Wszyscy Polacy to jedna rodzina

Dzień Polonii i Polaków za Granicą to polskie święto obchodzone 2 maja od 2002, ustanowione przez parlament Rzeczypospolitej Polskiej – w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Ojczyźnie w najtrudniejszych momentach. Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą to święto ponad 10.000.000 rodaków żyjących poza granicami naszego kraju, którzy od lat wspierają Polskę w najtrudniejszych historycznych momentach i nadal aktywnie wyrażają swoje przywiązanie do Rzeczypospolitej.

Niezależnie od powodu zamieszkania za granicą, zachowują oni żywą pamięć o Ojczyźnie, kultywując jej tradycje i sprawiając, że polska kultura jest obecna w najdalszych zakątkach świata.

Co roku Polacy mieszkający w kraju mają okazję wyrazić wdzięczność polskiej społeczności rozsianej po całym świecie i podziękować jej za pracę na rzecz wspólnego dobra dla naszej Ojczyzny. Tegoroczne obchody Dnia Polonii i Polaków za graicią Warszawska Izba Gospodarcza pragnie uświetnić po przez wspólne odśpiewanie hymnu Rzeczpospolitej Polskiej czyli pieśni Mazurka Dąbrowskiego, która jednoczy Polaków od ponad 100 lat na całym świecie, nawet pomimo odległości.

Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą Warszawska Izba Gospodarcza serdecznie zaprasza do wspólnego odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego 2 maja 2021 roku, godz. 16:00 (strefa czasowa środkowoeuropejska).

Organizacja zapraszamy do współtworzenia tego przedsięwzięcia.

Zainteresowani wzięciem udziału proszeni są o zgłoszenie za pośrednictwem formularza http://polonia.szef.co/formularze/mazurek-dabrowskiego na podany adres e-maila zostanie przesłany osobisty link do komunikatora avaya wraz z instrukcją jak z niego skorzystać. Dodatkowych informacji udziela pan Oleg Czerwiński e-mail:oc@wig.waw.pl

„Bądźmy tego dnia jedną, wielką rodziną!” – Apeluje Marek Traczy – Prezes Zarządu Warszawskiej Izby Gospodarczej, pomysłodawca i organizator tego patriotycznego wydarzenia.

Mazurek Dąbrowskiego jest oficjalnym hymnem Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowi o tym Rozdział I, art. 28, pkt 3. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Z kolei Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. 1980 Nr 7 poz. 18), podaje jedyny obowiązujący tekst oraz zapis nutowy.

Wiele osób nieświadomie śpiewa hymn narodowy z błędami.

Jeszcze w XIX wieku w tekst pierwszej zwrotki wkradł się błąd zaczęto śpiewać „póki” zamiast „kiedy my żyjemy”. Innym błędem jest śpiewanie w trzeciej zwrotce poświęconej hetmanowi Stefanowi Czarnieckiemu „wrócił się/ rzucił się/” „rzucim się przez morze”. W poprawnej wersji ten wers brzmi: “wrócim się przez morze”. W ostatniej zwrotce bardzo często błędnie śpiewane są dwa pierwsze wersy „Mówił ojciec do swej Basi cały zapłakany”, zamiast: „Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany”.

Mazurek Dąbrowskiego

Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,

Będziem Polakami.

Dał nam przykład Bonaparte,

Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz …

Jak Czarniecki do Poznania

Po szwedzkim zaborze,

Dla ojczyzny ratowania

Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz …

Już tam ojciec do swej Basi

Mówi zapłakany –

Słuchaj jeno, pono nasi

Biją w tarabany.

Marsz, marsz …

Warszawska Izba Gospodarcza od 1989 roku buduje w regionie silny samorząd gospodarczy.

Godnie reprezentuje interesy zrzeszonych przedsiębiorców. Wspiera w dążeniach do wzrostu konkurencyjności na rynku globalnym. Warszawska Izba Gospodarcza m. in. wspiera przedsiębiorstwa w zakresie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności, propaguje zasady społecznej odpowiedzialności i etyki w biznesie i wzmacnia rolę samorządu gospodarczego. Dzięki wieloletniej, efektywnej współpracy z izbami gospodarczymi z całego świata, Warszawska Izba Gospodarcza potrafi wspierać polskich przedsiębiorców w nawiązaniu nowych kontaktów międzynarodowych.

Agencja Informacyjna, Kultura /DEC/ 29.04.2021

Fot. Autorstwa Marta Malina Moraczewska – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50790361

Related Post