Prosta Spółka Akcyjna – rewolucja nie tylko dla startupów

 

https://instytutbiznesu.com.pl/prosta-spolka-akcyjna-rewolucja-w-kodeksie-spolek-handlowych/

Od 1 marca 2021 roku w wyniku nowelizacji Kodeksu spółek handlowych pojawiła się zupełnie nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej – Prosta Spółka Akcyjna. To rozwiązanie, wzorowane m.in. na Francji, może być prawdziwą rewolucją w naszej gospodarce – informuje Instytut Biznesu.

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych została przygotowanya przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w ramach pakietu „100 zmian dla firm” i przyjęta przez Radę Ministrów 5 lutego 2019 r.  Prosta Spółka Akcyjna ma być kluczowym elementem przyjaznego systemu dla startupów – innowacyjnych przedsiębiorstw. Prowadzący startupy zgłaszają dzisiaj liczne problemy ograniczające ich rozwój, w zakresie pozyskiwania kapitału ale i likwidacji spółki, jeśli kapitał nie został pozyskany. To co cechuje start-upy  to kapitał intelektualny – pomysł na biznes czy innowację. Ramy prawne dostosowane do ich potrzeb powinny umożliwić im stosunkowo proste połowanie spółki, ograniczenie związanych z tym kosztów i formalności, aby można było się skoncentrować na bezpiecznym pozyskaniu kapitału i rozwoju projektu.

https://agencja-informacyjna.com/nowy-polski-lad-po-pandemii/

Na stronie Instytutu Biznesu czytamy:

„Zawiązanie spółki będzie się odbywać z wykorzystaniem procedury S24, polegającej na zastosowaniu wzorca statutu udostępnionego w systemie teleinformatycznym oraz pełną komunikację z sądem rejestrowym w tej formie (będzie też możliwe tradycyjna metoda rejestracji). Umowa Prostej Spółki Akcyjnej co prawda wymaga formy aktu notarialnego, ale dopuszczone będzie skorzystanie ze wzorca umowy oraz rejestracji za pomocą systemu teleinformatycznego.”

Co ważne, nowa forma spółki będzie atrakcyjnym narzędziem nie tylko dla zakładających startupy. Więcej informacji na temat Prostej Spółki Akcyjnej na w artykule „Prosta Spółka Akcyjna – rewolucja w Kodeksie spółek handlowych” na stronie Instytutu Biznesu.

Agencja Informacyjna

Agencja InformacyjnaGospodarka /EST/ 28.03.19