Liczby mówią: czyli Osiecka w cyfrach

Agnieszka Osiecka – uznawana poetka, autorka spektakli teatralnych i telewizyjnych, reżyser filmowy, dziennikarka, a  przede wszystkim autorka popularnych piosenek – w liczbach.

1 dziecko miała Agnieszka Osiecka.  W 1973 roku ze związku z dziennikarzem Danielem Passentem poetka urodziła jedyną córkę Agatę (Passent).

2 razy Agnieszka Osiecka wychodziła za mąż. Choć spotykała się z wieloma mężczyznami, ślub wzięła dwukrotnie. Pierwszym mężem poetki był Wojciech Frykowski – producent filmowy. Ślub pary odbył się w 1963 roku w Zakopanem. Ich małżeństwo trwało zaledwie kilka miesięcy. Drugi to reżyser Wojciech Jesionka. Rozstali się rok później, ale do rozwodu doszło dopiero w 1970 roku.

2 uczelnie wyższe ukończyła Agnieszka Osiecka. Wydział Dziennikarski na Uniwersytecie Warszawskim (1952-1956) oraz Wyższą Szkołę Teatralną i Filmową w Łodzi (1957-1961).

3 lata swojego wczesnego dzieciństwa Agnieszka Osiecka spędziła z rodzicami: pianistą i kompozytorem – Wiktorem Osieckim (1905−1977) oraz polonistką – Marią Osiecką, z domu Sztechman (1910−1994) w Zakopanem, gdzie w znanej wówczas restauracji „Watra” koncertował Wiktor Osiecki.

3 lata miała Agnieszka Osiecka Agnieszka Osiecka, gdy w 1939 roku wraz z rodzicami zamieszkała na warszawskiej Saskiej Kępie. Początkowo na ulicy Jakubowskiej 16.  Potem mieszkała przy ul. Dąbrowieckiej 25.

7 lat działał zespół – Radiowe Studio Piosenki, którego prowadzenie w 1963 roku  zaproponowało Agnieszce Osieckiej Polskie Radio.

8 lat miała Agata Passent – córka Agnieszki Osieckiej i Daniela Passenta, gdy jej rodzice się rozstali.   

13 tomów miał liczyć „Wielki śpiewnik Agnieszki Osieckiej”. Jego edycję w 2004 roku rozpoczęło Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Ze względu na wycofanie się sponsora wydany w 2009 dziesiąty tom okazał się ostatnim.

16 lat miała Agnieszka Osiecka, gdy ukończyła liceum i rozpoczęła studenckie życie.

18 lat trwała współpraca Agnieszki Osieckiej ze Studenckim Teatrem Satyryków (STS) (1954 – 1972).

27 lat młodszy był ostatni mężczyzna życia Agnieszki Osieckiej – reżyser i scenograf teatralny – Andre Hubner Ochodlo. Był z Agnieszką Osiecką aż do chwili jej śmierci.

35 lat po prapremierze w warszawskim Teatrze Ateneum słynnego widowiska muzycznego „Niech no tylko zakwitną jabłonie”, w 2020 roku, powstała telewizyjna inscenizacja scenariusza Agnieszki Osieckiej, widzianego przez młode pokolenie.

60 lat miała Agnieszka Osiecka w dniu swojej śmierci. Zmarła 7 marca 1997 roku w Warszawie na raka jelita grubego. Pochowano ją na Cmentarzu Powązkowskim (kwatera 284b wprost; rząd 2.; miejsce 16.).

85 lat skończyłaby Agnieszka Osiecka w 2021 roku. Urodziła się w Warszawie 9 października 1936 roku.

166 piosenek Agnieszka Osiecka napisała dla Studenckiego Teatru Satyryków.

500 piosenek Agnieszka Osiecka napisała dla zespołu – Radiowe Studio Piosenki.

500 piosenek Agnieszki Osieckiej Polskie Wydawnictwo Muzyczne umieściło  „Wielkim śpiewniku Agnieszki Osieckiej”, wydawanym po jej śmierci.

2000 piosenek, a nawet więcej, Agnieszka Osiecka napisała w czasie swojego życia.

Agencja Informacyjna, Liczby mówią /SYL/ 26.04.2021

Portret Agnieszki Osieckiej by Zbigniew Kresowaty – zbiory prywatne, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18588424