Anna Maria Mickiewicz nagrodzona!

 

Anna Maria Mickiewicz Nagrodę Literacką im. Josepha Conrada, ufundowanej przez Miasto Literatów w Orlando (Stany Zjednoczone). To prestiżowe wyróżnienie dla polskiej pisarki, mieszkającej na stałe w Londynie (Wielka Brytania).

Nagrodę Literacką im. Josepha Conrada przyznało Jury w składzie: Przewodnicząca: Danuta Błaszak, Joanna Sokołowska-Gwizdka, prof. Józef Franciszek Fert i dr Leszek Szymański. W uzasadnieniu kapituły można przeczytać m. in. :”Anna Maria Mickiewicz nie tylko poznała język, ale również dotarła do głębin kultury brytyjskiej i amerykańskiej. Buduje mosty międzykulturowe i poetyckie.”

„Znam Annę Marię Mickiewicz od lat, to wspaniała poetka i tłumaczka”- Ujawnia Juliusz Erazm Bolek – laureat m.in. Nagrody Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO. – „Wiadomość o przyznaniu Nagrody Literackiej im. Josepha Conrada Annie Marii Mickiewicz to wspaniała wiadomość, a co najważniejsza, absolutnie zasłużona. Żal tylko, że poetka jest tak mało znana w Polsce. Może teraz to się zmieni? – Zastanawia się Juliusz Erazm Bolek – laureat m.in. Nagrody Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO.

Anna Maria Mickiewicz to poetka, eseistka urodzona w Polsce, od lat mieszka poza granicami Polski, początkowo w Kalifornii obecnie w Londynie. Anna Maria Mickiewicz publikuje w języku polskim i angielskim. Autorka współpracuje z redakcją londyńskiego „Pamiętnika Literackiego”. Anna Maria Mickiewicz należy do „English PEN”. Wraz z amerykańskim wydawnictwem „Contemporary Writers of Poland” przygotowuje cykliczne antologie poetyckie.

Anna Maria Mickiewicz publikuje w języku polskim i języku angielskim. Należy do kilku londyńskich grup poetyckich m. in.: “Enfield Poets”, “The Highgate Society’s Poetry Group”, “Exiled Writers Ink”. W ramach tej działalności często prezentuje swe utwory w języku angielskim podczas otwartych spotkaniach poetyckich w Londynie. W 2013 i w 2018 roku wieczory poświęcony jej twórczości zorganizowały grupy poetyckie „Poets Anonymous” i „Exiled Writers Ink” w prestiżowej „Poetry Cafe”, należącej do brytyjskiego Stowarzyszenia Poetów (Poetry Society). W ramach działań „Enfield Poets” Anna Maria Mickiewicz bierze udział w tworzeniu tzw. „Stanza Enfield”. Jest to strona internetowa na której autorzy zamieszczają swe utwory i poddają kreatywnej krytyce utwory swoich kolegów. Współpracuje również z wydawnictwem z Bristolu „Poetry Space”.

W ogłoszonym konkursie internetowym przez „Poetry Space” na wiersz tygodnia, utwór „A grey coat” Anny Marii Mickiewicz zajął pierwsze miejsce. Poetka występowała wielokrotnie w radiu poetyckim „Poets Anonymous”, prezentując swą twórczość. W 2013 roku wiersz „A London Dream” został opublikowany w brytyjskiej antologii „Through a Child’s Eyes: Poems from World War Two”. Promocja książki odbyła się podczas festiwalu literackiego w Penzance w Kornwalii.

Anna Maria Mickiewicz od lat publikuje swe utwory w anglojęzycznych magazynach literackich i antologiach w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Indiach: „Kritya”, „Exiled Writers Ink”, „Syndic Literary Journal”. Najnowsze publikacje: “Litterateur RW” (Indie), “Madness Muss Press” (Stany Zjednoczone), “The Beach Hut” (Wielka Brytania), “The Creative Process” (Stany Zjednoczone), “The Fringe Poetry Magazine” (StanyZjednoczone), “Ink Sweat and Tears” (Stany Zjednoczone).

Pierwszą publikacją książkową Anny Marii Mickiewicz był tomik „Dziewanna”, wydany w niezależnej oficynie; Warszawa: Galeria Słowa, 1984. Tomik został poszerzony i wydany ponownie – Proscenium, Lublin: Norbertinum, 2010. Anglojęzyczny tomik „London Manuscript” został opublikowany w Wielkiej Brytanii w wydawnictwie „Poetry Space”. Drugi anglojęzyczny tomik „The Mystery of Time” został wydany w Stanach Zjednoczonych w 2019. Anna Maria Mickiewicz opublikowała tomik polsko-bułgarski „Lato w Seaford”.

Anna Maria Mickiewicz zajmuje się również tłumaczeniami utworów poetyckich. Przede wszystkim współczesnych poetów brytyjskich i amerykańskich. Zostały one zaprezentowane na stronie literackiej Pisarze.pl i w magazynie literackim „Poezja dzisiaj”. Przetłumaczone utwory zostały również wydane w tomach poetyckich: „Zza oceanu” i „Atlantyckie strofy”.

Anna Maria Mickiewicz współpracowała z wieloma organizacjami m. in.: z brytyjskim kanałem TV Channel 4, Instytutem Spraw Publicznych w Warszawie. Tłumaczyła scenariusz programu, który poświęcony był Lechowi Wałęsie. Tłumaczyła również scenariusz teatralny na podstawie książki „Mały Książę”. Spektakl został zaprezentowany w Londynie.

Anna Maria Mickiewicz, wraz z brytyjskim tłumaczem literatury polskiej, Noelem Clarke’iem, brała udział w tworzeniu wystawy „Eagle and Lion”, która zaprezentowana została podczas oficjalnej wizyty królowej Elżbiety II w Polsce. Nagrodzona przez Fundacje im. Stefana Batorego.

W roku 2013 Anna Maria Mickiewicz zorganizowała, wraz z dr Urszulą Chowaniec, na University College London School of Slavonic and East European Studies, prapremierę Światowego Dnia Poezji UNESCO „Piękni Ludzie- Europejskie Dialogi Literackie”, która odbyła się w ramach spotkań seminaryjnych: „eMigrating Landscapes Seminars on contemporary emigration & its literary and artistic representations”.

Anna Maria Mickiewicz jest współzałożycielką niezależnego pisma „Wywrotowiec”, które ukazywało się w latach osiemdziesiątych XX wieku. Przez wiele lat współpracowała z londyńskim serwisem korespondentów oraz z redakcją kwartalnika artystycznego i naukowego „Quo Vadis?”. Aktualnie Anna Maria Mickiewicz współpracuje z portalem literackim Pisarze.pl.

Anna Maria Mickiewicz jest wieloletnią członkinią Zarządu Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie oraz założycielką i moderatorką pierwszego portalu literackiego Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie siedzibą w Londynie.

W 2000 roku w wydawnictwie Norbertinum Anna Maria Mickiewicz opublikowała książkę „Okruchy z okrągłego stołu” (Lublin, 2000). Pozycja została umieszczona w bibliografii „Historia najnowsza Polski”, wybrane zagadnienia. Bibliografię przygotowano według zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej, które ogłosiło rok 2009/2010 Rokiem Historii Najnowszej. W 2019 roku autorka opublikował dwie książki Londyńskie bagaże literackie (książka nominowana do Nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie) , Pokolenie „Współczesności” i anglojęzyczną antologię In Honour of the Artists (USA).

Artykuły, recenzje, krótkie opowiadania autorstwa Anny Marii Mickiewicz oraz wiersze drukowane były w wielu pismach ogólnopolskich i zagranicznych, m. in. w londyńskim „Dzienniku Polskim”, nowojorskim „Nowym Dzienniku” „Przeglądzie Polskim”, miesięczniku literackim „Akant”, „Poezji dzisiaj”, londyńskim „Pamiętniku Literackim”, „Nowym Czasie”. W roku 2012 otworzyła portal „Fale Literackie”,

http://faleliterackie.com/anna-maria-mickiewicz,286.html

Anna Maria Mickiewicz jest też współautorką opracowań o charakterze eseistycznym. „Proza Polska na Obczyźnie. Problemy-dyskursy-uzupełnienia”, t. 1, 2. Rzeszów: Wydawnictwo UR, 2007 oraz Lublin 2020, Lublin: Wydawnictwo WSPiA, 2009. Wstępy jej autorstwa ukazały się w książkach: Krzysztofa Muszkowskiego „Spod angielkiego parasola”, Toruń: Archiwum Emigracji, 2006 i w australijskim zbiorze opowiadań „Moja emigracja My migration”, Wydawnictwo Favoryta, Australia 2012.

W roku 2020 Anna Maria Mickiewicz utworzyła wydawnictwo poetyckie „Literary Waves Publishing”. Uhonorowana medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis i Krzyżem Wolności i Solidarności.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Kultura /DEC/ 3.01.2021