Pacjenci kołem zamachowym gospodarki?

 

Sytuacja polskich pacjentów jest coraz bardziej zła. Przede wszystkim wydłuża się średnia wieku życia, co oznacza, że coraz więcej osób żyje coraz dłużej, a im ktoś jest starszy częściej potrzebuje pomocy lekarskiej. Z dostępem do niej jest coraz gorzej albowiem lekarzy, a nawet pielęgniarek ubywa. Jest to ogólna tendencja, której trudno przeciwdziałać.

Powyższa sytuacja będzie tematem II Kongresu Zdrowia, którego mottem jest „Zrównoważony rozwój kraju będzie zależał od zdrowia polskich pracowników”. Wydarzenie zaplanowano na czwartek 26 kwietnia 2018 roku, w Warszawie. Na Kongresie mają się spotka
eksperci, przedsiębiorcy branży medycznej, przedstawiciele administracji państwowej oraz pacjentów. Będą oni debatować o zależności rozwoju ekonomicznego Polski od efektywności systemu ochrony zdrowia.

Pierwszy Kongresu Zdrowia był zorganizowany pod hasłem „Zdrowy obywatel, zdrowa Polska”. Zaowocował on opracowaniem Księgi Rekomendacji, której postulaty znalazły się w najnowszych planach Ministerstwa Zdrowia.

– „Cieszą kolejne deklaracje zmian, które sugerowaliśmy podczas pierwszego Kongresu Zdrowia. Jestem przekonany, że tegoroczne debaty również zakończą się sukcesami.” – Podkreśla Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej.

Organizatorem Kongresu Zdrowia są Pracodawcy Rzeczpospolitej RP. Eksperci tej organizacji uważają, że system ochrony zdrowia ma szansę stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki.

Poprawa zabezpieczenia zdrowotnego Polaków jest także warunkiem odpowiedzialnego rozwoju kraju. Aby tak się stało konieczna koordynacja działań wszystkich zainteresowanych, a więc pracodawców, organizacji reprezentujących pacjentów, organizacji pozarządowych, a także podmiotów prywatnych. Tylko tak skonstruowane szerokie gremium ma szanse wypracować skuteczne rozwiązania dla polskiej służby zdrowia. „Powinniśmy też systematycznie mierzyć efektywność podejmowanych działań i inwestycji.” – Uważa Anna Rulkiewicz – prezes Grupy Lux Med.

Współorganizatorami II Kongresu Zdrowia są Infarma – Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych, Grupa Lux Med, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Porozumienie Zielonogórskie oraz Pracodawcy Medycyny Prywatnej. Prywatni świadczeniodawcy stanowią rosnący i już znaczący segment opieki zdrowotnej w Polsce. Posiadają oni infrastrukturę, kapitał ludzki oraz know-how doświadczenie, które są istotnym wsparciem publicznej służby zdrowia.

Strategiczne planowanie kształtu systemu ochrony zdrowia jest koniecznością.

Jest to bardzo ważne w kontekście zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia, że nie planuje podnosić składki zdrowotnej. Oznacza to, że wzrost nakładów będzie wprost uzależniony od dynamiki całej gospodarki. Ta z kolei jest uzależniona między innymi właśnie od skuteczności systemu ochrony zdrowia. Mowa zatem o naczyniach połączonych, co oznacza, że służba zdrowia wymaga holistycznego podejścia do całego zagadnienia.

Agencja InformacyjnaAgencja Informacyjna /DEC/, 2.04.2018