Dzień Biznesmena

13 listopada obchodzony jest Dzień Biznesmena. Jest to święto wszystkich osób prowadzących swoją działalność lub choćby zajmującą ważne stanowisko w przedsiębiorstwie. Na datę obchodów wybrano dzień śmierci Homobonusa, patrona ludzi biznesu.

Dzień biznesmena jest świętem dość nowoczesnym. Biznesmenem można nazwać niemal każdego człowieka, bowiem pod biznes można podpiąć zdobywanie pieniędzy z różnych źródeł. Jak podaje słownik języka polskiego biznesmen to człowiek prowadzący rozległe interesy lub będący właścicielem przedsiębiorstwa handlowego, produkcyjnego lub usługowego. Według definicji anglojęzycznej jest to człowiek pracujący w biznesie, zwłaszcza na ważnym stanowisku w organizacji gospodarczej lub będący jej właścicielem.

Patronem biznesmenów jest Homobonus z Cremony, którego prawdziwe nazwisko brzmi Omobono Tucenghi. Był to człowiek zajmujący się handlowaniem wełną. Jego imię tłumaczone jest jako ”dobry człowiek”, za którego rzeczywiście uchodził. Homobonus wyróżniał się pracowitością, uczciwością i hojnością. Tucenghi odziedziczył po ojcu ogromny majątek, jednak nie miał oporów by żyć pośród biednych ludzi. Aktywnie uczestniczył także w życiu Kościoła i nabożeństwach. Nie bez powodu został świętym. Homobonus zmarł 13 listopada 1197 roku podczas mszy. Kanonizowano go 2 lata później. Obecnie jego ciało znajduje się w krypcie katedry w Cremonie. Homobonus jest patronem biznesmenów, wobec czego jego wizerunek często pojawia się w korporacjach w formie maskotki lub statuetki.

Dzień Biznesmena jest stosunkowo nowym świętem i wymaga jeszcze promocji na większą skalę. Dla podmiotów świata biznesu jest to szansa na przyczynienie się do rozwoju święta. Nie jest to dzień wolny od pracy, jednak dla typowego biznesmena to właśnie wolny dzień byłby dobrym sposobem na celebrowanie. Tego dnia można także zorganizować wyjście na drinka, dobrą kolację ze współpracownikami lub zainicjować spotkanie w gronie znajomych. Można także celebrować poprzez działalność charytatywną, zbiórkę pieniężną na szczytny cel. Przy okazji będzie to dobrym uczynkiem, a jednocześnie dobrym zabiegiem marketingowym.

Agencja Informacyjna

Agencja InformacyjnaGospodarka /now/11.11.2020