Sejm uchwalił patronów 2021 roku 

 

Uchwałą Sejmu patronami 2021 roku zostali: Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Tadeusz Różewicz, Krzysztof Kamil Baczyński i kardynał Stefan Wyszyński. 2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja.

Sejm uchwalił patronów 2021 roku. Wśród uhonorowanych znalazł się Stanisław Lem (1921-2006). To bezapelacyjnie najwybitniejszy polski pisarz gatunku hard science fiction, filozof, futurolog oraz krytyk. „Przestrzegał przed negatywnymi skutkami technicznego rozwoju cywilizacji, a jego prace teoretyczne i prognozy futurologiczne mają znaczący wpływ na definiowanie miejsca ludzkości we wszechświecie i prognozowanie jej losu.” Brzmi tekst uchwały. Ważne dla Sejmu stał się fakt, iż Stanisław Lem spędzając większość życia w systemie komunistycznym, w swych utworach wielokrotnie przemycał krytykę systemów totalitarnych. Twórczość  literata była niewątpliwym przejawem wolności. „Sejm, doceniając poczesne miejsce pisarstwa Stanisława Lema w literaturze XX wieku i jego znaczenie dla rozwoju kultury polskiej i światowej, ustanawia rok 2021 Rokiem Stanisława Lema”. Głosi uchwała.

Poeta, prozaik, dramatopisarz, rzeźbiarz i malarz Cyprian Kamil Norwid (1821—1883) także został patronem 2021 roku. Jego twórczość wyróżnia się niesamowitą oryginalnością. Mówi się, że jest „poezją myśli”. W uzasadnieniu uchwały Cyprian Kamil Norwid został doceniony za to, że jego „twórczy wkład w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący.”

Kolejnym patronem 2021 roku został uchwalony Tadeusz Różewicz (1921 – 2014). To czołowy poeta pokolenia Kolumbów. Poeta, dramaturg, a także twórca tekstów prozatorskich. Za swoje liczne osiągnięcia twórcze, do których zaliczyć można takie wydawnictwa jak „Kartoteka”, czy „Niepokój” był typowany jako poważny kandydat do otrzymania Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Nigdy jednak Nobla nie zdobył. „Filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę polską.” Czytamy w uchwale.

Krzysztof Kamil Baczyński (1921–1944) to genialny poeta czasów wojny. W 2018 roku na mocy postanowienia prezydenta Andrzeja Dudy otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej kultury. Uchwalając 2021 rokiem tego twórcy  podkreślono jego zasługi dla polskiej sztuki, dla polskiej niepodległości i kultury.

Kardynał Stefan Wyszyński (1901–1981) to kolejny patron 2021 roku. Był duchownym rzymskokatolickim, biskupem diecezjalnym lubelskim w latach 1946–1948, arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim oraz prymasem Polski w latach 1948–1981. W uchwale zwrócono uwagę, że kardynał Stefan Wyszyński był głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich i mężem stanu. Występował w imieniu Ojczyzny, domagając się od komunistycznych władz poszanowania wolności religijnej i broniąc polskiej kultury.

Sejm przyjął również uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja. Uchwalony w 1791 roku przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt regulował ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Akt wprowadził trójpodział władzy, dawał gwarancje swobód obywatelskich, tolerancję, tradycje chrześcijańskie i wartości Oświecenia. Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją. W uchwale oświadczono, że: „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddając hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wiekopomnego aktu – myślicielom politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości, zachęca do refleksji nad dziedzictwem Konstytucji 3 Maja współcześnie”.

 „Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński, to postaci – choć od siebie bardzo różne – to równie wybitne i jakże ważne w historii polskiej literatury! W 2021 roku dzięki uchwale Sejmu będziemy wspominać tych wielkich twórców.” – Wyjaśnia Marta Kubiak, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. – „2021 rok, będzie „należał” również do kard. Stefana Wyszyńskiego, bo powinniśmy przypominać młodszym pokoleniom, że kard. Wyszyński był głosicielem uniwersalnych wartości chrześcijańskich i mężem stanu, występował w imieniu Polski, był wielkim patriotą, a takich bohaterów cały czas potrzebujemy. W przyszłym roku będziemy również mówić o wartościach jakie dała nam uchwalona w 1791 roku Konstytucja 3 Maja, bo są to wartości które trzeba kultywować.” – Uważa Marta Kubiak, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaKultura / SYL /05.12.2020

Foto By Jan Matejko – National Museum of Poland Catalogue (for better resolution: calendar with pictures of Matejko), Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php curid=67699