Polska będzie rozwijać nową technologię jądrową

 

 

W ambasadzie Republiki Francuskiej w Warszawie podpisano umowę o współpracy, której celem jest rozwój projektów energetyki jądrowej w Polsce w oparciu o technologię SMR NUWARD™. Sygnatariuszami umowy były przedsiębiorstwa EDF oraz Respect Energy. Dokument został podpisany w obecności JE Frédérica Billet, ambasadora Republiki Francuskiej w Polsce.

 

Sektor jądrowy atrakcyjny dla polskich studentów

 

Umowa oznacza, że EDF i Respect Energy są zdecydowane by wspólnie rozwijać projekty SMR w Polsce. Dowodzi też dużego zainteresowania technologią SMR NUWARD™, którą Respect Energy wybrała jako rozszerzenie swojej działalności o obszar energii jądrowej. Przedsiębiorstwa rozpoczną teraz wspólnie proces oceny określonych nowych lokalizacji i będą kontynuować prace nad uszczegółowieniem biznesplanów i finansowania tego przedsięwzięcia.

 

„EDF z wielką przyjemnością łączy siły z Respect Energy, europejskim graczem na rynku energetycznym z siedzibą w Polsce, specjalizującym się w projektach związanych z zieloną energią.” – Wyjaśnia Vakisasai Ramany  – starszy wiceprezes EDF odpowiedzialny za rozwój międzynarodowych projektów jądrowych. – „Dzięki tej umowie o współpracy ruszamy z pierwszym europejskim projektem SMR w Polsce, przyczyniając się do zapewnienia Polsce suwerenności energetycznej i przejścia na niskoemisyjne, zrównoważone środki produkcji energii elektrycznej. Z naszym portfolio reaktorów stale wspieramy polskie ambicje rozwoju programu energetyki jądrowej, zarówno w zakresie technologii reaktorów dużej mocy, jak i SMR.” – Tłumaczy Vakisasai Ramany – starszy wiceprezes EDF odpowiedzialny za rozwój międzynarodowych projektów jądrowych.

 

Partnerstwo pomiędzy EDF, największym operatorem jądrowym na świecie, odpowiedzialnym za rozwój technologii SMR NUWARD™ oraz Respect Energy, wiodącym europejskim operatorem i sprzedawcą energii odnawialnej z siedzibą w Polsce, świadczy o zaangażowaniu EDF w realizację europejskiej strategii jądrowej dotyczącej budowy nowych elektrowni, w której europejskie rozwiązanie SMR NUWARDTM stanowi uzupełnienie oferty EDF budowy reaktorów EPR dla Polski.

 

Miłosz Manasterski: Połączenie Orlenu i Lotosu to fuzja dekady

 

Respect Energy jest dumne, że ma swój udział w projektach rozwoju SMR w Polsce. Współpraca z EDF – największym na świecie operatorem jądrowym – pozwoli nam zarówno wspierać transformację energetyczną w Polsce, jak i przyczynić się do zaspokojenia zapotrzebowania na bezpieczną energię elektryczną, neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla.” – Uważa Sebastian Jabłoński – prezes Respect Energy Holding. – „Podpisując umowę o wyłącznej współpracy, rozpoczynamy ambitny projekt wdrożenia pierwszego europejskiego reaktora SMR w Polsce, co pomoże w dekarbonizacji polskiej gospodarki i poszerzy nasz rosnący portfel aktywów zeroemisyjnych.” – Przekonuje Sebastian Jabłoński – prezes Respect Energy Holding.

 

EDF potwierdził niedawno swoją ofertę opartą na technologii EPR, mającą na celu wsparcie ambicji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, zakładającego stworzenie mocy do 9 GWe energii jądrowej do 2043 r. Dzięki wielkoskalowym reaktorom z rodziny EPR uzupełnionym o mały reaktor modułowy SMR NUWARD™, EDF posiada kompletną europejską ofertę, która może pomóc zdekarbonizować polską gospodarkę i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Polski.

 

Agencja Informacyjna, gospodarka, /KAM/  17.01.2023