Konkurs Pracodawca Godny Zaufania 2018

Pracodawcy Godni Zaufania 2018

 

Sytuacja demograficzna oraz rozwijająca się gospodarka sprawiły, że dziś pracodawcy zabiegają o pracowników, którzy poszują najlepszych miejsc pracy. Pokazywanie najlepszych pracodawców to idea, która przyświeca organizatorom konkursu „Pracodawca Godny Zaufania.

Celem Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” jest wyróżnienie dużych przedsiębiorstw, działających na polskim rynku, które w zakresie polityki pracowniczej sięgają po ciekawe i skuteczne rozwiązania. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i stowarzyszeń, ośrodków naukowych i szkół wyższych oceniły ankiety nadesłane przez firmy. W VIII edycji Konkursu nagrody przyznano w następujących kategoriach: programy stażowe, wolontariat, motywacja, edukacja, bezpieczeństwo, zdrowie, gmina. Przyznane zostały nagrody dla dziennikarzy.

24 października br. odbyło się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej uroczyste ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród w VIII edycji Konkursu o Tytuł: „Pracodawca Godny Zaufania”.

Rozpoczęła je debata poświęcona motywacji pracowników przez sport”. W dyskusji wzięli udział Andrzej Czernek, wicedyrektor Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Grzegorz Kuca, wiceburmistrz dzielnicy Warszawa-Bemowo, Grzegorz Haftarczyk, członek zarządu Benefit Systems, Aleksander Skołożyński, Dyrektor Pionu Finansów, Członek Zarządu EmiTel i Damian Kuraś, Doradca Komitetu Krajowego ds. wizerunku i komunikacji Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska.

W skład Kapituły Konkursu o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” wchodzą: Krajowa Izba Gospodarcza (członek Rady Konkursu), Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego “Teraz Polska” (członek Rady Konkursu), Instytut Staszica (partner merytoryczny), Agencja Impressarium (członek Rady Konkursu – koordynator ), Centrum im. Adama Smitha, Instytut Biznesu, Instytut Libertatis, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca – organizator Welconomy Toruń, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warsaw Enterprise Institute, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i Instytut Społecznej Odpowiedzialności Biznesu działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego

Laureatami VIII edycji Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” zostali:

• w kategorii „Programy stażowe” – Kapsch Telematic Services za program stażowy skierowany do studentów ostatnich lat studiów uczelni technicznych i ekonomicznych oraz międzynarodowy program wymiany pracowników i wewnętrzny programu stażowy Kapsch.
• w kategorii „Wolontariat” – Leroy Merlin Polska za utworzenie w 2012 r., z inicjatywy pracowników, Fundacja Leroy Merlin, której misją jest pomaganie budowania trwałego wkładu, służącego rozwojowi społeczności lokalnych – bycie dobrym sąsiadem, wspiera inicjatywy społeczne pracowników. W ramach jej działania każda zatrudniona osoba może zgłosić własny projekt służący rozwojowi lokalnej społeczności i uzyskać na niego grant.
• w kategorii „Motywacja” – Benefit Systems za szeroki pakiet programów motywacyjnych skierowanych do pracowników z zakresu sportu, opieki zdrowotnej, ubezpieczeń, dofinansowania do studiów podyplomowych, bezpłatnych kursów językowych oraz szkoleń zawodowych.
• w kategorii „Edukacja” – Lux Med za możliwość rozwoju pracowników poprzez skierowane do nich programy edukacyjne adresowane zarówno do personelu placówek (np. kursy dla pielęgniarek i położnych), jak i do kadry menedżerskiej (np. Coaching i mentoring, czy Zarządzanie w pigułce).
• w kategorii „Zdrowie” – Volkswagen Poznań za kompleksową ofertę programów zdrowotnych z których mogą korzystać pracownicy, zawierającą m. in. opiekę medyczną, ale także nowe propozycje – Program zapobiegania rozwojowi chorób cywilizacyjnych czy Program wsparcia zdrowia psychicznego.
• w kategorii „Bezpieczeństwo” – EmiTel za działania w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia pracowników skierowane do każdej grupy wiekowej, zgodnie z ideą, że dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo na starcie kariery zawodowej, daje szanse na bezpieczne dojście do mety.
• w kategorii „Gmina” – gmina m.st. Warszawy za działania w ramach programów stażowych i praktyk oraz na rzecz pracowników zwłaszcza w obszarach aktywizacji zawodowej osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, podnoszące świadomość w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz Standardy dostępności dla m.st. Warszawy.

W VIII edycji Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” Kapituła przyznała również następujące Nagrody Dziennikarskie:

• w kategorii „telewizja” – Przemysław WenerskiTelewizja Polska za reporterski program telewizyjnej Jedynki „Alarm”, w którym poruszane są trudne tematy pracownicze i społeczne, a reporterzy podejmują dziennikarskie interwencje, śledztwa i opowiadają o realnych problemach Polski i Polaków.
• w kategorii „media elektroniczne” – Bartosz Dyląg – PTWP za promowanie dobrych praktyk przez pracodawców w relacjach z pracownikami. Pan redaktor wielokrotnie zwracał uwagę na nowe trendy, dzięki którym zatrudnione osoby mogą cieszyć się coraz lepszymi warunkami pracy.

Inicjatywa „Pracodawca Godny Zaufania” odbyła się w tym roku pod patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Sponsorem głównym wydarzenia jest: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, a sponsorami: Żabka, Diaverum Polska, Libris i Klub Integracji Europejskiej. Patronami medialnymi VIII edycją Konkursu są: „Gazeta Polska”, „Polska The Times”, „Super Biznes” – dodatek ekonomiczny „Super Expressu”, agencja informacyjna ISBnews, Puls HR, Polskie Radio Program 3., RaportCSR.pl, Kurier365.pl i Biznesciti.com.

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, Gospodarka /DEC/ 24.10.18