Liczby mówią: niemiecka grabież polskich dóbr podczas II wojny Światowej

 

 We wrześniu 1939 Niemcy napadli na Polskę. W czasie trwającej sześć lat okupacji dopuścili się ludobójstwa, zniszczenia a także wielu grabieży. Pierwszy raport dotyczący grabieży dóbr kultury na terytorium RP okupowanym przez III Rzeszę, The Nazi Kultur in Poland, opublikował w 1945 roku Rząd RP na uchodźstwie. Ostatni raport opublikowano we wrześniu 2022 roku. Zgrabiono:

 

 

1 400 wartościowych rzeźb

2 800 obrazów znanych europejskich szkół malarskich

11 000 obrazów autorstwa malarzy polskich

22 000 starodruków

25 000 map zabytkowych,

50 000 rękopisów muzealnych

75 000 rękopisów

300 000 grafik

516 000 pojedynczych dzieł sztuki

15 000 000 książek z różnych okresów

 

Zniszczono i zgrabiono również wiele innych nieudokumentowanych eksponatów i przedmiotów wartościowych (m.in. 5 000 dzwonów kościelnych).

6 200 609 000 000 złotych – według raportu z września 2022 roku całkowita wartość strat spowodowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej.

 

Agencja Informacyjna /now/ 13.01.2023 r.