Zdrowie ma być lepsze

 

Polski system opieki zdrowotnej od lat jest chory. Problemy są nieudolnie rozwiązywane lub nierozwiązywane, w efekcie kumulują się. Skutek: jakość wsparcia chorych maleje, co przekłada się też na zaufanie pacjentów do lekarzy. To konkluzje z zakończonego właśnie II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP. Dyskutanci wierzą, że może być lepiej.

Eksperci Pracodawców RP podkreślają, że dojrzałe społeczeństwa wydają wysoki odsetek PKB na ochronę zdrowia, co skutkuje poprawą jakości. Ważny jest jednak nie tylko poziom finansowania, ale też na co i w jakich proporcjach wydawane są środki. – „Zadaniem państwa jest zapewnienie, aby system ochrony zdrowia był sprawny i efektywny – pieniędzy na ochronę zdrowia trzeba wydawać więcej, ale w sposób racjonalny i efektywny. Wydatki powinny być traktowane jako inwestycja, a nie koszt.” – Uważa dr Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP.

Problemy polskiego systemu opieki zdrowotnej można rozwiązać m. in. poprzez lepsze wykorzystanie potencjału współpracy sektora publicznego i prywatnego. Zdaniem Andrzeja Mądrali”: „Nie stać nas na marnotrawstwo – musimy konstruktywnie wykorzystać wypracowany dorobek i posiadane zasoby sektora publicznego i prywatnego.” Dotyczy to różnych obszarów od profilaktyki, poprzez leczenie, po rehabilitację leczniczą, społeczną i zawodową.

Poprawa systemu opieki zdrowotnej wiąże się zwiększeniem dostępu do nowych i najskuteczniejszych terapii medycznych.

Korzyść będą mieć zarówno pacjenci jak i budżet albowiem w ten sposób generuje się długoterminowe oszczędności w systemie ochrony zdrowia i opieki społecznej. Szybko i skutecznie wyleczony pacjent prędko wraca do funkcjonowania w społeczeństwie, a także do pracy.

Najważniejszym postulatem Kongresu jest przekształcenie systemu ochrony zdrowia w taki sposób aby odchodzić od płacenia za usługę w zamian za wyniki zdrowotne.

Na wzrost wydajności ma wpływ od postęp cyfryzacji i odciążenie lekarzy od prac administracyjnych tak, aby swój cenny czas poświęcali leczenie potrzebujących. Wsparciem w tym zakresie może być rozwój telemedycyny, zapowiedziany w Rządowej Strategii e-Zdrowia dla Polski na lata 2018-2020.

Postulaty II Kongresu Zdrowia Pracodawców RP trafiły do Łukasza Szumowskiego Ministra Zdrowia oraz odpowiednio do innych ministrów, w gestii których jest dbanie o poprawę jakości życia oraz wzmacnianie konkurencyjności polskiej gospodarki, tj. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Technologii i Przedsiębiorczości.

Pracodawcy RP mają nadzieję, że w efekcie tych działań dojdzie do międzyresortowej dyskusji, której skutkiem będzie poprawa jakości leczenia Polaków.

Agencja InformacyjnaAgencja Informacyjna, /DEC/ 01.05.2018