Energia Przyszłości

 

Wolność i rozwój w sferze osobistej, gospodarczej, naukowej i kulturalnej to wartości istotne dla Instytutu Libertatis. Dlatego organizuje on już trzeci rok wydarzenia związane z tymi tematami. Teraz na wokandzie znalazły się projekty w sektorze paliwowo-energetycznym. Pretekstem jest Konferencja „Energia Przyszłości”.

Celem Konferencji „Energia Przyszłości” jest przedstawienie kluczowych projektów jakie są obecnie realizowane w organizacjach działających w obszarze energii oraz dyskusja nad ich rolą w budowie podmiotowego społeczeństwa.

Gośćmi wydarzenia będą posłowie i senatorowie parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy, naukowcy, eksperci, liderzy opinii, dziennikarze, publicyści, studenci, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Program Energii Przyszłości piątek, 22 czerwca 2018 roku Warszawa, Centrum Konferencyjne Golden Floor, ul. Chłodna 51

10:00 – 12:00 – Elektromobilność – szanse, zagrożenia, wyzwania
Moderator: Andrzej Gniadkowski (Instytut Libertatis), eksperci: Bartosz Kubik (Ekoenergetyka), Mateusz Litewski (Uber), mec. Maciej Szambelańczyk (Kancelaria Prawnicza WKB), Krzysztof Bolesta (Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych)

10:00 – 12:00 – Rola państwa w polityce energetycznej – państwowa własność, regulacje oraz gra rynkowa jako instrumenty realizacji polityki energetycznej.

Moderator: Stanisław Wojtera (Instytut Libertatis), eksperci: prof. Robert Gwiazdowski, Artur Michalski (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), Andrzej Kensbok (Agencja Rozwoju Przemysłu), Andrzej Piotrowski (Ministerstwo Energii)

12:15 – 14:15 – Gaz w Polsce po roku 2022. Dywersyfikacja dostaw i budowa rynku.

Tematami panelu maja być:
1. Planowane projekty dywersyfikacyjne ich znaczenie, ocena, rola. Interkonektory (Baltic Pipe, Polska-Ukraina, Polska -Słowacja, GIPL, Stork 2), magazyny gazu.
2. Architektura rynku gazu po 2022 roku. Wpływ dywersyfikacji dostaw gazu (i wysiłku inwestycyjnego koniecznego do jej realizacji) na gospodarkę. Udział państwa w sektorze gazu.
3. Znaczenie polskiego sektora gazu w kontekście politycznym (w szczególności polityki unijnej i wschodniej). Jak wpłynie na tę politykę realizacja Baltic Pipe?

Wprowadzenie: Sekretarz Stanu Piotr Naimski, pełnomocnik Rządu ds. Infrastruktury Energetyczne, moderator: Wojciech Jakóbik (redakcja BiznesAlert), eksperci: Piotr Naimski (Komitet Polityczny Rady Ministrów), dr Dawid Piekarz (Instytut Staszica), dr Szymon Kardaś (Ośrodek Studiów Wschodnich)

12:15 – 14:15 – Innowacje w energetyce – energia przyszłości.
Wprowadzenie: Filip Kowalski (SAP), moderator: Marcin Roszkowski (Instytut Jagielloński), eksperci: dr Wojciech Myślecki (Politechnika Wrocławska), Paweł Pikus (Ministerstwo Energii), Bartosz Marciniak (Promar), Filip Kowalski (SAP)

15:00 – 17:00 – Zmiany własnościowe w sektorze energetycznym – szanse i ryzyka.
Moderator: Arkadiusz Ekiert (redakcja III Programu Polskiego Radia), Eksperci: Mec. Andrzej Mikosz (b. minister Skarbu, kancelaria prawna K&L Gates), dr hab. Ireneusz Dąbrowski (Szkoła Główna Handlowa), dr Marian Szołucha (Akademia Vistula), mec. Maciej Gawroński (kancelaria prawna Garoński&Partners)

15:00 – 17:00 – Analiza porównawcza różnych modeli regulacji rynku energetycznego na przykładzie Polski, Niemiec i Francji.
Wprowadzenie: adw. Piotr Biernatowski (ekspert Instytutu Libertatis), moderator: adw. Piotr Biernatowski (Instytut Libertatis), eksperci: dr Jan Rączka, mec. Radosław Maruszkin, mec. Mateusz Sieniawski, Arkadiusz Szymański (PGE Energia Ciepła)

Agencja InformacyjnaAgencja Informacyjna, /DEC/ 21.06.2018