Męczennice z Nowogródka

 

Okres II Wojny Światowej to czasy prześladowań Polaków za ich poczucie tożsamości i wiarę. Jeden z najbrutalniejszych aktów okupacji doświadczyły siostry Nazaretanki z Nowogródka.

Mowa o siostrach zakonnych ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Było to zgromadzenie zakonne, które założyła Franciszka Siedliska. Do Nowogródka przybyły w 1929 roku, by objąć opiekę nad kościołem i pomóc w nauczaniu dzieci. Początkowo miały spore trudności przez wielokulturowość społeczeństwa z Nowogródka. W tym mieście istniały zarówno Meczet, jak i Synagoga, co pokazywało różnorodność wśród mieszkańców. Sytuacja była o tyle trudna, że siostry momentami myślały o opuszczeniu miejscowości.

Po roku otworzyły najpierw internat, a następnie szkołę powszechną. Straciły szkołę, gdy na wschód wkroczyły wojska sowieckie. Siostry zostały rozproszone. Mimo to dalej pomagały działalnością charytatywną rodzinom prześladowanych, więzionych i mordowanych.

W 1941 do Nowogródka wkroczyły wojska niemieckie i niemal natychmiast rozpoczęli proces masowych egzekucji.

W 1943 roku siostry postanowiły ofiarować życie za 120 aresztowanych osób. Gestapo przyjęli propozycję. Dzięki temu aresztowani zamiast rozstrzelania trafili na roboty na Niemczech. Wszyscy z nich przeżyli II wojnę światową. Natomiast siostry zostały rozstrzelane 1 sierpnia, bez wyroku. Wśród nich zabrakło jednej – Małgorzaty Banaś, która nie zdążyła wrócić z pracy w szpitalu, gdy te 31 lipca stawiły się na wezwanie.

“Mój Boże, jeśli potrzebna jest ofiara z życia, niech raczej nas rozstrzelają, aniżeli tych, którzy mają rodziny – modlimy się nawet o to” – s. Stella podczas przekazania decyzji ks. Aleksandrowi Zienkiewiczowi.

Wszystkie zabite siostry zostały beatyfikowane przez Papieża Jana Pawła II w Rzymie, 5 marca 2000 roku.

 1. S. Maria Stella od Najświętszego Sakramentu (Adela Mardosewicz CSFN) ur. 14 grudnia 1888
 2. S. Maria Imelda od Jezusa Hostii (Jadwiga Karolina Żak CSFN) ur. 29 grudnia 1892
 3. S. Maria Rajmunda od Jezusa i Maryi (Anna Kokołowicz CSFN) ur. 24 sierpnia 1892
 4. S. Maria Daniela od Jezusa i Maryi Niepokalanej (Eleonora Aniela Jóźwik CSFN) ur. 25 stycznia 1895
 5. S. Maria Kanuta od Pana Jezusa w Ogrójcu (Józefa Chrobot CSFN) ur. 22 maja 1896
 6. S. Maria Sergia od Matki Bożej Bolesnej (Julia Rapiej CSFN) ur. 18 sierpnia 1900
 7. S. Maria Gwidona od Miłosierdzia Bożego (Helena Cierpka CSFN) ur. 11 kwietnia 1900
 8. S. Maria Felicyta (Paulina Borowik CSFN) ur. 30 sierpnia 1905
 9. S. Maria Heliodora (Leokadia Matuszewska CSFN) ur. 8 lutego 1906
 10. S. Maria Kanizja (Eugenia Mackiewicz CSFN) ur. 27 listopada 1903
 11. S. Maria Boromea (Weronika Narmontowicz CSFN) ur. 18 grudnia 1916

Miejscem pochówku sióstr jest wspólna mogiła przy nowogródzkim kościele.

Agencja Informacyjna

Agencja InformacyjnaKultura /KAM/ 30.07.2019