Znamy Wiersz Roku 2019

 

Jak co roku, 21 marca, z okazji Światowego Dnia Poezji, ustanowionego przez UNESCO, ogłaszany jest Wiersz Roku. Utwór wybierany jest na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez czytelników poezji.

 

W 2019 roku w pracach jury konkursu „Wiersz Roku” brali udział Miłosz Manasterski (Przewodniczący Kapituły, pisarz, dziennikarz, Prezes Związku Pisarzy Katolickich) Tomasz Wybranowski (poeta i dziennikarz), Jerzy Mosoń (scenarzysta i publicysta), Zbigniew Wacław Kowalewski (dokumentalista i pisarz) i Juliusz Erazm Bolek (poeta i laureat nagrody) po za zapoznaniu się z nadesłanymi rekomendacjami utworów, wybrało utwór „Sonet III”, którego autorem jest Marek Czuku, jako „Wiersz Roku 2019”. Uroczyste wręczenie nagrody, połączone ze spotkaniem autorskim, z powodów logistycznych nastąpi jesienią 2019 roku.

 

„Sonet III”, którego autorem jest Marek Czuku jest wierszem wyjątkowym”. – Wyjaśnia juror Juliusz Erazm Bolek, którego poemat „Corrida” został uznany „Wierszem Roku 2017”. – Oczywiście podejmowana przez poeta tematyka związana z wątpieniem w wiarę nie jest wyjątkowa. Jednak Markowi Czuku udało się połaczyć głębokie przekonanie, pasję, ze świeżością ujęcia tematu i co bardzo mi imponuje klasyczną formą sonetu. To bardzo duże osiągnięcie. Zdarza się, że współcześni poeci sięgają po ten gatunek liryki, jednak bardzo rzadko udaje im się nadać precyzję, lekkość i jasność wypowiedzi literackiej ”.

 

Wiersz Roku 2019 „Sonet III”, którego autorem jest Marek Czuku, to utwór który już dawno zwrócił uwagę czytelników, a nawet trafił do programu dydaktycznego religii w gimnazjach. Tekst odnosi się wątpienia człowieka w Boga. Markowi Czuku udało się uniknąć tak powszechnej w tym przypadku skłonności autorów do publicystycznej demagogii. Podejście do autora za zagadnienia ma charakter artystyczny i estetyzujący, a i wykorzystane w wierszu argumenty, przypominają te, których używał w swoich wiersza ks. Jan Twardowski.

 

Organizatorzy są bardzo wdzięczni wszystkim miłośnikom poezji, którzy zaangażowali się w  zgłaszanie utworów pretendujących tytułu „Wiersz Roku”. Zgłoszone rekomendacje pokazują jak szeroko można rozumieć ideę konkursu oraz jak wielu autorów pisze interesujące utwory. To pokazuje, że pomysł, na konkurs budzi coraz większe zainteresowanie, a co więcej wywołuje pozytywne dyskusje nie o autorach, a o wierszach, co jest zgodne z duchem Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO.

 

Organizatorem konkursu „Wiersz Roku” jest Związek Pisarzy Katolickich, który odwołuje się do działalności organizacji o tej samej nazwie funkcjonującej w drugiej Rzeczpospolitej. Wiedza o tamtym Stowarzyszeniu, jego aktywności i autorach została skutecznie zatarta przez system komunistyczny PRL po II wojnie światowej. Obecnie Związek stara się odtworzyć historię przedwojennej organizacji. Równocześnie podejmuje działania związane z promocją i popularyzacją literatury. Jednym z przejawów tej aktywności jest  organizowanie konkursu na „Wiersz Roku” i przyznawanie tego tytułu utworowi literackiemu o szczególnych walorach artystycznych, odnoszącego się do wartości chrześcijańskich i humanistycznych. Wierszem Roku 2017 został poemat „Corrida”, które autorem Jest Juliusz Erazm Bolek. Natomiast w 2018 roku tytuł został przyznany pieśni „Bogurodzica”.

 

 

WIERSZ ROKU 2019

 

Marek Czuku

Sonet III

A jeśli Boga nie ma, cóż nam pozostanie?

Czy nasza ziemska droga to tylko minuta

w falowaniu materii; ulica zasnuta

cieniem natrętnych myśli, że wszystko – mijanie?

 

A jeśli zgaśnie Słońce, nasze w duszy granie

przepadnie, umrze atom i diabeł Boruta

(co i tak jest legendą)? Wątpliwości nuta

brzmi jak requiem dla świata i podważa trwanie.

 

A jeśli Boga nie ma, kto wymyślił miłość,

serca nićmi powiązał, zaszczepił sumienie,

zliczył liczby, napisał prawa, które siłą

 

spajają molekuły, gwiazdy i kamienie?

I kto by wtedy wątpił, gdyby nic nie było –

w dzień i noc, dawcę życia i w samo wątpienie?

 

 

Marek Czukupoeta, krytyk literacki, publicysta. Absolwent Wydziału Fizyki i Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Pracował m. in. jako bibliotekarz, dziennikarz oraz opiekun młodzieżowych kół i grup literackich. Autor trzynastu zbiorów wierszy, m. in.: „Forever”, „Facet z szybą” i „Stany zjednoczone”. Publikował wiersze, prozę, recenzje, szkice, felietony, wywiady, teksty publicystyczne. Pisze też piosenki. Jego twórczość popularyzowały takie czasopisma jak „Twórczość”, „Nowe Książki”, „Odra”, „Więź”, „Topos”, „Kwartalnik Artystyczny”, „Akcent”, „Fraza”, „Pogranicza”, „Fronda”, „Kalejdoskop”, „Arcana”, „eleWator” i „Wyspa”. Swoje wiersze prezentował także za granicą (m. in. w Szwecji, Irlandii, Stanach Zjednoczonych, Serbii, Austrii, Francji, Belgii i na Litwie. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz do Academia Europaea Sarbieviana. Był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureat konkursów literackich, m. in. XXVIII Łódzkiej Wiosny Poetów oraz VIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Dać świadectwo”.

 

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaKultura /JUZ/ 21.03.2019