Głos cynika

Cynik to człowiek, który nie uznaje i podważa wartości i normy obowiązujący w danym środowisku. Wynika to z negatywnego poglądu na ludzką naturę. Zgodnie z tym uznaje on, że jednostki dążą do realizacji swoich interesów i wątpi w autentyczność altruistycznych motywów działań. W potocznym określenia jest to osoba nie tyle lekceważąca uznane autorytety czy zasady etyczne, co sarkastycznie nastawiona do ludzi i wątpiącą w ich moralność.

 

Teraz ukazała się książka „Głos cynika. Terapia liberalna”, której autorem jest Jerzy Wysocki. Tytułowe pojęcie odnosi się do potocznego rozumienia cynizmu. Książka zawiera zbiór felietonów publikowanych na portalu tygodnika „Wprost” i Warsaw Enterprise Institute przez Jerzego Wysockiego. Publikacja ukazała się staraniem Wydawnictwa Nieoczywiste w 2019 roku.

Felietony Jerzego Jerzego Wysockiego zawarte w książce „Głos cynika. Terapia liberalna”, są alergiczną reakcją na absurdy otaczającej nas rzeczywistości.

Autor w swoich artykułach na bieżąco wypowiadał się reagował w sprawach odnoszących się do najistotniejszych wydarzeń oraz spraw, pozornie, incydentalnych. Absurdy, które Jerzy Wysocki wziął na wokandę pochodzą z różnych obszarów: gospodarki, socjologii, polityki a nawet sportu. Ich wspólną cechą jest to, że stanowią apoteozę ludzkiej głupoty. Podtytuł książki brzmi „Terapia liberalna” co ma oznaczać, że jedyną receptą na absurd jest wolność.

Jerzy Wysocki, autor książki „Głos cynika. Terapia liberalna” jest absolwentem filozofii na Uniwersytecie Karola Stefana Wyszyńskiego.

Publicystyką zajmuje się od dawna. Jeszcze w latach 80-tych publikował w prasie podziemnej. Później pracował jako reporter podczas strajków robotniczych. W wolnej już Polsce był zastępcą redaktora naczelnego dziennika „Życie Warszawy”, a później jednym z twórców i prezesem zarządu niezależnego dziennika „Życie”. Od 2001 r. jest dyrektorem generalnym Business & Media Consulting.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaKultura /JAM/ 31.05.2019

Related Post