Pakiet Slim VAT wszedł w życie

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców Ministerstwo Finansów podjęło się modernizacji i uproszczenia niektórych przepisów dotyczących podatku VAT. Wprowadzony niedawno Pakiet Slim VAT to m. in.: doprecyzowane warunki wystawiania faktur korygujących, towary eksportowe z dłuższymi terminami wysyłania, uszczelniony zwrot podatku podróżnego zwany TAX FREE i wiele wiele innych udogodnień, z których większość weszła w życie 1 stycznia 2021 roku.

Zanim Ministerstwo Finansów wcieliło w życie Pakiet Slim VAT, przeprowadzono audyt przepisów, którego celem było dostosowanie tych przepisów do warunków funkcjonowania małych i średnich firm.

W efekcie działań podjętych przez Ministerstwo Finansów powstał Pakiet Slim VAT. Samo pojęcie SLIM to wyraz składający się z słów: Simple, Local i Modern. „Zależy nam na wprowadzeniu trwałych zmian ułatwiających działanie małym firmom. To czego najbardziej potrzebują, to skrócenie do minimum czasu, jaki poświęcają na wypełnianie obowiązków podatkowych.” – Wyjaśniał motywy nowelizacji ustawy o podatku VAT. – Tadeusz Kościński Minister Finansów. – „SLIM VAT oznacza podatek prosty w obsłudze, dostosowany do lokalnej specyfiki państwa, w którym funkcjonuje. Jest to też podatek nowoczesny, w którym wdrażanie kolejnych rozwiązań technologicznych i e-usług administracji łączy się ze zmniejszaniem obowiązków ciążących na podatnikach. – Tłumaczył Jan Sarnowski wiceminister finansów .

Jak podaje Warszawska Izba Gospodarcza, zmodernizowane i uproszczone przepisy dotyczą m. in. zasad wystawiania faktur korygujących in minus oraz in plus. Do tej pory podatnik żeby móc wystawić fakturę in minus musiał uzyskać od kontrahenta potwierdzenie, że jest on posiadaniu takowej faktury. Teraz wystarczy, żeby podatnik miał w dokumentacji potwierdzenie, że warunki rozliczenia uzgodnił z drugą stroną. Jednocześnie do zadań nabywcy należeć będzie korekta podatku naliczonego, wynikająca z umowy między stronami.  Faktury in plus będą zaś musiały być  rozliczane na bieżąco.

Nowelizacja wprowadza również uproszczenia w eksporcie. Warszawska Izba Gospodarcza podaje, że z dwóch do sześciu miesięcy zostaną wydłużone terminy na eksport towarów od momentu otrzymania zaliczki przy zachowaniu stawki 0 proc. Ma to być spore ułatwienie w sprzedaży towarów poza kraje Unii Europejskiej (zwłaszcza w kierunku wschodnim, gdzie wysyłane są towary w formie zaliczek) i rozwiązanie problemu dostaw długoterminowych. Więcej czasu na eksport to również więcej czasu by zrobić korektę stawki zaliczki z obowiązujących 0 proc. do 23 proc. Warto również dodać, że korekty będzie można dokonać po 6 miesiącach, a dotychczas dokonywano jej już po dwóch.

Kolejne uproszczenie jakie niesie z sobą wprowadzenie Pakietu SLIM VAT, to jednorodny kurs przeliczeniowy dla  VAT i PIT. Pozwoli to podatnikom skrócić czas, jaki zajmuje im ustalenie dwóch różnych kursów, zwłaszcza gdy jedna transakcja wymaga zastosowania przeliczeń z różnych okresów czasowych. Rozwiązanie to jest dobrowolne.

Wprowadzony Pakiet SLIM VAT zadba również o przedsiębiorców, którzy w związku ze swoją działalnością korzystają z noclegów lub też opłacają noclegi osobom trzecim. Dotychczas ustawa nie dawała możliwości odliczenia podatku VAT od tego typu działań. Zmiany, które wprowadzone są dzięki SLIM VAT zakładają jednak taką możliwość. Znowelizowano w tym celu artykuł 88 ust.1,  do którego dodano pkt. c) gdzie możemy przeczytać, że odliczenie VAT  nie jest możliwe w przypadku kiedy dokonany zakup obejmie usługi noclegowe i gastronomiczne, z wyjątkiem: „usług noclegowych nabywanych w celu ich odsprzedaży, opodatkowanych przez podatnika na podstawie art. 8 ust. 2a.”

Najprościej mówiąc, jeśli Prezes przedsiębiorstwa X opłaci swojemu kontrahentowi nocleg w hotelu XYZ i w ramach refaktury obciąży go kosztami to ma prawo odliczyć sobie VAT. Jest jednak jeden warunek. Koszt musi mieć związek z działalnością w ramach, której przedsiębiorca płaci podatki. Warto również odnotować, iż powyższy porządek prawny, nie będzie miał zastosowania względem usług nabywanych przez przedsiębiorcę dla korzyści turysty w ramach rozliczenia zgodnego z procedurą VAT marża.

Powszechnie znanym zwyczajem w relacjach przedsiębiorca-kontrahent jest wręczanie sobie drobnych prezentów. W języku prawnym to zjawisko nazywamy nieodpłatnym przekazaniem towaru i podlega ono opodatkowaniu. Wyjątek od reguły stanowi sytuacja jeśli przekazany towar ma niską wartość. Do czasu nowelizacji graniczną wartością „prezentu” było 10 zł, ale Slim VAT zwiększył ten limit do 20 zł.

Projekt SLIM VAT wprowadzi również zmianę w długości okresu w którym powinno  nastąpić odliczenie podatku VAT. Nowelizacja wydłuży ten czas z trzech do czterech miesięcy. Tym, którzy regulują podatek VAT co miesiąc będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w ciągu 3 kolejnych miesięcy, które nadejdą po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. Bez zmian pozostaje kwestia odliczania VAT przez podatników, uiszczających go kwartalnie.

Warszawska Izba Gospodarcza informuje również o ułatwieniach jakie dotkną płatności podzielonej. Do tej pory przedsiębiorcy odprowadzali kwoty z tytułu podatku VAT na specjalny rachunek tzw. techniczny. Środków zgromadzonych na tym rachunku nie można było wydawać na inne zobowiązania. Obecnie środki te będą mogły być przeznaczone na płatność VAT z tytułu importu oraz środków należnych organom celnym.

Dowiadujemy się również, że nowelizacja ma uszczelnić także kwestie zwrotów podatku VAT podróżnym tzw. TAX FREE. System „Zwrot VAT dla podróżnych” będzie przetwarzał  dokumenty zawierające dane osobiste, które będą przypisane do towarów wywożonych poza Unię Europejską. Uzyskanie przez podróżującego potwierdzenia urzędu skarbowo-celnego o tym, że przewozi towar zgodnie z systemem TAX FREE, uprawnia go do ubiegania się o zwrot podatku VAT.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /WAC/ 03.01.2021

21