II Kongres Polska Wieś XXI

 

Polska wieś ewoluuje z roku na rok. Proces ten jest wypadkową zmian zachodzących częściej w otoczeniu rolnictwa, niż w nim samym. Druga już edycja wydarzenia „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa” ma być poświęcony wyzwaniom i możliwościom, a także, podobnie jak w 2022 roku, pozwoli wypracować wspólne wnioski i rekomendacje.

 

Efekty Kongresu Polska Wieś XXI

Rada Programowa kongresu „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa”, składająca się z ministrów rolnictwa, pełniących swoje funkcje w kolejnych rządach Rzeczpospolitej Polskiej, ostatnich 30 lat, ma zadbać, aby każdy aspekt nurtujący zarówno samych rolników, jak i przedstawicieli organizacji oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich został poruszony. W 202r oku dyskusje będą dotyczyć bezpieczeństwa, w różnych jego aspektach. W obliczu wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej zwrócona zostanie uwaga na bezpieczeństwo żywnościowe Polski, Unii Europejskiej i świata, rozumiane jako dostępność ilościowa żywności, jak i jej przystępność cenowa.

Na II kongresie „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa” będą omawiane kwestia suwerenności energetycznej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zastosowanie biogazu oraz biogazownie na obszarach wiejskich. Oprócz samego źródła dywersyfikacji energetycznej, biogazownie dają możliwość zwiększenia dochodów dla sektora rolnego i jego innowacyjności oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie. Część merytoryczna dotyczącą bezpieczeństwa wzbogacona zostanie o tematy finansowania inwestycji oraz zarządzania ryzykiem w ramach działalności rolniczej.

 

Apel Ministrów Rolnictwa do Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego

Polskie rolnictwo coraz szybciej dopasowuje się do wymagań jakie stawia przed nim rynek konsumentów, a także konieczność coraz bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym wody i gleby. Ogromnie ważny staje się dostęp do innowacyjnych rozwiązań oraz badań zwiększających efektywność gospodarstwa rolnego, co jednocześnie wpływa na rozwój ilościowy i jakościowy działań rozwojowych. Zmiany następują nie tylko w dostępnej technologii, ale również na płaszczyźnie społecznej – poprzez zmianę pokoleniową. Europejski Zjazd Młodych Rolników, który odbędzie się podczas Kongresu, pozwoli poznać potrzeby nowego pokolenia rolników, które związało swoje życie z produkcją żywności i gospodarowaniem obszarami wiejskimi w warunkach coraz szybciej zmieniającego się świata.

Od pokoleń podstawą gospodarstwa rolnego byli ludzie. Dziś jednak, maszyny potrafią zastąpić znaczącą część pracy człowieka. Warto jednak spojrzeć szerzej na wieś, jako całą społeczność, która zamieszkuje teren wiejski. W odpowiedzi na tę potrzebę, prelegenci II kongresu „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa” omówią politykę społeczno-kulturalną wsi oraz to, jak społeczeństwo wiejskie wykorzystuje infrastrukturę edukacyjną oraz zdrowotną. W trakcie wydarzenia eksperci przyjrzą się również wizerunkowi rolnika w społeczeństwie i odbiorze jego pracy przez inne grupy społeczne.

 

Jubileuszowe Welconomy Forum in Torun „O obrocie rzeczywistości społecznej”

I kongres „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa” potwierdził, że w ważnych aspektach przyszłości polskiej wsi, można rozmawiać ponad podziałami. Różnorodne i często odmienne punkty widzenia pozwoliły spojrzeć szerzej na omawiane tematy.

II kongres „Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa” odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2023 w Hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie. Członkami Komitetu Honorowego Kongresu Polska Wieś XXI są m.in. Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego i Instytut ESG, a partnerami medialnymi wydarzenia: portale oESG.pl, RaportCSR.pl oraz magazyn Raport ESG.

Agencja Informacyjna, gospodarka, /KAM/ 8.03.2023