Elżbieta Duda: Na pierwszym miejscu jest rodzina

 

Z Elżbietą Dudą, Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Polityki Spraw Społecznych oraz Kandydatką Prawa i Sprawiedliwości z okręgu 13 miejsce nr 7 do Sejmu RP rozmawia Tomasz Małodobry.

Agencja Informacyja: Od ostatniej naszej rozmowy minęło ponad dwa miesiące. Z tego co udało się nam zobaczyć były one dla Pani bardzo pracowite. Między innyi dzięki Pani staraniom Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka przyznał kilka dotacji na obiekty sportowe…

Elżbieta Duda: Praca posła to nie tylko aktywność podczas posiedzeń Sejmu RP. To również reprezentowanie potrzeb środowisk lokalnych na szczeblu ministerialnym czy rządowym . Dlatego spotykając się z ludźmi podczas dyżurów znam ich potrzeby a nawet skryte marzenia.  Po infrastrukturze drogowej, najbardziej oczekiwaną i potrzebną jest właśnie infrastruktura sportowa. Ministerstwo Sportu i Turystyki, poprzez programy wspiera realizację zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dzięki moim staraniom minister Witold Bańka przyznał m.in. dofinansowanie na budowę zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Smardzowicach, czy budowę boiska w Miechowie jak również w Przegini. Również zabiegałam o dotację dla Gminy Łącko na modernizację dwóch boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Obidzy i Szczereżu.

Sport to nie wszystko… W sprawach ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego odbyło się już drugie z wspólnych spotkań przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, samorządowców oraz leśników, których jest Pani inicjatorem i pomysłodawcą. Stworzyła Pani nieformalną grupę, która zajęła się tak ważnym tematem dla mieszkańców regionu.

Ojcowski Park Narodowy z oczywistych względów wymaga ochrony, jednak mieszkańcy miejscowości położonych na jego terenie lub w bezpośredniej bliskości  mają również prawo do życia i aktywności zawodowej. Głęboko wierzę, że możliwe jest pogodzenie tych dwóch pozornie sprzecznych  ze sobą celów: ochrony środowiska naturalnego oraz normalnego życia na terenie parku. Wymaga to dobrej woli obu stron. Dlatego właśnie wyszłam z inicjatywą spotkań na temat strategii i ochrony Ojcowskiego Parku Narodowego oraz rozwoju gmin wokół niego. Uważam, że to krok w stronę nowych i dobrych rozwiązań. Wspólnie z przedstawicielami gmin:  Jerzmanowice-Przeginia, Skały, Sułoszowej, Zielonek i Wielkiej Wsi oraz dyrekcją OPN, marszałkiem Województwa Małopolskiego podejmujemy decyzje o możliwości powstania infrastruktury  wokół OPN i zagospodarowaniu tj. parkingów, ścieżek rowerowych na zewnątrz parku. Na ostatnim, trzecim z kolei spotkaniu roboczym w Ojcowie byli również obecni przedstawiciele Ministerstwa Środowiska. Dzięki tym spotkaniom udało się omówić i ustalić konkretne rozwiązania.

 

Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło program wyborczy. Jest to prawdopodobnie jedyny kompleksowy upubliczniony program wyborczy na wybory parlamentarne. Jako doświadczony już poseł i równocześnie kandydata na posła z okręgu numer 13, na czym chciała by się Pani skupić w nadchodzącej kadencji?

W programie wyborczym Prawo i Sprawiedliwość proponujemy Polakom polski model państwa dobrobytu. Z jednej strony oparty na wartościach, z drugiej strony na wielkich programach społecznych i na rozwoju. Mandat posła to nie tylko przywilej, ale przede wszystkim zaszczyt i obowiązek, który sumiennie i z pełnym oddaniem wypełniam.  Jestem dumna z tego, że należę do zespołu,  który wprowadza historyczne zmiany, które dokonują się w Polsce. Nadal chcę je  kontynuować. Na pierwszym miejscu jest rodzina, to fundament społeczeństwa na którym budujemy wspólnotę i jednocześnie inwestycja w przyszłość.  Dlatego nadal chciałabym pracować w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. To oś mojej działalności poselskiej. Ważne są dla mnie kwestie, które w swoim programie  przedstawiłam bardzo krótko:

Tak – dla poprawy służby zdrowia

Tak – dla poprawy jakości powietrza

Tak – dla inwestycji i rozwoju


Prezydent USA Donald Trump podpisał dekret umożliwiający bezwizowy ruch dla obywateli Polski. Jest to na pewno bezapelacyjny sukces naszej polityki zagranicznej. Co według Pani opinii zmieni się po uruchomieniu programu Visa Waiver?

Długo czekaliśmy na tą decyzję. Dla nas Polaków to wielka radość. Mam nadzieję, że w końcu odwiedzę grono moich koleżanek mieszkających od lat w USA.

Dziękuję za rozmowę.

Agencja Informacyjna

 

 Agencja Informacyjna,  WywiadyTomasz Małodobry, 10.10.2019