Biznes ma swoje prawa

 

Dzisiaj wchodzi w życie tzw. konstytucja dla biznesu – pakiet pięciu ustaw, które zmienią życie przedsiębiorców. Wpływa to na około dwieście ustaw regulujących dotąd prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

„- My tworzymy jak najlepszą przestrzeń regulacyjną dla przedsiębiorców, wy będziecie budować wysokojakościowe miejsca pracy” – mówił premier Mateusz Morawiecki w listopadzie ub. r., na Kongresie 590 w Rzeszowie.

Wśród zmian wprowadzonych przez konstytucję dla biznesu jest zapisana ustawowo ochrona przedsiębiorcy wobec niejasnej sytuacji prawnej.

Od dziś obowiązuje założenie, że to co nie jest zabronione przez prawo gospodarcze, jest dozwolone. Obowiązującym założeniem jest również domniemanie niewinności przedsiębiorcy i przyjazna dla niego interpretacja przepisów.

„- To jest ważna zmiana, ale poprzedzała ją pewna ewolucja. Już od dwóch lat widzimy zmianę w relacjach między przedsiębiorcami a na przykład Urzędem Skarbowym. Jest ona bardziej przyjazna, ludzka.” – mówił dzisiaj na antenie TVP INFO redaktor naczelny Agencji Informacyjnej Miłosz Manasterski.

W świetle nowych przepisów urzędy państwowe  nie mogą  już nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi dysponują. Także kary mają być proporcjonalne do przewinień. W przypadku wydawania decyzji urzędowej – jeśli przedsiębiorca nie otrzyma z urzędu sygnału odmownego, oznacza to atomatyczną, „milczącą” zgodę.

Ustawy zakładają również odpowiedzialność urzędników za naruszenia prawa oraz powołanie organu reprezentującego interesy przedsiębiorców – Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

„- Bardzo ważną zmianą jest powołanie instytucji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Polskie prawo jest niejasne, skomplikowane, gęste. Mamy prawie trzy miliony osób prowadzących działalność gospodarczą. To są nasi obywatele. Za swoje działania odpowiadają całym posiadanym majątkiem. Większość z nich nie stać na najdroższych prawników i księgowych, którzy będą ich reprezentować w ewentualnym sporze z instytucją państową. Większość małych polskich przedsiębiorców prowadzi samodzielnie księgowość i samemu stara się odnaleźć w przepisach prawnych, które ich dotyczą. Jeżeli instytucja Rzecznika będzie działać sprawnie, jeżeli przedsiębiorcy będą zgłaszać problemy a Rzecznik będzie je rozwiązywał, lobbował ustawodawcę za dalszym upraszczeniem prawa, za jego interpretacją na rzecz przedsiębiorców, to w ciągu najbliższych lat rzeczywiście w Polsce powstaną doskonałe warunki do prowadzenia działalności gospodarczej” – mówił w TVP INFO Miłosz Manasterski.

Konstytucja dla biznesu regulu je także prowadzenie drobnej działalności gospodarczej (przychody miesięczne do 50% minimalnego wynagrodzenia). Nie będzie ona już wymagała rejestracji w CEIDG.

Jeśli jednak obywatel zdecyduje się na rejestrację działalności to przez pierwsze 6 miesięcy będzie zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (tzw. ZUS). Wśród wielu zmian prawnych przedsiębiorcy powinni docenić likwidację wielu obowiązków dokumentacyjnych i informacyjnych w zakresie podatków dochodowych oraz uproszczenie i dookreślenie zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodu.

Agencja InformacyjnaAgencja Informacyjna, /EST/ 30.04.2018