Faktoring dla przedsiębiorców może być jak eliksir

Agencja Informacyjna: 20.000 zł – średnia wartość odmrożonej gotówki w fakturach.

Cały czas rośnie zainteresowanie przedsiębiorców usługą faktoringu. Dla nich faktoring jest jednym ze sposobów uwolnienia gotówki od bieżących wierzytelności. Aforti Factor Group, jako jedyna polska spółka faktoringowa, prowadząca działalność operacyjną w Polsce i Rumuni, odnotowała wzrost działalności. Do września 2023 r. Spółka wykupiła faktury o wartości blisko 9,7 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu z 2022 r. jest to wzrost o 191 %. Średnia wysokość pojedynczej faktury w pierwszych III kw. tego roku wynosiła 20.000 zł. 

https://agencja-informacyjna.com/aforti24-nowoczesne-rozwiazanie-aforticollections/

Zaległości w spłatach zobowiązań handlowych mogą sięgać nawet kilku miesięcy. Nie każdy podmiot, prowadzący działalność gospodarczą, może sobie pozwolić na tak długi czas oczekiwania na zwrot środków. Rozwiązaniem na szybko rosnące zatory płatnicze jest faktoring. Faktoring to usługa, która pozwala zamienić na gotówkę faktury, które dopiero oczekują na uregulowanie przez kontrahentów. Szybka i uproszczona procedura wypłaty pieniędzy pod postacią faktoringu, pozwala utrzymać płynność finansową w przedsiębiorstwie. Czas potrzebny na zawarcie umowy, od złożenia dokumentów do podpisania umowy, może odbyć się zaledwie w ciągu jednego dnia. Finansowanie, na jakie mogą liczyć przedsiębiorcy, to kwoty od 5 tys. do nawet 5 mln zł. 

https://portal-informacyjny.com/aforti-factor-group-bije-rekordy-w-faktoringu/

Do września 2023 r. Aforti Factor Group, która świadczy usługi z zakresu faktoringu, w Polsce i za granicą, o ponad 89 % przekroczyła wartość finansowania w porównaniu do wyników uzyskanych za cały 2022 r. Natomiast wartość salda faktoringowego wzrosła w tym czasie o 230 % w stosunku do salda na koniec września 2022 r. Dynamicznie rośnie także wartość faktur podlegających spieniężeniu. W 2022 r. wynosiła ona 12,2 tys. zł. Natomiast w pierwszych trzech kwartałach tego roku mediana sięgała już 20 tys. zł.

„Aforti Factor Group jako jedyna polska spółka faktoringowa w Polsce prowadzi działalność operacyjną w Polsce i Rumunii.” – Przypomina Klaudiusz Sytek – Prezes Zarządu Aforti Factor Group. – „Zainteresowanie usługą faktoringu stale rośnie, co pokazują wyniki finansowe, podsumowujące działalność Spółki za III kw. 2023 roku. Dynamiczny wzrost obrotów oraz salda umożliwia ciągłą rozbudowę serwisu faktoringowego oraz systematyczne pozyskiwanie nowych zleceń. Przybywa także nowych klientów, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, dla których faktoring jest dogodną alternatywą zamiast kredytu czy kosztownych pożyczek.” –Uważa Klaudiusz Sytek – Prezes Zarządu Aforti Factor Group.

Klienci faktoringowi Aforti Factor Group na obydwu rynkach mogą korzystać z w pełni automatycznego systemu do obsługi faktoringu – Kalypso. Jednocześnie osoby chcące skorzystać z doradztwa personalnego, pozostają pod opieką indywidualnego doradcy. Po finansowanie w ramach faktoringu sięgają zarówno przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych, freelancerzy, startupy, duże organziacje i wszelkiego rodzaju spółki.Polski Instytut Ekonomiczny (PIE), który bada nastroje gospodarcze przedsiębiorstw w Polsce w oparciu o „Miesięczny Indeks Koniunktury”, podkreśla opracowaniu z września 2023 r., że głównymi barierami utrudniającymi firmom prowadzenie biznesu są rosnące koszty pracownicze (71 proc., wzrost o 5 pkt. proc. m/m) oraz niepewność sytuacji gospodarczej (70 proc., wzrost o 4 pkt. proc. m/m). Te dwa problemy od kilku miesięcy – w opinii przedsiębiorców – najbardziej utrudniają im funkcjonowanie. Zwiększył się także udział podmiotów narzekających m.in. na zatory płatnicze (43 proc., wzrost o 4 pkt. proc. m/m). Faktoring jest rozwiązaniem pozwalającym na zamianę wierzytelności na gotówkę i odzyskanie płynności finansowej. Jednocześnie najbardziej optymalnym wobec kosztownych kredytów i pożyczek bankowych. 

„Faktoring to dla przedsiębiorcy jeden problem mniej.” – Uważa Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. – Przedsiębiorcy walczą o kontakty, klientów, z konkurencją, inwestują w zaopatrzenie, surowce, energię, produkcję, pracowników, później zmagają się ze zbytem, a potem wystawiają faktury i czekają….. Szybkie uregulowanie zobowiązań to naturalne oczekiwanie. Niestety, nie wszyscy kontrahenci szybko się wywiązują ze swoich zobowiązań, a to może grozić przedsiębiorstwu nawet utratą płynności finansowej. W dokumentach teoretycznie wszystko się zgadza, ale praktycznie brak gotówki na prowadzenie procesów biznesowych. Dlatego faktoring, który pozwala na szybkie otrzymanie pieniędzy za należne faktury jest taką ważna i potrzebna usługą. Można powiedzieć, że faktoring udrażnia przepływ pieniędzy między przedsiębiorcami.” – Podsumowuje Juliusz Bolek – Przewodniczący rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

Agencja Informacyjna, Gospodarka, /DEC/ 20.10.2023