Potrzeba więcej szacunku dla Matki Ziemi

„Matka Ziemia. Gaja. Nasza planeta jest organizmem, a my wszyscy komórkami o różnych zadaniach. Jednak wszyscy jesteśmy spleceni ze sobą, służymy sobie nawzajem i służymy całości.” Napisał Dan Brown w swojej książce „Anioły i demony”.  22 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. Święto ma przypominać o symbiozie ludzi z Ziemią oraz o tym, że Matka Ziemia wymaga należytego jej szacunku i troski.

International Mother Earth Day czyli Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi jest świętem ustanowionym w 2009 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Inicjatywa jego ustanowienia wyszła od Boliwii  i to właśnie jej prezydent, Evo Moralesa Ayma, ogłosił je światu. Jak napisano w rezolucji z 2009 roku „Ziemia i jej ekosystemy są naszym domem”.

„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego z nas, na pozór niewielkiego , ludzkiego działania, zależy od każdego z nas” powiedział polski geograf Florian Plit.

Święto Matki Ziemi ma zwracać uwagę na problemy ekologiczne świata. Jest wyrazem ogólnonarodowego sprzeciwu przeciwko niszczeniu środowiska a także globalnym poparciem dla wszelkich ruchów ekologicznych. Celem Dnia Matki Ziemi jest promowanie harmonii człowieka z naturą oraz Ziemią. Uzyskanie harmonii jest niezbędne do osiągnięcia równowagi pomiędzy gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi potrzebami ludzkości.

W tym roku Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi będzie obchodzony po raz dwunasty. Co roku składa się na nie wiele wydarzeń, które mają zwiększyć świadomość polityków i obywateli  w zakresie ochrony naszej planety. Instytucje działające na rzecz ekologii przeprowadzają wiele różnych kampanii zachęcających do wspierania ochrony klimatu, zmniejszenia eksploatacji planety , ograniczenia materiałów, które nie są biodegradowalne. Co roku pojawia się także wiele haseł i cytatów, które promowane są w mediach w celu zwiększenia świadomości ludzi, jak wielki wpływ na środowisko ma jednostka, jak istotna jest symbioza z Matką Ziemią, bo tylko okazując jej szacunek i troskę uda się zachować ją dla przyszłych pokoleń.

Do obchodów Międzynarodowego Dnia Matki Ziemi często włączają się szkoły, muzea, biblioteki oraz inne publiczne instytucje. 22 kwietnia organizowane są dla dzieci i młodzieży różne konkursy i spotkania dotyczące ochrony środowiska. W tym roku z powodu pandemii  możliwość obchodów tego dnia została ograniczona.  Warto jednak, nawet w zaciszu własnego domu, pochylić się nad problemami środowiska i planety Matki Ziemi,  nie tylko przez  jeden dzień w roku.

Agencja Informacyjna

Agencja Informacyjna, Kultura /now/ aktualizacja 11.04.2021