Mateusz Morawiecki: Przed nami dekada rozwoju

Pandemia COVID-19 to jedna z największych tragedii społecznych i gospodarczych w najnowszej historii Europy i całego globu. W zdumienie wprawia fakt, że choć dysponujemy najbardziej zaawansowaną technologią w dziejach ludzkości, kruchość naszej cywilizacji obnażył mikroskopijny wirus. Trzeba wiedzieć jednak jedno: kryzys, z którego nie wyciągniemy wniosków to katastrofa. Ale kryzys, który jest prawidłowo zrozumiany, to wielka lekcja na przyszłość. Dziś już wiemy, że w nowym wyścigu gospodarczym Polska zachowała dobrą pozycję startową.

Rekordowe wyniki eksportu, bardzo wysoki wskaźnik PMI wyrażający nastroje w krajowym przemyśle, optymistyczne prognozy międzynarodowych instytucji dotyczące przyszłego wzrostu gospodarczego Polski że przyjęta przez nas strategia walki z kryzysem przyniosła dobre efekty. Najważniejsze jednak, że mimo wielkiego zagrożenia falą bezrobocia, udało nam się uratować ponad 6,5 mln miejsc pracy, a Polska ma obecnie jedną z najniższych stóp bezrobocia w całej Unii Europejskiej. Wydaliśmy już na to ponad 224 mld złotych. Ochroniliśmy fundamenty polskiej gospodarki, a teraz możemy zawalczyć o lepszą przyszłość.

Dziś już wiemy, że w nowym wyścigu gospodarczym Polska zachowała dobrą pozycję startową. Rekordowe wyniki eksportu, bardzo wysoki wskaźnik PMI wyrażający nastroje w krajowym przemyśle, optymistyczne prognozy międzynarodowych instytucji dotyczące przyszłego wzrostu gospodarczego Polski – wszystko stanowi dowód, że przyjęta przez nas strategia walki z kryzysem przyniosła dobre efekty.

Najważniejsze jednak, że mimo wielkiego zagrożenia falą bezrobocia, udało nam się uratować ponad 6,5 mln miejsc pracy, a Polska ma obecnie jedną z najniższych stóp bezrobocia w całej Unii Europejskiej. Wydaliśmy już na to ponad 224 mld złotych. Ochroniliśmy fundamenty polskiej gospodarki, a teraz możemy zawalczyć o lepszą przyszłość.

Przed nami konkretne zadanie: powrócić na ścieżkę rozwoju, która od 2015 roku zmieniła na lepsze życie milionów rodzin w Polsce. Wiemy, jak to zrobić. Mamy Polski ład – ambitny i realistyczny plan działania. Oznacza on strumień pieniędzy na nowe inwestycje w całym kraju. To potężny impuls rozwojowy, który przyczyni się do nowych zamówień i realizacji, pobudzi konsumpcję, napędzi gospodarkę, zagwarantuje Polakom wyższe płace i lepszy standard życia.

Przed nami dekada rozwoju. Czeka nas wiele wysiłków, ale wierzę, że dzięki współpracy sektorów i branż uda nam się dokonać skoku technologicznego i stworzyć mocne fundamenty nowoczesnego państwa, w którym każdy będzie mógł realizować swoje ambicje i marzenia. Wierzę też, że z owoców wspólnej pracy będą korzystać pokolenia naszych dzieci i wnuków, a Polska dzięki potencjałowi swoich obywateli, firm i gmin będzie odgrywać ważną rolę w przemianach gospodarczych następnych dekad.

Właśnie taki horyzont w tej chwili rozciąga się przed nami. Warto rozmawiać o sposobach, rozwiązaniach i pomysłach, które ten horyzont jeszcze bardziej przybliżą. Organizowane już po raz czwarty Forum Wizja Rozwoju będzie okazją do spotkania przedstawicieli reprezentujących różne sektory i żywej dyskusji o Polsce przyszłości. Prelegentom i uczestnikom życzę owocnych rozmów.


Mateusz Jakub Morawiecki – menedżer, bankowiec i polityk. Od 2017 Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej.

Mateusz Morawiecki jest absolwentem Wydziału Filozoficzno-Historycznego na Uniwersytecie Wrocławskim. Kształcił się też na Politechnice Wrocławskiej i central Connecticut State University. W 1995 roku uzyskał dyplom Master of Business Administration (MBI) na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W tym samym roku ukończył studia podyplomowe z prawa europejskiego i ekonomiki integracji gospodarczej na Uniwersytecie w Hamburgu. Wiedzę zdobywał Uniwersytecie w Bazylei i w Kellogg School of Management przy Northwestern Univesity.

Mateusz Morawiecki w 1991 roku rozpoczął pracę w Cogito, gdzie współtworzył firmy wydawnicze Reverentia i Enter Marketing-Publishing. W 1991 był współzałożycielem, menedżerem i redaktorem pisma „Dwa Dni”. W latach 1992–1995 pracował jako menedżer odpowiedzialny za marketing i finanse w przedsiębiorstwach konsultingowych i wydawniczych. W latach 1996–1997 prowadził projekty badawcze w zakresie bankowości i makroekonomii na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. W 1998 został zastępcą dyrektora Departamentu Negocjacji Akcesyjnych w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. W latach 2007–2015 był prezesem zarządu Banku Zachodniego WBK. Potem (2015–2017 Wiceprezesem Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej i Ministrem Rozwoju (2015–2016), a następnie Ministrem Rozwoju i Finansów. Został wybrany na posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej IX kadencji. Jest synem Kornela Mazowieckiego, przewodniczącego ruchu „Solidarność walcząca” – wybitnego opozycjonisty w okresie Polskiej Republiki Ludowej

List Mateusza Morawieckiego do uczestników IV Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

Agencja Informacyjna /Opinie/ 26.08.2021 r.