Dzień Pszczół

Nadchodzi czas zbioru miodu i chociaż statystyki dotyczące słodkich litrów, kilogramów lub ton mogą cieszyć, a niektórych – wręcz przeciwnie, to jednak o wiele ważniejsze są efekty całej pracy pszczół. Wartość miodu i innych produktów pszczelich stanowi zaledwie 10 proc. wszystkich pożytków bytowania córek słońca (przyjmijmy 400 tysięcy złotych rocznie).

Całość zaś szacuje się w granicach od 4 do 10.000.000.000 złotych. I to przy niewesołej obecnie sytuacji, gdy pogłowie (branżowe określenie) pszczół sięga zaledwie połowy optymalnego stanu. Ten niedostatek rolnictwo nadrabia agresywną agrochemią. Tylko szeroka edukacja może pomóc w zrozumieniu najważniejszego elementu pracy pszczół: zapylania, skutkującego w efekcie obfitością plonów. Naukowcy udowodniają, że owady zapylają 80 proc. roślin wykorzystywanych w gospodarstwie żywnościowej. Wniosek? Trzeba skutecznie wpoić wiedzę o zależności, jaka występuje między liczebnością pszczół i innych zapylaczy a obfitością plonów. Skoro starszemu pokoleniu tak trudno dostrzec tę zależność, warto włożyć wysiłek w nauczanie młodego pokolenia.

Dobrym przykładem jest Zagroda Edukacyjna „Pszczelandiaw gminie Barciany w województwie warmińsko-mazurskim (w ujęciu historycznym na terenie dawnej Barcji, czyli Prus Dolnych). Położenie bardzo atrakcyjne – obok Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo; na ziemi zwanej krainą płynącą miodem. Trzeba dodać, że Pasieka Pucer jest członkiem Stowarzyszenia „Polska Ekologia”. Oprócz 800 uli, do gospodarstwa należą uprawy ekologiczne i sad, tak pomocne w edukacji ekologicznej. Duże brawa dla właścicieli pasieki państwa Małgorzaty i Dariusza Pucerów za zorganizowanie atrakcyjnej zagrody edukacyjnej, która zarazem wspiera szkolne programy edukacyjne.

Prowadzenie „Pszczelandii” toczy się równolegle z zajęciami w pasiece o specjalnym charakterze – ekologicznym. Jest to pierwsza i jedyna certyfikowana pasieka ekologiczna w województwie warmińsko-mazurskim, a zarazem, jedyne w regionie pszczele gospodarstwo, które uzyskało certyfikat produkcji metodami ekologicznymi. Jest on potwierdzeniem, że miód pozyskiwany jest w pasiece zgodnie z warunkami pszczelarstwa ekologicznego. Dokumentuje to certyfikat PL-EKO-02-002216/19.

 „Zagroda Edukacyjna realizuje ambitne zadanie przedstawiania nie tylko zalet miodu i przetworów, ale i roli pszczół, szczególnie ważnej dla rolnictwa i zachowania bioróżnorodności. Z naciskiem na bioróżnorodność”. – Wyjaśnia Małgorzata Pucer. – „Prowadzimy zajęcia, które budują postawy ekologiczne dzieci, młodzieży i dorosłych. Mamy optymalne warunki do pokazywania pracy pszczół, a nawet ich bytowania w dwóch szkoleniowych szklanych ulach.” – Dodaje Małgorzata Pucer.

Uczestnictwo w zajęciach podnosi świadomość w zakresie ochrony środowiska i produkcji ekologicznej. W interesujący sposób, z wykorzystaniem zmysłów węchu, słuchu, dotyku, wzroku, smaku organizatorzy przekazują uczestnikom warsztatów wiedzę i doświadczenie zdobyte w ciągu ostatnich 30 lat w zakresie pszczelarstwa, bartnictwa, pasiecznictwa i produktów pszczelich.

Zagrodę Edukacyjną „Pszczelandia” codziennie odwiedzają dzieci z przedszkoli i szkół, które uczestniczą w warsztatach o charakterze proekologicznym. W ten sposób wśród najmłodszych pokoleń rozbudza się w uczestnikach szacunek do świata roślin i zwierząt. Przed Wielkim Dniem Pszczół obchodzonym 8 sierpnia warto głosić ostrzeżenie: gdy zabraknie miodu, można się ratować dostawami z zagranicy, ale zapylania nie można importować. Stwierdzenie potrzebne w czasach pełnych dramatycznych komunikatów o kolejnych stratach w populacji pożytecznych zapylaczy. Niedawno opublikowano komunikat o zagładzie 50.000.000 pszczół jednego dnia w Chorwacji. W Polsce nie jest lepiej. Wciąż pojawiają się dramatyczne informacje o wytruciu kolejnych milionów pszczół, a na dodatek z komentarzem, że tak się dzieje przy obojętności policji i urzędów weterynarii.

Agencja Informacyjna

Agencja InformacyjnaGospodarka /JUC/ 11.07.2020