Rośnie popyt na podróże

Pomimo inflacji popyt na podróże lotnicze rośnie. W I kwartale 2023 r. globalne przychody na pasażerokilometr (RPK) wzrosły o +58,3 proc. rok do roku, osiągając 85,9 proc. poziomu sprzed pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, w wyniku którego wprowadzono obostrzenia sanitarne, które w w radykalny sposób ograniczyły ruch lotniczy na świecie.

Wzrost był szczególnie duży na kontynencie azjatyckim (+125,5 proc. rok do roku) w następstwie ponownego otwarcia dla lotów przez Chińska Republikę Ludową. Globalna sprzedaż biletów lotniczych tego lata (maj-wrzesień 2023 r.) także wzrosła o +35,2 proc. rok do roku, osiągając 92 proc. poziomu sprzed pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 (2019 r.), przy popycie w Ameryce Północnej już na poziomie 99 proc.. Allianz Trade uważa, że przez cały rok 2023 podróżować będzie około 4.300.000.000 osób (w porównaniu z 4,5 mld w 2019 r.).

Linie lotnicze są zadowolone z rosnących cen biletów lotniczych i spadających kosztów operacyjnych. Mimo że ceny paliwa lotniczego, które stanowią 30 proc. sprzedaży, utrzymują się powyżej poziomu sprzed pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, spadły one w 2023 roku o -36 proc. do 91,3 dolarów za baryłkę, czyli o około połowę w stosunku do kryzysowego szczytu 184,8 dolarów za baryłkę w czerwcu 2022 roku. Jednocześnie wzrosły ceny biletów lotniczych, zwłaszcza na trasach międzynarodowych, takich jak te między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Europą (średnio +23 proc. od początku roku.

IV Konferencja „Śląskie Dni Lotnictwa i Dronów

Po trzech nierentownych latach w opinii analityków Allianz Trade branża lotnicza może wyjść „na zero’ w 2023 r. czyli wcześniej niż przewidywano. Według Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA) łączne przychody mają wzrosnąć o +9,7 proc. rok do roku do 803.000.000.000 dolarów (w porównaniu z 838.000.000.000 w 2019 r.), a zysk netto może wzrosnąć do 9.800.000.000 dolarów w 2023 roku (w porównaniu z 26.400.000.000 dolarów w 2019 r.), przy czym przewoźnicy z Ameryki Północnej odnotowali najlepsze wyniki.

Ograniczona przepustowość powstrzymuje linie lotnicze przed pełnym potencjałem przychodów. W latach 2018-2019 sektor odnotował około 1.600 dostaw samolotów rocznie na całym świecie. Ze względu na brak części zakłócający produkcję, dostawy spadły o połowę w 2020 r., a następnie zaczęły się stopniowo poprawiać. W 2022 r. dostawy samolotów wzrosły o +19,1 proc. rok do roku, a światowa liczba dostępnych pasażerokilometrów (ASK) wzrosła o +39,6 proc. rok do roku. Jednak producenci oryginalnego wyposażenia nadal mają trudności z sprostaniem oczekującemu popytowi. Oczekuje się, że w 2023 roku dostawy wzrosną o +19,8 proc., ale obecne sześciomiesięczne opóźnienie nie wydaje się odpowiadać optymistycznym planom producentów samolotów. To ograniczenie podaży może uzasadniać utrzymywanie wysokich cen biletów lotniczych.

I Kongres Radom Przyszłości

Analitycy Allianz Trade zastrzegają, że ich oceny podlegają wyłączeniu odpowiedzialności, ponieważ ich oświadczenia dotyczące przyszłości, takie jak prognozy czy przewidywania, które opierają się na bieżących poglądach i założeniach kierownictwa i które podlegają znanym i nieznanym ryzykom i niepewnościom. Rzeczywiste wyniki, dane czy zdarzenia mogą odbiegać znacząco od przewidywanych czy domniemywanych w takich oświadczeniach prognostycznych.

Różnice mogą wynikać ze zmian czynników, między innymi: ogólnej sytuacji gospodarczej i konkurencyjnej w kluczowej działalności i na kluczowych rynkach Allianz,) wyników na rynkach finansowych (szczególnie w zakresie zmienności, płynności, zdarzeń kredytowych), częstotliwości i wagi zdarzeń szkodowych, w tym w odniesieniu do szkód wynikających z katastrof naturalnych, a także zmian w kosztach szkód, trendów poziomów umieralności i zachorowalności, poziomu odporności, poziomu braku płatności – szczególnie w segmencie bankowości, poziomu stóp procentowych, kursów walutowych, szczególnie euro w stosunku do dolara, przepisów prawnych i regulacji, szczególnie podatkowych, wpływu przejęć, w tym kwestii związanych z integracją i reorganizacją oraz ogólnych warunków konkurencyjnych w zakresie lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub globalnym. Wiele z tych czynników może cechować się zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia lub wyższą wagą skutków ich wystąpienia w przypadku wystąpienia ataków terrorystycznych i ich konsekwencji.

Agencja Informacyjna, gospodarka, /DEC/ 2.07.2023