Piotr Mazurek: Rząd stawia na rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest elementem związanym z działalnością pożytku publicznego. Uważam, że ta działalność rządu Prawa i Sprawiedliwości, rządu Mateusza Morawieckiego na rzecz wspierania tej działalności, wspierania trzeciego sektora, jest bardzo mocno korespondująca z działalnością podmiotów sektora gospodarczego w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Kiedy te dwa światy ze sobą współpracują, mają wspólne cele, realizują te działania w sposób spójny, wtedy ma to realnie sens, daje efekty na dużą społecznie skalę.

Jeżeli chodzi o wspieranie pożytku publicznego, wspieranie działalności dobroczynnej, charytatywnej, czy obywatelskiej w Polsce to mamy się naprawdę czym pochwalić. To rząd Prawa i Sprawiedliwości przeprowadził, w 2017 roku, z inicjatywy wicepremiera Piotra Glińskiego, przełomową reformę. Reforma ta z jednej strony miała charakter zmian legislacyjnych, zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z drugiej strony miała ona charakter instytucjonalny, bo został powołany Komitet do Spraw Pożytku Publicznego.

Po raz pierwszy mamy taką sytuację, że za sprawy związane ze społeczeństwem obywatelskim i wolontariatem są przedmiotem prac komitetu, którego przewodniczącym jest wicepremier Piotr Gliński, a w skład komitetu wchodzą przedstawiciele wszystkich resortów. Mamy tu do czynienia ze współpracą, ze współdziałaniem, a także z pewną debatą pomiędzy różnymi resortami w zakresie tego jak optymalnie i jak najlepiej prowadzić tę politykę państwa wspierającą zaangażowanie obywateli na rzecz dobra wspólnego.

Powstał także Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, czyli również pierwsza w historii tego typu wyspecjalizowana agencja wykonawcza, która jest dedykowana do tych spraw. Narodowy Instytut Wolności został operatorem tego, co tak naprawdę najważniejsze w tej reformie, czyli nowych programów, które są przeznaczone wspieraniu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Przypominam, że za poprzednich rządów mieliśmy program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, który cały czas funkcjonuje. Z większym budżetem, bo został on zwiększony o 1/3.  Program został także zreformowany, żeby wspierać przede wszystkim małe organizacje, te z mniejszych ośrodków, z mniejszymi budżetami. Organizacje te przez długi czas poprzednich rządów były z różnych powodów dyskryminowane.

Mamy teraz pewne kryteria strategiczne, związane na przykład ze wspieraniem działań związanych z rodziną, z seniorami, z młodzieżą. Bardzo dużych obszarów, które naszym zdaniem są priorytetowe i w taki sposób te organizacje promujemy.

Powstał też cały szereg zupełnie nowych programów, np. Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich, program, który przede wszystkim wspiera rozwój instytucjonalny organizacji. Mamy specjalne programy, które są dedykowane wspieraniu budowy kapitału żelaznego, czyli coś absolutnie przełomowego. Do tej pory jedynie zagraniczne źródła pozwalały finansować polskim organizacjom pozarządowym kapitał żelazny. W tej chwili polski rząd także to wspiera. Powstały nowe formy finansowania działalności organizacji pozarządowych, m. in.: program przeznaczony think tankom obywatelskim, lokalnym mediom obywatelskim, organizacjom strażniczym, organizacjom harcerskim, program dla uniwersytetów ludowych, dla międzynarodowych domów spotkań, dla organizacji rzemieślniczych. Istnieje wspieranie kształcenia dualnego i wspieranie młodych ludzi w decyzji jaką drogę zawodową chcą obrać.

W przygotowaniu jest program dla organizacji poradniczych. W czasie pandemii koronawirusa  SARS-CoV-2 był program dedykowany organizacjom, które z jednej strony straciły źródła dochodu na skutek pandemii, a z drugiej strony prowadziły działania związane z likwidacją i ograniczaniem skutków pandemii.

Jest więc cała paleta nowych, autorskich projektów naszego rządu, które mają na celu wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki tej polityce, która jest przełomowa, po raz pierwszy na tak dużą skalę polskie państwo stawia na rozwój organizacji pozarządowych. Dzieje się to również dzięki synergii z działalnością spółek Skarbu Państwa, współpracy w ramach rządu, obok działań, które są dedykowane do społeczeństwa obywatelskiego poszczególne resorty mają też swoje programy.


Piotr Mazurek urodził się 26 października 1993 roku w Warszawie.

Jest absolwentem Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W roku akademickim 2014-2015 otrzymał Stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla Najlepszych Studentów. Piotr Mazurek aktywnie prowadzi różnego typu działalność społeczną. W 2011 roku był współzałożycielem Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W latach 2011-2013 koordynował projekt w Fundacji Republikańskiej. Od 2010 roku jest członkiem, a w latach 2011-2015 sprawował funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia KoLiber.

Piotr Mazurek od 2012 roku współorganizuje coroczne Warszawskie Marsze Rotmistrza Witolda Pileckiego. W 2013 roku został współautorem Prawdziwej „księgi zasług” Wojciecha Jaruzelskiego, stanowiącej odpowiedź na próby gloryfikowania tej postaci przez środowiska lewicowe. Jesienią 2015 roku współorganizował ogólnopolskie Forum Organizacji Młodzieżowych „Wspólnie dla Przyszłości”. Od 2013 roku Piotr Mazurek jest stałym współpracownikiem miesięcznika „wSieci Historii”, w którym publikuje teksty dotyczące polityki historycznej. Był współautorem programu „Wizja dla Młodego Pokolenia” przyjętego w maju 2015 roku przez kandydata na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

23 września 2020 roku premier Mateusz Morawiecki powołał Piotra Mazurka na urzędy podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) i pełnomocnika do spraw polityki młodzieżowej. 16 listopada 2020 roku powołany na urzędy wiceprzewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego i sekretarza stanu w KPRM i ponownie na urząd Pełnomocnika Rządu do spraw polityki młodzieżowej. W lutym 2021 roku Piotr Mazurek został powołany na Przewodniczącego II kadencji Rady Narodowego instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Powyższa opinia Piotra Mazurka  – pełnomocnika rządu do spraw polityki młodzieżowej i wiceprzewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego została wygłoszona podczas czwartej edycji Forum Wizja Rozwoju, które odbyło się w dniach 26-27.08.2021 roku w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Całość jest dostępna pod linkiem: https://wizjarozwoju.pl/tv/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-korzysci-dla-przedsiebiorstw/

Agencja Informacyjna, Opinie /SYL/ 22.09.2021