Poseł Krystyna Wróblewska

Krystyna Wróblewska: Za poprzednich rządów los polskich emerytów stał pod znakiem zapytania

 

Rozmowa z Poseł na Sejm RP Krystyną Wróblewską z okręgu Rzeszowsko-Tarnobrzeskiego oraz kandydatką Prawa i Sprawiedliwości z okręgu 23 miejsce nr 5 do Sejmu. Dziękuję.

 

AI: Wielkimi krokami zbliżamy się do 13 października, czyli do daty ocenienia prze wyborców poprzednich 4 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, jest Pani jednym z posłów, którzy reprezentują „dobrą zmianę” przez ostatnie lata dała się Pani poznać jako bardzo pracowity poseł m.in. Zastępca Przewodniczącego Komisji Polityki Senioralnej, czy Zespołu Parlamentarnego ds. Zdrowia Publicznego tudzież Przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu dla Przywrócenia Zasad Moralnych w Medycynie. Jak Pani ocenia ostatnią kadencję sejmu w którą miała Pani niemały wkład?

Krystyna Wróblewska: Uważam, że obecna kadencja Sejmu pozytywnie zapisze się w kartach historii naszego państwa. Prawo i Sprawiedliwość jako formacja polityczna ma jasno określony program na każde wybory. Pokazaliśmy przez 4 lata, że dotrzymujemy słowa. Przykładem mogą być nasze sztandarowe projekty – 500+ na każde dziecko, 300+ dla każdego ucznia, czy 500+ dla osób niepełnosprawnych. Niezmiernie cieszę się, że poprawił się byt wielu polskich rodzin. Zlikwidowaliśmy biedę wśród dzieci i wiele z nich mogło wybrać się, niejednokrotnie po raz pierwszy, na wymarzone wakacje. Często spotykamy się wśród naszych oponentów politycznych z zarzutami, że jesteśmy formacją, która rozdaje pieniądze. Ja z tym osobiście się nie zgadzam. Przypomnijmy sobie mafie VAT-owskie, które zubożyły nasz kraj o prawie 260 mld złotych. W tamtym czasie, gdyby nie dochodziło do takich przekrętów, można by było przekazać te pieniądze społeczeństwu w ramach różnego rodzaju programów. Nie będę wypisywać wszystkich osiągnięć naszego rządu, bo jest ich bardzo wiele. Dodam jeszcze, że przywróciliśmy dawny m.in. wiek emerytalny. Ja natomiast chciałabym się pochwalić, że zadbałam o przywrócenie zawodu technika farmaceutycznego oraz opiekuna medycznego, a także powrót doradztwa metodycznego do szkół. Cieszę się również, że powstał Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich, w czym miałam swój spory udział. Udało mi się wspomóc Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie poprzez pozyskanie środków na zakup gammakamery. Jest to niezmiernie istotne przy diagnozowaniu nowotworów. Dzięki mojemu zaangażowaniu dla Szpitala w Strzyżowie zakupiony został tomograf komputerowy.

Rzeszów walczy obecnie z problemem komunikacyjnym jakim są ogromne korki w mieście oraz na drogach dojazdowych do tego dochodzi problem smogu, który nie chce tak szybko zniknąć jak niektórym politykom się wydaje. Jest Pani orędownikiem wprowadzania pewnych rozwiązań, które w łatwy sposób mogą zażegnać te problemy proszę rozwinąć swoje propozycje.

KW: Uważam, że podstawowym problemem jest brak obwodnicy południowej dla Miasta Rzeszowa i ościennych gmin, dlatego będę walczyła o środki na tą inwestycję. Będę orędownikiem ścisłej współpracy Prezydenta Rzeszowa z ościennymi gminami, a więc wójtami, burmistrzami i Starostą Rzeszowskim, aby wspólnie wytyczyć jak powinna ta obwodnica przebiegać, uwzględniając uwagi mieszkańców. Według analizy wielu architektów należałoby wybudować podziemne przejścia na najbardziej ruchliwych drogach oraz poszerzyć ulice naszego miasta.

Ciekawym rozwiązaniem, o co już apelowałam do Prezydenta Tadeusza Ferenca, są darmowe przejazdy dla mieszkańców w godzinach szczytu komunikacją miejską oraz „zielona fala” w godzinach popołudniowych. Dla zdeklarowanych rowerzystów powinny być uwzględnione darmowe przejazdy rowerami miejskimi w godzinach szczytu. Moim marzeniem jest, aby po naszym mieście jeździło jak najwięcej aut elektrycznych, dlatego uważam, że posiadacze tego typu pojazdów powinni mieć określone ulgi podatkowe.

Pozostając przy temacie ochrony środowiska wróćmy do sytuacji w Mielcu od pewnego czasu na terenie strefy ekonomicznej są pewne problemy z zanieczyszczaniem środowiska przez prywatnego podmioty. Wielokrotnie interweniowała Pani jako jedna z nielicznych osób, czy udało się coś w tej kwestii coś zrobić?

Jako poseł na prośbę mieszkańców Mielca interweniowałam u Ministra Ochrony Środowiska, m.in. wystosowując zapytanie poselskie nr 6498 w sprawie działalności firmy zanieczyszczającej powietrze w Mielcu. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że ministerstwo zna problem, bacznie się jemu przygląda i będzie starać się podejmować określone środki zapobiegawcze. Złożyłam również wniosek do NIK o kontrolę największego truciciela w Mielcu. Uważam, że w Mielcu powinien być stały monitoring jakości powietrza przez organy uprawnione, normy środowiskowe powinny być respektowane przez zakłady produkcyjne. Mieszkańcy Mielca powinni być objęci profilaktycznymi badaniami stanu zdrowia. Ważnym postulatem jest dialog z firmami o wspólnych inwestycjach w środowisko i ekologię.

Poruszając się w tematyce lokalnej nie sposób nie zapytać o Kongres 590 który właśnie się odbywa, jak Pani ocenia wsparcie Polskie Rządu dla przedsiębiorców oraz jak wpływa ono na rozwój woj. Podkarpackiego?

W Kongresie 590 uczestniczyło ponad 6 tysięcy osób, co jest ogromnym sukcesem dla naszego miasta. Przedsiębiorcy uczestniczący w Kongresie bardzo pozytywnie oceniają to przedsięwzięcie. To, że na otwarcie przyjechał sam Prezydent RP Andrzej Duda świadczy o dużym prestiżu tej imprezy. Przedsiębiorcy mają szansę wymiany doświadczeń między sobą, jak również pochwalenia się swoimi osiągnięciami. Prezydent w swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważną rolę w Polsce odgrywają przedsiębiorcy. Podkreślił, że pakiet dla przedsiębiorców jest niezmiernie ważnym przedsięwzięciem, na które nie zdobyła się dotąd żadna władza w Polsce. W drugim dniu Kongresu swoje wystąpienie miał również premier polskiego rządu Mateusz Morawiecki. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zagwarantowanie w budżecie państwa miliarda złotych na wsparcie inwestorów. Zachęcam osobiście, aby polscy przedsiębiorcy sięgali po pieniądze z różnych programów unijnych, co może pomóc im w rozwoju ich firm.

W Kongresie było wielu znamienitych gości nie tylko z Polski, ale i z zagranicy.

Jako Zastępca Przewodniczącego Komisji Polityki Senioralnej jest Pani „odpowiedzialna” za 13 oraz 14 emeryturę dla Polskich Seniorów. Jak ocenia Pani wprowadzenie tych innowacyjnych bonifikat których według polityków opozycyjnych do Rządu RP były niemożliwe do wykonania i miały zniszczyć budżet kraju?

Cieszę się, że wspólnie z Poseł Małgorzatą Zwiercan, Przewodniczącą sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, systematycznie prowadziłyśmy rozmowy z Premierem Mateuszem Morawieckim o wsparciu polskich seniorów. 13 i 14 emerytura w 2021 roku to strzał w dziesiątkę. Szkoda, że za poprzednich rządów los polskich emerytów stał pod znakiem zapytania. Dzisiaj wprowadziliśmy ustawą leki 75+. Obniżyliśmy wiek emerytalny, o czym mówiłam wcześniej oraz dokonaliśmy waloryzacji rent i emerytur, jakiej nie było do tej pory. Jest to tylko kropla w morzu potrzeb, ale staramy się ulżyć losowi seniorów poprzez różne społeczne działania i programy. Program Senior+ jest tego znakomitym przykładem.

Dziękuję z rozmowę.

Agencja Informacyjna

 

 Agencja Informacyjna,  Wywiady, Tomasz Małodobry, 09.10.2019