrony zdrowia. Dyskusja poświęcona będzie także wpływowi kapitału ludzkiego na rozwój społeczno-ekonomicznego Państwa Polskiego.

– Ochrona zdrowia jest priorytetem dla obywateli niezależnie od wszelkich różnic społecznych, kulturowych czy ekonomicznych. Jest to widoczne zarówno w strukturze wydatków publicznych jak i prywatnych. Dbałość o psychiczne i fizyczne zdrowie Polaków to inwestycja, która szybko się zwraca – mówi Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Szczyt Zdrowie 2018 odbędzie się 20 czerwca w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – PZH przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie.

W debacie wezmą udział m.in.:​

  • Łukasz Szumowski – Minister Zdrowia
  • Zbigniew Król – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
  • Marcin Czech – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
  • Grzegorz Juszczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
  • Andrzej Jacyna – p.o. Prezesa NFZ
  • Jerzy Gryglewicz – Ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelni Łazarskiego
  • Robert Gwiazdowski – Centrum im. Adama Smitha
  • Piotr Pobrotyn – Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Kliniczny we Wrocławiu
  • Prof. Henryk Skarżyński – Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu

Instytut Ochrony Zdrowia  – think tank działający w szeroko pojętej branży ochrony zdrowia, przygotowujący opiniotwórcze raporty, analizy i prognozy, a także wydarzenia kreujące platformę dialogu pomiędzy interesariuszami polskiej branży zdrowotnej. Wydawca interdyscyplinarnych prac naukowo-badawczych, m.in. raportu „Zdrowie priorytetem politycznym państwa – analiza i rekomendacje”.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH jako misję przyjął ochronę zdrowia ludności poprzez kompleksowe działania podejmowane w obszarze zdrowia publicznego, w tym prace naukowo-badawcze, aplikacyjne i szkolenia. Instytut wykonuje ekspertyzy dla rządu, organizacji pozarządowych oraz prowadzi również badania jakości surowic i szczepionek.

Agencja InformacyjnaAgencja Informacyjna, /EST/ 17.06.2018