84. rocznica wybuch II wojny światowej

 

Agencja Informacyjna: II wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku, kiedy to wojska niemieckie, bez wypowiedzenia wojny, przekroczyły granice Rzeczypospolitej. Trwający sześć lat konflikt zbrojny był najbardziej krwawym w dziejach ludzkości. Wojna pochłonęła 80 milionów ofiar, w tym 6 milionów polskich obywateli.

Liczby mówią: Polskie straty w II wojnie światowej

1 września 1939 roku o godzinie 4:35 Niemcy zbombardowali Wieluń, a niespełna 10 minut później niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein” zaatakował polską strażnicę na Westerplatte. Był to oficjalny początek zbrojnej napaści wojsk niemieckich na Polskę, a tym samym początek II wojny światowej. Kampania wrześniowa była wynikiem tajnego porozumienia pomiędzy III Rzeszą Adolfa Hitlera a ZSSR Józefa Stalina. Niemiecki plan zakładał wojnę błyskawiczną. Założenia te legły w gruzach, a walki ostatecznie trwały niemal sześć lat i zakończyły się kapitulacją Niemiec i śmiercią Adolfa Hitlera.

1 września 2022 roku, w rocznicę II wojny światowej, opublikowany został „Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945” przygotowany przez parlamentarny Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w Trakcie II wojny światowej pod kierownictwem posła PiS Arkadiusza Mularczyka. Raport powstawał w latach 2017-2022 i pracowało nad nim wielu ekspertów różnych dyscyplin wiedzy. Szacuje on polskie szkody wojenne na 6 bln 220 mld 609 mln zł.

Liczby mówią: niemiecka grabież polskich dóbr podczas II wojny Światowej

Poza utratą niemal 6 milionów obywateli, Polska poniosła ogromne straty ekonomiczne. Z raportu wynika, że mogły one wynieść nawet 4,8 bln złotych. Kwota ta zawiera m.in. dochody ofiar wojny, a także inwalidów, robotników przymusowych i dzieci poddanych germanizacji. Straty majątkowe szacowane są na 800 miliardów złotych, a straty sektora finansowego to kolejne 500 miliardów złotych. Kolejna stratą są zagrabione dobra kultury, których wartość sięga nawet 1,2 bln złotych.

W związku z oszacowanymi stratami, po publikacji raportu, Polska wystosowała oficjalną notę dyplomatyczną do niemieckiego MSZ o reparacje wojenne. W odpowiedzi rząd Republiki Federalnej Niemiec oświadczył, że sprawa reparacji i odszkodowań za straty wojenne pozostaje zamknięta. Uznali także, że nie zamierzają podejmować negocjacji w tej sprawie.

Agencja Informacyjna, gospodarka, /NOW/ 31.08.2023