Liczby mówią: Polskie straty w II wojnie światowej

II wojna światowa przyniosła starty społeczne, kulturowe i gospodarcze, które dotknęły większości świata. Dla Polski, jak i jej obywateli straty te były ogromne.

40 proc. dóbr kultury zostało zniszczonych lub zaginionych. Setki tysięcy dzieł sztuki takich jak np. „Portret młodzieńca” Rafaela, do dziś nie zostało odnalezionych.

85 proc. Warszawy zostało zniszczone w wyniku walk i bombardowań.

77.000 kilometrów kwadratowycho tyle zmniejszył się obszar terytorialny Polski po II wojnie światowej, w tym utracone zostały 3. i 6. co do wielkości miasta: Wilno i Lwów.

200.000 dzieci zostało odebranych polskim rodzinom do germanizacji, a 85 proc. z nich nigdy nie powróciło.

600.000 Polaków zostało trwale okaleczonych.

6.000.000 Polaków straciło życie w wyniku wojny. Stanowiło to 22 proc.  ludności kraju.

Agencja Informacyjna

Agencja Informacyjna, Liczby mówią /now/ 28.08.2020 r.