Ostatnie dni wystawy Radziwiłłów w Wilnie

Już tylko do 12 stycznia można zwiedzać w Muzeum Narodowym – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich międzynarodową wystawę „Radziwiłłowie. Historia i dziedzictwo książąt”. Jest to pierwsza i największa w historii Litwy wystawa poświęcona najsłynniejszej litewskiej rodzinie magnackiej.

Otwarcie wystawy  „Radziwiłłowie. Historia i dziedzictwo książąt” obyło się 10 października 2019 przy udziale przedstawicieli rządu Litwy oraz polskich i litewskich ekspertów muzealnych. W ciągu trzech miesięcy od jej rozpoczęcia odwiedziło ją już 45 000 turystów z całego świata. Zorganizowano 300 wycieczek z przewodnikiem, 105 interaktywnych zajęć edukacyjnych a także 7 wydarzeń specjalnych.

 

Wystawa obejmuje łącznie ponad 350 eksponatów wypożyczonych z około 40 muzeów, bibliotek, archiwów, kościołów, klasztorów i prywatnych kolekcji z 7 krajów świata – Litwy, Polski, Białorusi, Ukrainy, Niemiec, Francji i Ziemi Świętej (Jerozolima). Składają się na nią skarby sztuki i relikty rodzinne. Znaczna część eksponatów pochodzi z Muzeum Narodowego w Warszawie, Zamku Królewskiego w Warszawie, Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie oraz Centralnego Archiwum Akt Historycznych w Warszawie.

Jak z dumą zaznaczał dr Vydas Dolinskas – Dyrektor Muzeum Narodowego – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich, wiele przedmiotów przybyło na wystawę z prywatnej kolekcji kolekcjonera oraz patrona wydarzenia – Macieja Radziwiłła. Mieszkający w Warszawie Maciej Radziwiłł jest aktywnie promującym współpracę między Litwą a Polską i ich sąsiadami przedstawicielem magnackiej rodziny. W 2019 r. został odznaczony Orderem Zasług dla Republiki Litewskiej.

 

Odwiedzający wystawę „Radziwiłłowie. Historia i dziedzictwo książąt” mieli możliwość korzystania z interaktywnych zajęć edukacyjnych oraz przymierzyć pierścień z wybranym zabytkowym symbolem. Największą popularnością wśród gości muzeum cieszyła się interaktywna gra „Mądrzy Radziwiłłowie”, która pozwalała zwiedzać wystawę w połączeniu z popularną aplikacją Action Bound.

Wystawę odwiedziło wielu znakomitych gości, zwiedzał ją m.in. prezydent Litwy – Gitanas Nauseda, żona Prezydenta RPAgata Duda, Minister Obrony Narodowej Polski – Mariusz Błaszczak, najważniejsi ministrowie litewskiego rządu , dyplomaci i ambasadorowie z całego świata.

W ostatni weekend trwania wystawy Muzeum Pałacu Wielkich Książąt będzie działało o dwie godziny dłużej w celu umożliwienia jak największej liczbie zainteresowanych osób odwiedzenie kończącej się wystawy- „Radziwiłłowie. Historia i dziedzictwo książąt”.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Kultura /now/ 10.01.2020