Jerzy Wysocki: Głos cynka obnaża absurdy

Jerzy Wysocki: Głos cynka obnaża absurdy

  Wywiad z Jerzym Wysockim, autorem książki „Głos cynika. Terapia liberalna”, opublikowanej przez Wydawnictwo Nieoczywiste   Agencja Informacyjna: Czy liberalizm ma rację bytu w Polsce, w XXI wieku? Jerzy Wysocki: A niby co ma mieć rację bytu? Socjalizm, etatyzm, zadłużanie państwa, ślepe rozdawnictwo, nacjonalizacja gospodarki? To się nigdzie na dłuższą metę nie sprawdza. I to nie jest żadna moja opinia, tylko twardy fakt. Przypuszczam, że rządzący o tym doskonale wiedzą. Nie słyszałem, by Mateusz Morawiecki…

Czytaj więcej

Głos cynika

Głos cynika

Cynik to człowiek, który nie uznaje i podważa wartości i normy obowiązujący w danym środowisku. Wynika to z negatywnego poglądu na ludzką naturę. Zgodnie z tym uznaje on, że jednostki dążą do realizacji swoich interesów i wątpi w autentyczność altruistycznych motywów działań. W potocznym określenia jest to osoba nie tyle lekceważąca uznane autorytety czy zasady etyczne, co sarkastycznie nastawiona do ludzi i wątpiącą w ich moralność.   Teraz ukazała się książka „Głos cynika. Terapia liberalna”,…

Czytaj więcej