Śląskie Dni Lotnictwa i Dronów po raz trzeci

 

III Konferencja Śląskiego Klastra LotniczegoŚląskie Dni Lotnictwa i Dronów” odbędzie się w ramach Europejskiego Forum Przyszłości, którego idea zrodziła się z potrzeby wypracowania nowych rozwiązań i adaptacji wynikających wyzwań cywilizacyjnych, społecznych i gospodarczych współczesnego świata

 

Tematem III – Konferencji Śląskiego Klastra Lotniczego „Śląskie Dni Lotnictwa i Dronów” będzie przemysł lotniczy, dronowy i kosmiczny, jako sektory gospodarcze umożliwiające rozwój regionu. Śląski Klaster Lotniczy to prężnie działająca instytucja, która nadaje kształt kierunkom rozwoju lotnictwa w województwie śląskim Obecnym wyzwaniem jest potrzeba kształtowania przyszłości, stąd obecność klastra na Europejskie Forum Przyszłości, która przebierze formę oficjalnej konferencji branżowej.

 

Spotkanie będzie kontynuacją rozmów i rozważań podjętych podczas dwóch poprzednich edycji wydarzenia, m.in. przemysłowi dronowemu, a w szczególności korzyści i możliwości jakie niesie za sobą zastosowania dronów w przyszłości.

 

Przemysł lotniczy, a w szczególności konstrukcja i produkcja bezzałogowych statków powietrznych ma ogromny potencjał gospodarczy, który warto rozwijać, gdyż w tej dziedzinie istnieją duże szanse na odniesienie globalnego sukcesu.” – Uważa Krzysztof Krystowski – Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego, Prezes Związku Klastrów Polskich, Wiceprezes European Clusters Alliance o Koncepcja Centralno – Europejskiego Demonstratora Dronów na tle innych rozwiązań europejskich. – „Na terenie Województwa Śląskiego swoją działalność gospodarczą prowadzi wiele podmiotów związanych z dronami, a dodatkowo wielu z nich to członkowie Śląskiego Klastra Lotniczego. Daje to możliwość wspólnego działania i łączenia sił w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Zaangażowanie w rozwój bezzałogowych statków powietrznych niesie za sobą głównie duże szanse rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a co za tym idzie również zwiększenie rozwoju gospodarczego w regionie województwa Śląskiego. Podczas tegorocznej edycji wydarzenia podjęta zostanie także tematyka międzynarodowej i międzysektorowej współpracy przemysłu lotniczego z przemysłem obronnym i kosmicznym.” – Deklaruje Krzysztof Krystowski – Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego, Prezes Związku Klastrów Polskich, Wiceprezes European Clusters Alliance o Koncepcja Centralno – Europejskiego Demonstratora Dronów na tle innych rozwiązań europejskich

 

Program III „Śląskich Dni Lotnictwa i Dronów” jest bardzo bogaty. Wydarzenie rozpocznie panel „Dwa lata lotnictwa z COVID19. Szanse i kierunki rozwoju branży po pandemii.” Wezmą w nim udział Stanisław Wojtera – Prezes Polskich Portów Lotniczych, Artur Tomasik – Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, Jacek Przygoda – Prezes Avio Polska, Marcin Bruske – Prezes Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Kalisz i Paweł Pałubiński – Prezes Collins Aerospace. Moderatorem będzie Jarosław Bulanda – Wiceprezes Śląskiego Klastra Lotniczego. Uczestnicy będą dyskutować o konsekwencjach dla polskich przedsiębiorstw lotniczych, związanych z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz ich udziału w łańcuchu wartości dodanej sektora Aerospace Defence.

 

Drugi panel nosi tytuł: „Drony w przestrzeni zurbanizowanej. Znaczenie sektora dla miast, metropolii i regionów.” Wezmą w nim odział: Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego, Marcin Horała – sekretarz stanu Ministerstwa Infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczpospolitej Polskiej, Sylwester Wyka – Zastępca Dyrektora Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa ds. Badawczych, Janusz Janiszewski – Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Paweł Szymański – Dyrektor Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Moderatorem będzie Krzysztof Krystowski – Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego, Prezes Związku Klastrów Polskich, Wiceprezes European Clusters Alliance o Koncepcja Centralno – Europejskiego Demonstratora Dronów na tle innych rozwiązań europejskich. Dyskusja będzie poświęcona systemowi zarządzania ruchem dronów. Zostaną przedstawione aktualne regulacje polskie europejskie oraz projekty badawcze i nowe rozwiązania w dziedzinie zastosowania dronów w przestrzeni miast.

 

Trzeci panel to „Obszary testowe dla dronów w Polsce i Europie”. Wystąpią w nim: Jacek Woźnikowski – Dyrektor Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Małgorzata Darowska – była pełnomocnik ministra infrastruktury ds. bezzałogowych statków powietrznych, członek zespołu doradczego pełnomocnika ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego (Ekspert w Zakresie Bezzałogowych Statków Powietrznych) i Tim Strohbach, Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology and Advanced Materials IFAM. Debatę będzie moderował Piotr Kowalski – Wiceprezes Śląskiego Klastra Lotniczego. Tematem dyskusji będą zagadnienia związane z dronami cywilnymi.

 

Następnie zaplanowano sesję prezentacji „Drony jako nowa gałąź przemysłu lotniczego. Przegląd rozwoju sektora w Polsce i Europie. Nowe projekty, technologie, przykłady współpracy międzynarodowej i międzysektorowej (zwłaszcza z przemysłem obronnym i kosmicznym)”. W sekcji dronów cywilnych wezmą udział: Marcin Szender – Prezes MSP Inntech, Szymon Kupaj – Prezes Farada, Mikołaj Jarkowski – Dyrektor Centrum Technologii Bezzałogowych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, prof. dr hab. Wojciech Moczulski z Politechniki Śląskiej i AuRoVT. W sekcji dronów wojskowych wystąpią: Jarosław Zając – Prezes Flytronic, dr hab. inż. Stanisław Kachel – profesor Wojskowej Akademii Technicznej, Dziekan Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, Piotr Kisiel – Prezes Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego.

 

Kolejny panel to „Budowa potencjału technologicznego polskich przedsiębiorstw w przemyśle kosmicznym. Materiały kompozytowe o nowych właściwościach z zastosowaniem w przemyśle lotniczym i kosmicznym”. W tym zakresie będą dyskutować Marcin Dobrowolski – Thales Alenia Space Polska, Tomasz Adadyński – Śląskie Centrum Naukowo–Technologiczne Przemysłu Lotniczego, Mateusz Wolski – PIAP Space, Andrzej Banasiak – Thales Alenia Space Polska, Bartłomiej Płonka – Śląskie Centrum Naukowo–Technologiczne Przemysłu Lotniczego i Dawid Solak – Prezes Zarządu Platformy Przemysłu Przyszłości, Jarosław Sadowski – Inphotech, Barbara Helizanowicz – Śląskie Centrum Naukowo–Technologiczne Przemysłu Lotniczego i Marcin Struszczyk – ITB Moratex. Uczestnicy będą rozmawiać o współpracy europejskich klastrów lotniczych i dronowych.

 

Konferencję III „Śląskie Dni Lotnictwa i Dronów” zakończy panel „Europejska współpraca w ramach sektora dronów i branży lotniczej”. Uczestniczyć w niej będą Christina Eisenberg – Network Manager GRW Network,  Daniela Richter, – Hamburg Aviation i Krzysztof Krystowski – Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego, Prezes Związku Klastrów Polskich, Wiceprezes European Clusters Alliance.

 

Konferencja III „Śląskie Dni Lotnictwa i Dronów” odbędzie się w piątek 8 października 2021 r. na Stadionie Śląskim przy ul. Katowickiej 10 w Chorzowie. Z uwagi na sytuację epidemiczną, wydarzenie odbędzie się w formule offline i online. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym: Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencja Inwestycji i Handlu, Urzędu Patentowego RP, Prezydenta Bielska-Białej, Starosty Powiatu Bielskiego, Górnośląskiej-Zagłębiorwskiej Metropolii, Polskiej Agencji Kosmicznej i Instytutu Lotnictwa oraz patronatem medialnym przez Agencję Informacyjną.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /DEC/18.09.2021